Solberg ber om meldeplikt til EU

BER EU: Solberg-regjeringen oppfordrer EU til å gjennomføre krav om forhåndsgodkjenning av vedtak i kommuner og statlige organer.
BER EU: Solberg-regjeringen oppfordrer EU til å gjennomføre krav om forhåndsgodkjenning av vedtak i kommuner og statlige organer. Foto: Andreas Gebert / Reuters/NTB scanpxi
Artikkelen fortsetter under annonsen

EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein kaster seg inn i EUs interne debatt om et uhyre omstridt lovforslag: At kommuner og Stortinget må melde fra til EU om utkast til nye regler senest tre måneder før vedtak.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Så kan EU eller ESA stoppe norske, politiske vedtak før de er fattet.

EU-kommisjonen foreslo 10. januar 2017 å utvide meldeplikten i tjenestedirektivet, som Norge er underlagt gjennom EØS-avtalen, på et vis som mange syns er dramatisk:

Når statlige myndigheter eller en kommune planlegger å fatte nye vedtak som påvirker tjenestemarkedet, skal de heretter plikte å melde fra om det til EU-kommisjonen, i Norges tilfelle til EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA, minst tre måneder før vedtaket trer i kraft.

Så skal Kommisjonen eller ESA i tilfeller der de mener et vedtak vil innebære forskjellsbehandling av ulike tjenesteleverandører, få stoppe slike vedtak i norsk styre og stell.

De kan også stanse vedtak fattet i folkevalgte organer dersom de anser at beslutningen ikke er begrunnet med tvingende allmenne hensyn eller er nødvendige for å oppnå formålet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge artikkel 7 i forslaget til direktiv kan kommisjonen (ESA) fatte beslutning om at den anser et regelverksforslag for å være i strid med forpliktelser i tjenestedirektivet, og kreve at myndighetene ikke vedtar, eventuelt opphever, det aktuelle regelverket.

Regjeringen ber EU gjøre det

I et notat 15. februar går EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein ikke bare med på en slik endring.

Solberg-regjeringen og dens kolleger i de to andre landene oppfordrer EU til å gjøre det de kan for å innføre en slik meldeplikt.

De mener at forhånds-meldeplikten er viktig av hensyn til vekst, sysselsetting og forbrukere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Under en høring i april 2017 uttrykte LO derimot sterk bekymring:

«LO er sterkt bekymret for at dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser.»

LO oppfordrer departementet til å vurdere om forslaget innebærer en uproporsjonal innblanding i nasjonal lovgivning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Det er betenkelig at Kommisjonen/ESA skal kunne gi bindende vurderinger av forslag til nasjonale lover og reguleringer, før de er vedtatt i Stortinget.», skrev LO.

Venstre og Abid Raja sterkt uenig i kritikken.

– Fordummende tull, sier Abid Raja.

– Angrep på lokalt demokrati

I januar skrev 160 organisasjoner et åpent brev der de sterkt advarer mot å innføre et krav om forhåndsmelding av nye regler.

– En slik meldeplikt vil innskrenke spillerommet for progressiv politikk og skade det lokale demokratiet, og er helt uakseptabelt, mener de.

Les om forslaget til Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet hos europalov.no.