Si nei til meldeplikt til EU

Erna Solberg holdt en pressekonferanse etter et møte med EU-toppene.
Erna Solberg holdt en pressekonferanse etter et møte med EU-toppene. Foto: John Thys / AFP
Artikkelen fortsetter under annonsen

I stedet for å stå opp for det norske folkestyret, presser regjeringa på for at EU skal overstyre Norge i stadig sterkere grad, mener Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Sigbjørn Gjelsvik
Stortingsrepresentant (Sp), tidligere leder av Nei til EU.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sist ut er forslaget om en vidtrekkende meldeplikt til EU, der EU skal sensurere forslag fra kommuner, fylker og regjeringa før de kommer til demokratisk behandling. Forslaget truer lokaldemokratiet og norsk suverenitet og må avvises!

Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Daniel Bjarmann-Simonsen forsøker gjennom et innlegg på ABC Nyheter å avfeie de kraftige protestene mot EU-kommisjonens forslag til meldepliktdirektiv.
Ifølge Bjarmann-Simonsen er det «kun snakk om teknisk forbedring av en ordning som allerede eksisterer». Det er helt riktig at tjenestedirektivet, sammen med EUs grunnprinsipp om fri flyt av blant annet tjenester, allerede griper kraftig inn i lokalt og nasjonalt handlingsrom.

Bakgrunn: Solberg ber om meldeplikt til EU

Dette er også en av årsakene til at Senterpartiet er mot EØS og gikk mot tjenestedirektivet både i regjering og ved behandling i Stortinget i 2009.
Den nye meldeplikten er imidlertid grunnleggende ny.
Gjeldende meldingsplikt i tjenestedirektivets artikkel 15.7 omhandler vedtak som allerede er fattet og det slås tydelig fast at «meldingen skal ikke være til hinder for at medlemslandene kan vedta de aktuelle bestemmelsene». For EU-kommisjonen er dette et problem, siden det gir begrenset mulighet for «medlemsstater, Kommisjonen og interesserte parter til å intervenere på en proaktiv måte i forkant av vedtak av en nasjonal lovgivning».

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det nye direktivet skal derfor «lette utøvelsen av etableringsfriheten for tjenesteytere og den frie utveksling av tjenesteytelser i det indre marked».
På de områder som direktivet gjelder, skal EØS-landene meddele ESA ethvert forslag til nye eller skjerpede krav og tillatelsesordninger på tjenesteområdet tre måneder før vedtak.

Endres forslag underveis i prosessen i form av nye krav skal også dette meldes til ESA. Mens protestene hagler fra organisasjoner og lokale folkevalgte Europa rundt, så går jubelen i taket på Høyres hus. Der Høyre tydeligvis ser krav og tillatelser til ulike tjenester kun som hår i suppa, ser Senterpartiet slike demokratiske vedtak som viktige reguleringer for å legge til rette for gode tjenester nær folk i hele landet.

Som LO har påpekt i sin høringsuttalelse til det nye meldingsdirektivet er «en viktig endring i forhold til dagens regelverk [..] at EØS-statene nå vil pålegges å melde fra om lov- og forskriftsendringer minst tre måneder før de vedtas. LO er sterkt bekymret for at dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser». LO viser også til at forslaget gir mulighet til å stanse lovforslag og inneholder nye varslingsmekanismer og konsekvenser ved brudd på meldeplikten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Meldeplikten gjelder alle tjenesteområder som ikke eksplisitt er unntatt fra reglene. Bjarmann-Simonsen hevder at meldeplikten ikke gjelder offentlige anbud. Det er rimelig overraskende at statssekretæren forsøker å utstede en slik garanti, blant annet sett i lys av at meldepliktdirektivet eksplisitt pålegger lokale og nasjonale myndigheter meldeplikt knyttet til tjenestedirektivets artikkel 16 om fri bevegelse av tjenester.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Protestene fra organisasjoner og lokale folkevalgte i mange EU-land har vært kraftige og stadig flere har sluttet seg til et europeisk opprop mot Kommisjonens forslag. Forslaget «skader på alvorlig vis autonomien til lokale styringsorganer og utgjør derfor en trussel mot lokaldemokratiet» i følge bystyret i Amsterdam. Men den norske regjeringen har ikke engang brydd seg med å spørre hva norske kommuner og fylker mener om direktivforslaget. I stedet kaster de seg inn i et kraftig ideologisk forsvar for stadig sterkere overstyring fra EU.

Blir forslaget om meldeplikt til EU vedtatt, vil enda flere beslutninger flyttes inn på bakrommet – lengre unna folk flest.

I sak etter sak overkjører regjeringa lokal motstand og opptrer i strid med norske interesser. Det er overfor det norske folk det trengs en meldeplikt - ikke til EU!