– De tar meg til en sikkerhetscelle når jeg prøver å henge meg

Sikkerhetsinspektør Christopher McCabe låser SV-politiker Petter Eide inn i en av cellene på bredtveit fengsel.
Sikkerhetsinspektør Christopher McCabe låser SV-politiker Petter Eide inn i en av cellene på bredtveit fengsel. Foto: Frøydis Falch Urbye / dagsavisen

De løsner skruer, knuser inventar og river i stykker sengetøy og håndklær. Alt for å skade seg eller prøve å ta livet sitt. I dag foreslår SV på Stortinget å flytte landets aller sykeste innsatte ut av fengsel og inn i psykiatrien.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi har en innsatt som har vært ut og inn av isolasjon siden mai, en annen har vært frem og tilbake i tre måneder. Vi har hatt en innsatt som har gjemt knust glass i vaginaen, sånn at hun fikk det med seg på sikkerhetscella for å skade seg med. Vi har innsatte som har vært så selvmordsaktive at de strangulerer seg med alt de får tak i. De må være nakne under en kjortel med rivesikkert stoff mens de sitter på sikkerhetscelle, et glatt rom med gul madrass og toalett i gulvet.

Det forklarer fengselsleder på Bredtveit fengsel- og forvaringsanstalt, Doris Bakken.

Hun forteller om syke fanger som løsner skruer fra møblene, knuser bord og TV-er og river i stykker sengetøy og håndklær for å skade seg selv eller forsøke å ta sitt eget liv.

Les også: Adam gruer seg til jobb hver dag

Alvorlig psykisk syke

I Norge har vi til enhver tid et sted mellom 15 og 20 alvorlig psykisk syke i fengsel. Dette er innsatte som enten sitter i varetekt eller som på domstidspunktet ble erklært friske nok til å sone på vanlig måte. Så viser det seg at de ikke er så friske likevel, eller at tiden i fengsel trigger latent sykdom. I fengslene blir de ivaretatt av ansatte med utdannelse i hvordan de skal hindre rømningsforsøk, forhindre rus og ny kriminalitet, samt å forberede de innsatte på tiden etter soning. Nå har de også lært hvordan de skal skjære ned beboere fra vindusgitteret.

Foreslår tiltak: Petter Eide (SV) mener stortingsflertallet svikter de aller sykeste innsatte i norske fengsler. Her fra besøket på Bredtveit fengsel. Foto: Frøydis Falch Urbye / Dagsavisen
Foreslår tiltak: Petter Eide (SV) mener stortingsflertallet svikter de aller sykeste innsatte i norske fengsler. Her fra besøket på Bredtveit fengsel. Foto: Frøydis Falch Urbye / Dagsavisen

Selv om kvinner bare utgjør syv prosent av landets innsatte, utgjør de likevel en relativt stor andel av de aller sykeste. I fjor viste NRK «Fengslet og forlatt», en dokumentar om mannlige innsatte som er plassert i kjelleren på Ila i så å si full isolasjon, år etter år. Men også her på kvinnefengselet Bredtveit er det et sted mellom to og tre innsatte som er så psykisk syke at fengselet verken har kunnskap eller ressurser til å håndtere dem.

– Vi må spørre oss som de egentlig er soningsbare. Forstår de at de er her og hvorfor de er her? Hensikten med straff er jo at man skal skjønne at man har gjort noe galt og så endre holdning, konstaterer Bakken.

Les også: – Jeg kjenner til fem som har tatt livet av seg

– Jeg er ikke farlig

Innenfor de snart 100 år gamle steinveggene på Bredtveit sitter 32 år gamle «Kinsi». Hyppige hengningsforsøk, langvarig isolasjon og stadige innleggelser på psykiatrisk sykehus, Kinsi kjenner regla. For bare noen få år siden hadde hun både mann, fire barn og egen leilighet, i dag har hun mistet alt.

– Det begynte med at jeg bare sov. Så klarte jeg ikke å passe på noe. Og så ble jeg redd. Jeg har slemme stemmer i hodet. I seks år har det vært sånn. Jeg tar mye medisiner. Jeg er veldig trøtt.

Kinsi kniper øynene hardt igjen og det ser ut som hun forsvinner inn i sitt eget univers. Hun har en grå joggebukse, en knallrød genser og en stor gulløredobb i det ene øret, den andre har hun mistet.

I dag er en god dag, hun har blitt godkjent av fengselslederen som i bra nok form til å ta stilling til om hun vil snakke med oss og forstå hva det innebærer. Dessuten har hun spilt kort med fengselspresten som hun beskriver som snill og veldig hyggelig. Men viktigst av alt: i dag har hun sluppet å sitte helt alene på cella i kjelleren.

– Det er vanskelig å være alene, jeg klarer ikke å være alene. Jeg er ikke farlig, jeg er bare syk. Hvis man er farlig så må man i belter, jeg har ikke vært i belter. Men de tar meg til en sikkerhetscelle når jeg prøver å henge meg. Jeg klarer ikke å styre meg, jeg skriker hele tiden. Jeg er snill alltid, men jeg har det ikke bra. Jeg er ofte på sykehus, der slipper jeg å være isolert. Det er bedre der, men de holder meg aldri lenge.

Les også: Mann tiltalt for å ha ranet helsekostforretning med samuraisverd

Ansatte greier ikke mer

Kinsi sitter i en svart skinnsofa på et lite felleskjøkken i tredje etasje. I døråpningen bak henne står fengselets sikkerhetsansvarlige, Christopher McCabe og følger med. Etter 13 år i kriminalomsorgen ser han et tydelig tendens til at de innsatte har alvorligere grad av psykisk sykdom enn det de hadde for bare få år siden.

Står i det: Sikkerhetsinspektør Christopher McCabe og fengselsleder Doris Bakken på Bredtveit fengsel. Foto: Frøydis Falch Urbye / Dagsavisen
Står i det: Sikkerhetsinspektør Christopher McCabe og fengselsleder Doris Bakken på Bredtveit fengsel. Foto: Frøydis Falch Urbye / Dagsavisen

– I fjor hadde vi for eksempel 17 selvmordsforsøk her på huset, alle begått av tre av våre innsatte. For ti år siden ville ikke disse sittet i fengsel, de ville blitt tatt hånd om i psykiatrien, mener han. Dette er resultatet av at psykiatrien har lagt ned avdelinger, og flere av dem som tidligere ville vært plassert i psykiatrien blir nå dømt til soning i fengsel. Resultatet av at de er her, noen ganger innelåst mellom 20 og 23 timer i døgnet

– Det at de blir låst inne fører til større isolasjonsskader, som igjen kan føre til vold og trusler mot betjenter i fengslene og ansatte i helsevesenet, mye selvskading og nye selvmordsforsøk, sier han.

En arbeidshverdag med vold og trusler, selvskading og selvmordsforsøk som til stadighet beveger seg på bristepunktet mellom liv og død, har blitt en for tung bør og bære de betjentene som jobber på avdeling med de mest krevende innsatte.

Les også: Brannsjef raser over NAV-kutt: Går ut over de svakeste

– Psykiatri er ikke kunnskapsfeltet til en fengselsbetjent. Enkelte av dem som har forlatt kriminalomsorgen har nylig vært i en hendelse hvor de enten har fått en voldstrussel, vært vitne til et selvmordsforsøk eller alvorlig selvskading, sier han.

Fengselsleder Bakken forstår hvorfor de ansatte har en tendens til å forsvinne etter alvorlige hendelser.

– Det er traumatisk å finne innsatte som har forsøkt å strangulere seg. Hodet kan bli så stort, det kan svulme opp. Det bildet fra du står der og skjærer dem ned, det fester seg. Vi har ikke hatt gjennomførte selvmord

En psykisk syk innsatt på Bretveit har ropt om hjelp i skrift med blod på veggen. En annen har laget en renneløkke. Foto: Bredtveit fengsel / Dagsavisen
En psykisk syk innsatt på Bretveit har ropt om hjelp i skrift med blod på veggen. En annen har laget en renneløkke. Foto: Bredtveit fengsel / Dagsavisen

her siden 2013, men vi har hatt en del sykemeldinger fra ansatte som har blitt dårlige av opplevelsene de har hatt likevel, sier hun.

Les også: Mer vold på akuttpsykiatriske avdelinger

Sviktet av Stortinget

SVs Petter Eide mener både Kinsi og de to-tre andre syke kvinnene på Bredtveit utsettes for menneskerettighetsbrudd, både fordi de ikke får den helsehjelpen de har trenger og fordi de blir isolert. Eide mener at kriminalomsorgen skal fritas ansvaret for gruppen innsatte som er for syke til å sone i fengsel. Siden mai i fjor har Eide jobbet med et representantforslag som skal stemmes over på Stortinget i dag. Forslaget innebærer blant annet at alle innsatte som tas ut av fellesskapet, det vil si settes på sikkerhetscelle på grunn av alvorlig psykisk sykdom, i stedet skal legges inn på psykiatrisk avdeling.

– Fengslene skal ikke bli tvunget til å isolere dem og helsevesenet skal ikke få lov til å sende dem tilbake så snart de har roet seg, sier SV-representanten.

Justiskomiteen på Stortinget har laget en innstilling hvor partiene har meldt inn hva de vil stemme. Forslaget vil bli nedstemt. – Stortinget svikter den aller mest utstøtte gruppen i samfunnet i dag. Fordi fengslene også utsettes for økonomiske kutt vil denne gruppa få det enda verre i årene som kommer, mener Petter Eide.

Les også: Pasienter krever etnisk norske pleiere

Høie: – Har falt mellom to stoler

– Er regjeringen fornøyd med det helsetilbudet psykisk syke innsatte får i dag?

«Kinsi» sin celle på Bredtveit. Cellene på Bredtveit fengsel er sparsommelig innredet. Når en innsatt blir sterkt suicidal plukker de ansatte ut gjenstand etter gjenstand for å forhildre selvskading og selvmordsforsøk. Til slutt må den innsatte likevel overføres til sikkerhetscella i underetasjen, hvor det bare finnes en enkel madrass og et hull i gulvet. Foto: Frøydis Falch Urbye / dagsavisen
«Kinsi» sin celle på Bredtveit. Cellene på Bredtveit fengsel er sparsommelig innredet. Når en innsatt blir sterkt suicidal plukker de ansatte ut gjenstand etter gjenstand for å forhildre selvskading og selvmordsforsøk. Til slutt må den innsatte likevel overføres til sikkerhetscella i underetasjen, hvor det bare finnes en enkel madrass og et hull i gulvet. Foto: Frøydis Falch Urbye / dagsavisen

– Tilbudet til innsatte med psykiske helseutfordringer er ikke godt nok. De har i mange år falt mellom to stoler. Helsedepartementet og Justisdepartementet samarbeider derfor om å styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen, og sikre bedre overganger mellom kriminalomsorgen og helsetjenesten, svarer helseminister Bent Høie.

Høyre-statsråden forteller at en styrking av tilbudet til psykisk syke innsatte på Ila er på trappene.

– I statsbudsjett for 2019 har vi vedtatt å etablere en ny nasjonal forsterket fellesskapsavdeling ved Ila fengsel. Avdelingen skal bygges om slik at det legges til rette for mer aktivitet og fellesskap med styrket bemanning fra både kriminalomsorgen og helsetjenesten. Så vil vi se på om erfaringene fra Ila kan brukes for å dekke tilsvarende behov andre steder i landet.

– I tillegg jobber vi med en ny regional sikkerhetsavdeling som skal erstatte den vi har på Dikemark. Et tettere samarbeid mellom det psykiatriske fagmiljøet ved sikkerhetsavdelingen og fagmiljøet på Ila vil gi de innsatte et bedre helsetilbud, lover helseminister Bent Høie.

(Artikkelen er først publisert i Dagsavisen)

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:36 Trump og Biden i telefonsamtale om koronautbruddet22:47 Park kan bli omgjort til gravplass i New York21:27 Elton John lanserer corona-fond for hiv-positive21:19 Boris Johnson får intensivbehandling for covid-1921:10 Hvor lenge skal vi holde på sånn? Når skal vi tilbake til normalen?20:46 Roskilde-festivalen avlyses20:26 Stor snøskredfare i Nord-Norge fra onsdag20:19 Danske barn tilbake i barnehager og på skolen etter påske20:11 Oslo kommune vil overvåke hvor folk er i påsken19:59 – Pandemien er en påminnelse om at jøder vil bli beskyldt når en får epidemier19:52 Togselskapet Go-Ahead må permittere ansatte19:30 Bond-skuespiller Honor Blackman er død19:24 Ble verdens rikeste barnestjerne – så forsvant han fra rampelyset18:22 Henter smittevernutstyr fra hemmelige nødlagre fra krigen18:04 Nekter å komme Raymond Johansen i møte: – Jeg er sterk tilhenger av søndagfri16:49 Ja, noen følger ikke reglene – men jeg ser et Norge i dugnad16:37 Pep Guardiolas mor døde av coronaviruset16:28 FHI: Tror det er drøyt 14.000 coronasmittede i Norge16:14 Høie: – Coronaepidemien er under kontroll16:08 Roy Steffensen (Frp) friskmeldt for corona og søker gjenvalg til Stortinget15:57 Norwegian har sendt oppsigelsesvarsel til alt kabinpersonale i Sverige15:48 Hadde hjerner som aper, men barndom som mennesker14:39 76 nye dødsfall i Sverige – 477 totalt14:18 Overlege frykter lemping på coronatiltak14:15 Slik vil forskerne finne ut om de norske corona-tiltakene virker13:59 The Athletic: Fifa vil forlenge sesongen på ubestemt tid13:42 MDG-Bastholm roser Solbergs corona-ledelse – men med et stikk13:31 Frykter konkurser – festivalene ber Oslo om forbud nå13:19 Ecuador legger coronadøde i pappesker11:58 Nesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme11:22 Norge inngår milliardavtale med humanitære organisasjoner10:34 Ropstad: Ikke sannsynlig at staten vil kompensere tap av gaveinntekter09:47 Helikopterulykke i Sandnes09:43 Solemdal avslutter skiskytterkarrieren09:05 Coronatiltak: Nye smittetall viser regjeringens dilemma08:06 Sparket kaptein er selv coronasmittet07:47 Taliban: Avtalen med USA er i ferd med å bryte sammen07:13 La Naturen Leve til regjeringen: Ikke hør på vindkraftlobbyen!06:39 Smittede uten symptomer et økende problem i Kina06:30 Koronafrykt i overfylte flyktningleirer i Libanon06:09 Dette skjer i dag06:07 FN ber land om å beskytte kvinner i viruskarantene06:00 Titusenvis av amerikanske helsearbeidere uten jobb05:40 Dette skjedde i natt05:30 Kommuner ber regjeringen lempe på hytteforbudet05:11 Ukjent hvor mange barn som faktisk går på skolen04:55 5.758 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 11804:21 Sør-Korea melder om færre enn 50 nye smittede03:47 Mer enn 95.900 koronatilfeller i Tyskland – over 1.400 døde03:41 Barneombudet vil hindre stans i barns rettsprosesser03:39 Opposisjonspartier krever åpenhet for å hindre misbruk av støtteordninger03:34 Oljeprisen faller markant etter møteutsettelse03:17 Mer enn 1.200 døde på ett døgn i USA02:58 Abe under press for å erklære koronakrise i Japan02:38 Trump hevder koronautbruddet når toppen de neste dagene02:25 44.000 krever evakuering av barn fra gresk flyktningleir01:41 Regjeringen vil gi reiselivet seks ganger lenger tid til å refundere reiser01:09 Skogbranner herjer ved Tsjernobyl00:33 Skottlands helsedirektør går av etter brudd på koronaregler23:57 Knivstikking på Jæren – to siktet for drapsforsøk23:49 Tiger testet positivt for koronavirus22:36 Mange nordmenn er corona-fast i utlandet. En av dem er Christopher (31)22:21 Boris Johnsen fortsatt på sykehus21:30 Fransk klubblege tok livet sitt etter å ha blitt koronasmittet21:23 Dronning Elizabeth takket alle som holder seg hjemme20:59 Person tatt av snøskred på Senja20:44 Knivstikking i Vigrestad på Jæren – to pågrepet20:27 Slik rammer coronaviruset forskningen20:15 Kong Carl Gustaf takket helsearbeiderne19:35 For en jomfrutur - flyselskap med én passasjer fra Røros19:09 Norge sender medisinsk personell til Nord-Italia19:01 Første tilfelle av coronasmitte påvist i Sør-Sudan18:53 Italia rapporterer laveste daglige dødstall på to uker18:33 City-spiller i trøbbel etter å ha brutt virusregler med sexfest17:44 – Beklager at de ble arrestert. De oppførte seg veldig frekt17:35 Nesten 600 nye koronadødsfall i New York17:10 Småbrukarlaget går ut mot Bollestads grep for billig-arbeidere til landbruket16:46 Professor vil isolere personer som mister smaks- og luktesansen16:44 FHI har oppdatert sine munnbindanbefalinger16:01 Krim, spenning og humor: Her er årets påskeserier15:52 Ytterligere 621 dødsfall på sykehus i Storbritannia15:48 Nå kan Leger Uten Grenser og Røde Kors unntas fra utreiseforbud14:59 Salmedikter Svein Ellingsen er død14:44 Sivilforsvarssjefen vil ikke sette inn sine mannskaper i Oslo14:25 Én av fire mener Senterpartiet er blitt for populistisk14:20 28 nye coronadødsfall i Sverige13:49 Flere har rygg- og nakkesmerter under coronapandemien13:47 18 nye coronadødsfall i Danmark13:33 Fem døde funnet etter ferjeulykke ved Salomonøyene13:17 Rooney hardt ut mot Premier League-toppene13:03 Coronasmittet pasient fra Lillestrøm døde på sykehus13:01 Nytt coronadødsfall i Bærum12:40 Coronasmittet mann døde i Drammen12:38 310 pasienter innlagt med coronasmitte på norske sykehus – oppgang på fire12:20 Anthony Perkins: Mannen bak psykopaten12:15 Ecuadors visepresident beklager lik i gatene12:08 Mann pågrepet etter brann i Bø12:02 Spesialenheten: Skytingen i Sandnes kunne gått mye verre11:24 Joseph (6) har cystisk fibrose – friskmeldt av coronaviruset11:07 – Tigerkongen får tilsendt bikinibilder i fengselet
Siste nytt
23:36VerdenTrump og Biden i telefonsamtale om koronautbruddet22:47VerdenPark kan bli omgjort til gravplass i New York21:27KulturElton John lanserer corona-fond for hiv-positive21:19VerdenBoris Johnson får intensivbehandling for covid-1921:10NorgeHvor lenge skal vi holde på sånn? Når skal vi tilbake til normalen?20:46KulturRoskilde-festivalen avlyses20:26NorgeStor snøskredfare i Nord-Norge fra onsdag20:19VerdenDanske barn tilbake i barnehager og på skolen etter påske20:11NorgeOslo kommune vil overvåke hvor folk er i påsken19:59Verden– Pandemien er en påminnelse om at jøder vil bli beskyldt når en får epidemier19:52NorgeTogselskapet Go-Ahead må permittere ansatte19:30VerdenBond-skuespiller Honor Blackman er død19:24KulturBle verdens rikeste barnestjerne – så forsvant han fra rampelyset18:22VerdenHenter smittevernutstyr fra hemmelige nødlagre fra krigen18:04NorgeNekter å komme Raymond Johansen i møte: – Jeg er sterk tilhenger av søndagfri16:49NorgeJa, noen følger ikke reglene – men jeg ser et Norge i dugnad16:37VerdenPep Guardiolas mor døde av coronaviruset16:28NorgeFHI: Tror det er drøyt 14.000 coronasmittede i Norge16:14NorgeHøie: – Coronaepidemien er under kontroll16:08PolitikkRoy Steffensen (Frp) friskmeldt for corona og søker gjenvalg til Stortinget15:57NorgeNorwegian har sendt oppsigelsesvarsel til alt kabinpersonale i Sverige15:48VerdenHadde hjerner som aper, men barndom som mennesker14:39Verden76 nye dødsfall i Sverige – 477 totalt14:18Helse og livsstilOverlege frykter lemping på coronatiltak14:15Helse og livsstilSlik vil forskerne finne ut om de norske corona-tiltakene virker13:59SportThe Athletic: Fifa vil forlenge sesongen på ubestemt tid13:42PolitikkMDG-Bastholm roser Solbergs corona-ledelse – men med et stikk13:31PengerFrykter konkurser – festivalene ber Oslo om forbud nå13:19VerdenEcuador legger coronadøde i pappesker11:58Helse og livsstilNesten halvparten av sengene på Oslo universitetssykehus står tomme11:22NorgeNorge inngår milliardavtale med humanitære organisasjoner10:34NorgeRopstad: Ikke sannsynlig at staten vil kompensere tap av gaveinntekter09:47NorgeHelikopterulykke i Sandnes09:43SportSolemdal avslutter skiskytterkarrieren09:05Helse og livsstilCoronatiltak: Nye smittetall viser regjeringens dilemma08:06VerdenSparket kaptein er selv coronasmittet07:47VerdenTaliban: Avtalen med USA er i ferd med å bryte sammen07:13PengerLa Naturen Leve til regjeringen: Ikke hør på vindkraftlobbyen!06:39VerdenSmittede uten symptomer et økende problem i Kina06:30VerdenKoronafrykt i overfylte flyktningleirer i Libanon06:09NorgeDette skjer i dag06:07VerdenFN ber land om å beskytte kvinner i viruskarantene06:00VerdenTitusenvis av amerikanske helsearbeidere uten jobb05:40NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeKommuner ber regjeringen lempe på hytteforbudet05:11NorgeUkjent hvor mange barn som faktisk går på skolen04:55Norge5.758 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 11804:21VerdenSør-Korea melder om færre enn 50 nye smittede03:47VerdenMer enn 95.900 koronatilfeller i Tyskland – over 1.400 døde03:41NorgeBarneombudet vil hindre stans i barns rettsprosesser03:39NorgeOpposisjonspartier krever åpenhet for å hindre misbruk av støtteordninger03:34VerdenOljeprisen faller markant etter møteutsettelse03:17VerdenMer enn 1.200 døde på ett døgn i USA02:58VerdenAbe under press for å erklære koronakrise i Japan02:38VerdenTrump hevder koronautbruddet når toppen de neste dagene02:25Norge44.000 krever evakuering av barn fra gresk flyktningleir01:41NorgeRegjeringen vil gi reiselivet seks ganger lenger tid til å refundere reiser01:09VerdenSkogbranner herjer ved Tsjernobyl00:33VerdenSkottlands helsedirektør går av etter brudd på koronaregler23:57NorgeKnivstikking på Jæren – to siktet for drapsforsøk23:49VerdenTiger testet positivt for koronavirus22:36NorgeMange nordmenn er corona-fast i utlandet. En av dem er Christopher (31)22:21VerdenBoris Johnsen fortsatt på sykehus21:30SportFransk klubblege tok livet sitt etter å ha blitt koronasmittet21:23VerdenDronning Elizabeth takket alle som holder seg hjemme20:59NorgePerson tatt av snøskred på Senja20:44NorgeKnivstikking i Vigrestad på Jæren – to pågrepet20:27NorgeSlik rammer coronaviruset forskningen20:15VerdenKong Carl Gustaf takket helsearbeiderne19:35ReiseFor en jomfrutur - flyselskap med én passasjer fra Røros19:09NorgeNorge sender medisinsk personell til Nord-Italia19:01VerdenFørste tilfelle av coronasmitte påvist i Sør-Sudan18:53VerdenItalia rapporterer laveste daglige dødstall på to uker18:33SportCity-spiller i trøbbel etter å ha brutt virusregler med sexfest17:44Verden– Beklager at de ble arrestert. De oppførte seg veldig frekt17:35VerdenNesten 600 nye koronadødsfall i New York17:10PengerSmåbrukarlaget går ut mot Bollestads grep for billig-arbeidere til landbruket16:46NorgeProfessor vil isolere personer som mister smaks- og luktesansen16:44NorgeFHI har oppdatert sine munnbindanbefalinger16:01KulturKrim, spenning og humor: Her er årets påskeserier15:52VerdenYtterligere 621 dødsfall på sykehus i Storbritannia15:48NorgeNå kan Leger Uten Grenser og Røde Kors unntas fra utreiseforbud14:59NorgeSalmedikter Svein Ellingsen er død14:44NorgeSivilforsvarssjefen vil ikke sette inn sine mannskaper i Oslo14:25PolitikkÉn av fire mener Senterpartiet er blitt for populistisk14:20Verden28 nye coronadødsfall i Sverige13:49NorgeFlere har rygg- og nakkesmerter under coronapandemien13:47Verden18 nye coronadødsfall i Danmark13:33VerdenFem døde funnet etter ferjeulykke ved Salomonøyene13:17SportRooney hardt ut mot Premier League-toppene13:03NorgeCoronasmittet pasient fra Lillestrøm døde på sykehus13:01NorgeNytt coronadødsfall i Bærum12:40NorgeCoronasmittet mann døde i Drammen12:38Norge310 pasienter innlagt med coronasmitte på norske sykehus – oppgang på fire12:20KulturAnthony Perkins: Mannen bak psykopaten12:15VerdenEcuadors visepresident beklager lik i gatene12:08NorgeMann pågrepet etter brann i Bø12:02NorgeSpesialenheten: Skytingen i Sandnes kunne gått mye verre11:24Helse og livsstilJoseph (6) har cystisk fibrose – friskmeldt av coronaviruset11:07Kultur– Tigerkongen får tilsendt bikinibilder i fengselet
Populært