Meny

Har vi lover som skiller på etnisk grunnlag?

Illustrasjonsfoto viser Sametinget. Foto: Berit Keilen / NPK
Stemmer: Jarl Hellesvik
Leder i Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL)

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Flere lover skiller på etnisk grunnlag og er dermed diskriminerende, mener Jarl Hellesvik, leder i Etnisk og Demokratisk likeverd.

Under presentasjonen av regjeringsplattformen for Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti den 17. januar 2019 uttalte statsminister Erna Solberg:

«Vi har ingen lover som skiller på etnisitet. Det er et prinsipp i loven. Jeg er helt uenig med utspillet, vi skal ha et felles lovverk for alle

Uttalelsen falt i en kommentar til stortingsrepresentant Per-Willy Amundsens (Frp) meget omtalte og omstridte barnetrygd-innspill, men ble likevel opplevd som en påminnelse om og understrekning av den alminnelige rettstilstanden i Norge.

Vi oppfatter at Statsministeren mener at det er viktig og riktig at vi her i landet ikke har og ikke skal ha lover som skiller på etnisitet.

Vi i Etnisk og Demokratisk likeverd (EDL) har sett etter i det norske lovverket om det stemmer at vi ikke har lover som skiller på etnisitet

Vi har funnet en rekke lover og ordninger som etter vår mening skiller på etnisk grunnlag. Å skille på etnisk grunnlag kan omtales som diskriminering. Store Norske Leksikon skriver blant annet om ordet diskriminering at «Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres…. tilhørighet til etniske grupper,…..»

Derfor vekker uttalelsen fra vår Statsminister undring hos oss. Skiftende regjeringer har fremmet og fått vedtatt lover og lovendringer som nettopp i sin konsekvens innebærer skiller på etnisk grunnlag.

Les også: Frps innvandringstalsmann: Uaktuelt å skille på etnisitet

Strider disse lovene mot Grunnloven?

Slik vi forstår innholdet i menneskerettighetskonvensjoner og i den norske Grunnloven, er forutsetningen for at diskriminering skal kunne anvendes, at det finnes påviselige forskjeller som anses som uønskede. Vi forstår det også slik at både menneskerettighetskonvensjoner og Grunnloven påbyr at de diskriminerende ordninger som måtte bli innført, skal avvikles når målet med slike ordninger er nådd.

Det finnes ingen dokumentasjon på at samene, de som i varierende grad er av samisk avstamming eller de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall, ikke er på samme nivå som den øvrige befolkningen i Norge på det økonomiske, kulturelle, teknologiske eller politiske området.

Det er kun når det kan dokumenteres at slike forskjeller finnes, at det er saklig grunnlag for lovfestet diskriminering på etnisk- eller avstammingsrelatert grunnlag. Når slik dokumentasjon ikke er forelagt, faller det saklige grunnlaget for positiv diskriminering av samene bort. Da strider slike lover mot innholdet i Grunnloven vår.

Noen eksempler på lover som skiller på etnisk-/avstammingstelatert grunnlag:

  • Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven)

«§1-2.Sametinget. «Den samiske folkegruppe skal ha et eget landsomfattende Sameting valgt av og blant samene.»

Dess større politisk- og forvaltningsmessig makt Sametinget har, desto større blir den lovfestede diskrimineringen av andre etniske minoriteter og majoritetsbefolkningen

Les også: KrF: Avskyelig innvandringsutspill fra Frp

  • Finnmarksloven

I formålsparagrafen (§1) til finnmarksloven står det at lovens formål er å forvalte Finnmark

fylke «til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.» (Uthevet av meg)

Dette oppgitte formålet med loven setter de samiske hensynene og interessene i førersetet. Det er ordet «særlig» som gjør det. Dersom formålet til finnmarksloven skulle ha vært etnisk nøytral, ville man ha skrevet at formålet er «til beste for innbyggerne i fylket» og satt punktum. En slik formulering ville også ha innbefattet den samiske befolkningen i fylket.

Formålsparagrafen innebærer at ved interessekonflikt mellom samiske og ikke-samiske interesser skal de samiske interessene gis forrang. Hva skulle ellers hensikten være med å skrive ordet «særlig» inn i denne paragrafen? Også andre bestemmelser i finnmarksloven innebærer lovfestet diskriminering på etnisk grunnlag.

Jeg nevner i tillegg disse lovene som eksempel på diskriminering på etnisk grunnlag: Offentlighetslovens § 19, Plan- og bygningsloven «§ 5-4, Reindriftsloven, bl.a. § 9 og §32, Naturmangfoldloven «§ 1 og Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) med flere paragrafer som diskriminerer på etnisk grunnlag. Flere eksempler finnes.

  • Kvotering inn i styrer og råd

Sametinget har i tillegg fått en lovfestet rett til å kvotere inn personer i en del styrer og råd. Jeg nevner her: Styret i Finnmarkseiendommen, Styrer i nasjonalparker, Regionale rovviltnemder, Kringkastingsrådet, Styret for Sami Radio, Samisk programråd, Styret til samisk høgskole, Reindriftstyret, Reguleringsrådet for fiskeriene og Fjordfiskenemda.

Dette er lovfestet diskriminering på etnisk grunnlag.

  • «Konsultasjoner»

«Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget» må også nevnes. Dette er en avtale som innebærer at Sametinget og samiske organisasjoner kan sitte bak lukkede dører og forhandle med Regjeringen og dets underliggende organer om alt som blir definert som saker som berører samiske interesser. Dette også i siste instans og rett før beslutning fattes. Dette er avtalefestet forskjellsbehandling på etnisk grunnlag.

  • Utvidet rett til «konsultasjoner»?

Regjeringen fremmet i fjor høst «Prop. 116 L (2017-2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)». Der er det foreslått å lovfeste at statlige, fylkeskommunale og kommunale organer, ned til det aller laveste og minste underutvalg, skal ha plikt til å «konsultere» (dvs. forhandle) bak lukkede dører med representanter for samiske interesser. Samene eller de som er av samisk avstamming, vil med dette bli tildelt eksklusive og lukkede kanaler inn til saksbehandlere og beslutningstakere på alle nivåer i det offentlige. Dette i tillegg til de ordinære kanalene som disse menneskene har i dag, som norsk statsborgere.

Om en slik lov blir vedtatt, vil dette innebære den mest dyptgripende og omfattende forskjellsbehandling på etnisk- og avstammingsrelatet grunnlag, som noensinne er blitt innført i Norge.

De aller fleste skjønner vel at en slik ordning vil føre til mistanker i befolkningen om kokkelimonke og svekket tillit til at saksbehandlingen har foregått redelig for seg. Slike mistanker vil oppstå hver gang personer som er av samisk avstamming blir involvert, og med lovfestet rett, går bak ryggen til den øvrige befolkningen for å fremme sin sak. En slik ordning vil også gi grobunn beskyldninger om rasisme i offentlig forvaltning.

Lovforslaget er nå sendt tilbake til Regjeringen med pålegg om at det blir sendt ut på allmenn høring. Vi håper at tilbakemeldingene vil være av en slik karakter at Regjeringen legger lovforslaget vekk for godt.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:59 Flyalarmen har gått på nytt i Israel19:45 Moi og Maars starter på Ullevaal, Tarik og kapteinen vraket19:41 Ny migrantkaravane på vei mot USA19:35 Uventet utfordring for NASA: Romherpes19:33 USA vil sende første kvinne til månen innen fem år19:19 Inspeksjonen av Viking Sky kan ende med sikkerhetstilråding til andre fartøy19:11 Konvertitt-utvalget er lagt ned19:10 Norwegian deltar på møte med Boeing i USA17:56 Hvem er kineserne som drar til Norge?17:41 Moren til Tolga-brødrene er siktet for mishandling av en av sønnene17:19 Hells Angels-medlem drept med brekkjern - nordmann (35) dømt til livstid17:02 Lindelöf: – Man lytter alltid når Solskjær snakker16:57 Siktelsen mot Jussie Smollett er frafalt16:54 Algeries forsvarssjef krever presidenten avsatt16:19 Mann fikk åtte års fengsel etter knivangrep på tennisstjerne16:17 Pasient med diabetes døde trolig etter feilmedisinering16:11 FN skal granske massakre i Mali16:02 Frp om SVs cruiseforslag: – Skammelig15:41 Er 97 prosent av forskerne enige om at klimaendringer er menneskeskapte?15:25 Lege frifunnet for uaktsomt drap på samboer14:48 Netanyahu advarer Hamas14:36 Russland sparker alle sine dopingtestere14:27 Tre personer skadd da isras traff tog14:01 Vil ha slutt på å stille klokka14:00 Eks-Frp'er tapte søksmål13:54 Farlig stoff lekket ut fra industribygg i Oslo13:36 To personer funnet omkommet i snøskred i Sørfold13:31 Klimautslippene steg til nytt rekordnivå13:30 Cyberangrep kan ha kostet Hydro 350 millioner13:13 UEFA til disiplinær sak etter Englands EM-kval13:09 Viking Sky-passasjerer får pengene tilbake12:56 To barn skadd i bussulykke i Oslo12:48 UP advarer mot livsfarlig trend bak rattet12:47 Tyrkiaturen rammes av økt norsk flyskatt12:38 Varsler påstand om forvaring for 18-åring etter drapet på Varhaug i fjor12:31 Ingen pågrepet etter overfallsvoldtekt mot kvinne med barnevogn12:31 Elleve rumenere dømt til fengsel for grove tyverier12:05 SV-rapport: Ulikheten øker, de rikeste drar fra11:52 Promillekjører skulle ha påfyll, stanset av politiet11:51 Riksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord11:32 Tillater bruk av elsykler i Oslomarka11:31 Nye internettregler godkjent i EU-parlamentet11:16 1,85 millioner berørt av syklonen i Mosambik11:09 Glenn Solberg ny landslagstrener for Sverige11:07 Lavprisselskap kan gå konkurs10:44 Viking Sky-los reagerer på spekulasjoner10:42 – Solskjær kan få jobben denne uken10:41 Moxnes: – Regjeringen tillater eskalering med Russland10:23 Dramaten avlyser forestilling etter anklager09:45 VGs gransking lar vente på seg09:42 Uber kjøper konkurrent i Midtøsten09:40 Flere offentlige bygninger evakuert i Tyskland08:52 Vil rydde opp i mytene om plast i havet08:33 10.300 utlendinger ble norske statsborgere i fjor08:32 McGregor sier han legger opp08:31 Danmark vil likestille psykisk og fysisk vold08:30 Ronaldo: – Jeg er tilbake om to uker08:29 NSF: Man blir ikke nødvendigvis best i verden med Red Bull-avtale08:19 – Vi har ingen oversikt over usikret gjeld07:39 Sjåfør omkom i frontkollisjon på Sunnmøre07:38 Vil reise et minnesmerke for samene som sultestreiket foran Stortinget07:22 DSB setter døren på gløtt for fyrverkeriforbud07:18 Saudi-Arabia fordømmer USAs anerkjennelse av Golanhøydene06:47 Valgobservatører kritiserer Thailand-valget06:43 Ingen skadd i boligbrann i Haugesund06:30 Kamp til døra om å bli SV-nestleder05:55 Nye luft- og rakettangrep mot Gaza og det sørlige Israel05:53 Flere veier stengt etter uvær05:50 Dette skjer i dag05:35 Nye omfattende strømbrudd i Venezuela05:33 Det offentlige betaler for redningsaksjon rundt cruiseskipet05:30 Dette skjedde i natt04:50 Australia vil fengsle journalister for brudd på publiseringsforbud04:27 Ny AFP-ordning kan ramme unge arbeidstakere04:15 Pentagon setter av en milliard dollar til grensemur04:06 Bolsonaro vil feire Brasils militærdiktatur03:22 Hovedredningssentralene advarer mot svekket redningskapasitet02:52 Fortsatt dragkamp om Muellers rapport02:30 Tidenes laveste seertall for Skavlan01:58 Frp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb01:55 Mexico krever unnskyldning for overgrep i kolonitiden01:44 Brann ved resirkuleringsanlegg i Kristiansund slukket01:27 Franske muslimer til sak mot Facebook og Google for terrorvideo01:11 Underhuset tar mer kontroll over brexitprosessen01:01 Borgerlig samarbeid for Ap i hver tredje kommune00:15 Rekordmange medlemmer i SV23:49 Erdogan: Hagia Sofia kan bli moské23:16 Valutakurser 25.03 (22.03)22:47 Brasils ekspresident Temer blir løslatt22:43 Frp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb22:38 Barkley-dobbel da England snudde mot Montenegro22:23 Røymark avgjorde for VIF21:48 Vegvesenet avslørte lastebilsjåfører med to jobber og sjåførkort21:45 Xi og Macron holdt toppmøte i Paris21:37 Nytt omfattende strømbrudd i Venezuela21:30 Måren gikk i fella – kort tid etter kom ulven21:06 Norsk politi bidro i aksjon som felte polsk narkoliga21:00 Hammer gir seg som landslagstrener20:59 Forventer at Viking Sky er tilbake i drift tidlig april20:42 Apple lanserer kredittkort og Netflix-konkurrent
Siste nytt
19:59VerdenFlyalarmen har gått på nytt i Israel19:45SportMoi og Maars starter på Ullevaal, Tarik og kapteinen vraket19:41VerdenNy migrantkaravane på vei mot USA19:35Helse og livsstilUventet utfordring for NASA: Romherpes19:33VerdenUSA vil sende første kvinne til månen innen fem år19:19NorgeInspeksjonen av Viking Sky kan ende med sikkerhetstilråding til andre fartøy19:11NorgeKonvertitt-utvalget er lagt ned19:10VerdenNorwegian deltar på møte med Boeing i USA17:56ReiseHvem er kineserne som drar til Norge?17:41NorgeMoren til Tolga-brødrene er siktet for mishandling av en av sønnene17:19NorgeHells Angels-medlem drept med brekkjern - nordmann (35) dømt til livstid17:02SportLindelöf: – Man lytter alltid når Solskjær snakker16:57VerdenSiktelsen mot Jussie Smollett er frafalt16:54VerdenAlgeries forsvarssjef krever presidenten avsatt16:19SportMann fikk åtte års fengsel etter knivangrep på tennisstjerne16:17NorgePasient med diabetes døde trolig etter feilmedisinering16:11VerdenFN skal granske massakre i Mali16:02PolitikkFrp om SVs cruiseforslag: – Skammelig15:41VerdenEr 97 prosent av forskerne enige om at klimaendringer er menneskeskapte?15:25NorgeLege frifunnet for uaktsomt drap på samboer14:48VerdenNetanyahu advarer Hamas14:36SportRussland sparker alle sine dopingtestere14:27NorgeTre personer skadd da isras traff tog14:01VerdenVil ha slutt på å stille klokka14:00NorgeEks-Frp'er tapte søksmål13:54NorgeFarlig stoff lekket ut fra industribygg i Oslo13:36NorgeTo personer funnet omkommet i snøskred i Sørfold13:31VerdenKlimautslippene steg til nytt rekordnivå13:30PengerCyberangrep kan ha kostet Hydro 350 millioner13:13SportUEFA til disiplinær sak etter Englands EM-kval13:09ReiseViking Sky-passasjerer får pengene tilbake12:56NorgeTo barn skadd i bussulykke i Oslo12:48MotorUP advarer mot livsfarlig trend bak rattet12:47ReiseTyrkiaturen rammes av økt norsk flyskatt12:38NorgeVarsler påstand om forvaring for 18-åring etter drapet på Varhaug i fjor12:31NorgeIngen pågrepet etter overfallsvoldtekt mot kvinne med barnevogn12:31NorgeElleve rumenere dømt til fengsel for grove tyverier12:05PolitikkSV-rapport: Ulikheten øker, de rikeste drar fra11:52NorgePromillekjører skulle ha påfyll, stanset av politiet11:51PengerRiksrevisjonen er kritisk til oljevernberedskapen i nord11:32NorgeTillater bruk av elsykler i Oslomarka11:31KulturNye internettregler godkjent i EU-parlamentet11:16Verden1,85 millioner berørt av syklonen i Mosambik11:09SportGlenn Solberg ny landslagstrener for Sverige11:07ReiseLavprisselskap kan gå konkurs10:44NorgeViking Sky-los reagerer på spekulasjoner10:42Sport– Solskjær kan få jobben denne uken10:41PolitikkMoxnes: – Regjeringen tillater eskalering med Russland10:23KulturDramaten avlyser forestilling etter anklager09:45KulturVGs gransking lar vente på seg09:42PengerUber kjøper konkurrent i Midtøsten09:40VerdenFlere offentlige bygninger evakuert i Tyskland08:52VerdenVil rydde opp i mytene om plast i havet08:33Norge10.300 utlendinger ble norske statsborgere i fjor08:32SportMcGregor sier han legger opp08:31VerdenDanmark vil likestille psykisk og fysisk vold08:30SportRonaldo: – Jeg er tilbake om to uker08:29SportNSF: Man blir ikke nødvendigvis best i verden med Red Bull-avtale08:19Penger– Vi har ingen oversikt over usikret gjeld07:39NorgeSjåfør omkom i frontkollisjon på Sunnmøre07:38KulturVil reise et minnesmerke for samene som sultestreiket foran Stortinget07:22NorgeDSB setter døren på gløtt for fyrverkeriforbud07:18VerdenSaudi-Arabia fordømmer USAs anerkjennelse av Golanhøydene06:47PolitikkValgobservatører kritiserer Thailand-valget06:43NorgeIngen skadd i boligbrann i Haugesund06:30PolitikkKamp til døra om å bli SV-nestleder05:55VerdenNye luft- og rakettangrep mot Gaza og det sørlige Israel05:53NorgeFlere veier stengt etter uvær05:50NorgeDette skjer i dag05:35VerdenNye omfattende strømbrudd i Venezuela05:33NorgeDet offentlige betaler for redningsaksjon rundt cruiseskipet05:30NorgeDette skjedde i natt04:50VerdenAustralia vil fengsle journalister for brudd på publiseringsforbud04:27PengerNy AFP-ordning kan ramme unge arbeidstakere04:15VerdenPentagon setter av en milliard dollar til grensemur04:06VerdenBolsonaro vil feire Brasils militærdiktatur03:22NorgeHovedredningssentralene advarer mot svekket redningskapasitet02:52PolitikkFortsatt dragkamp om Muellers rapport02:30NorgeTidenes laveste seertall for Skavlan01:58NorgeFrp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb01:55VerdenMexico krever unnskyldning for overgrep i kolonitiden01:44NorgeBrann ved resirkuleringsanlegg i Kristiansund slukket01:27KulturFranske muslimer til sak mot Facebook og Google for terrorvideo01:11PolitikkUnderhuset tar mer kontroll over brexitprosessen01:01PolitikkBorgerlig samarbeid for Ap i hver tredje kommune00:15PolitikkRekordmange medlemmer i SV23:49VerdenErdogan: Hagia Sofia kan bli moské23:16NorgeValutakurser 25.03 (22.03)22:47VerdenBrasils ekspresident Temer blir løslatt22:43PolitikkFrp-politiker anmeldt for underslag – sier opp stortingsjobb22:38SportBarkley-dobbel da England snudde mot Montenegro22:23SportRøymark avgjorde for VIF21:48NorgeVegvesenet avslørte lastebilsjåfører med to jobber og sjåførkort21:45PolitikkXi og Macron holdt toppmøte i Paris21:37VerdenNytt omfattende strømbrudd i Venezuela21:30NorgeMåren gikk i fella – kort tid etter kom ulven21:06NorgeNorsk politi bidro i aksjon som felte polsk narkoliga21:00SportHammer gir seg som landslagstrener20:59NorgeForventer at Viking Sky er tilbake i drift tidlig april20:42VerdenApple lanserer kredittkort og Netflix-konkurrent
Populært