Pollestad er bekymret for to klima-fraksjoner i regjeringens jordbrukspolitikk

FLERE MÅL: – Stortinget har bestemt at klimapolitikken skal ta hensyn til distrikts- og jordbrukshensyn, sier Geir Pollestad (Sp).
FLERE MÅL: – Stortinget har bestemt at klimapolitikken skal ta hensyn til distrikts- og jordbrukshensyn, sier Geir Pollestad (Sp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er et problem at regjeringen har en klimaminister som står på Venstre-politikken mens landbruks- og matministeren holder seg til stortingsflertallet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det sier Senterpartiets leder av næringskomiteen i Stortinget, Geir Pollestad, til ABC Nyheter.

Søndag omtalte vi at Storting og regjering krever 5 millioner tonn mindre klimautslipp fra landbruket innen 2030.

I landbrukspolitikken har Stortinget enstemmig gått inn for å øke norsk matproduksjon på norske ressurser.

– Det går ikke i hop, kommenterte generalsekretær Olaf Godli i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Hver kilo mer som produseres i norsk plante- og kjøttproduksjon, vil nødvendigvis øke klimautslippene. Så blir det et kappløp mellom klimatiltak som blir innført, og de totale volumene og utslippene som oppstår.

Nå reagerer Pollestad på at regjeringen ser ut til å tale med to tunger.

Elvestuen vil ha samlede utslipp ned

Søndag sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad til ABC Nyheter at Stortingets klima-krav til jordbruket er å forstå som redusert klimautslipp per enhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg mener vi kan ha et mål om økt selvforsyning og lavere utslipp i jordbruket samtidig, sa derimot Venstres klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Han ser altså for seg at de totale utslippene går ned samtidig som produksjonsvolumene går opp.

Nå reagerer Geir Pollestad på det han ser som sprik i regjeringen - et sprik der Elvestuens syn står i strid med det Stortingets næringskomité kom fram til i sin innstilling til regjeringens jordbruksmelding i 2017.

Klimakutt per enhet, eller samlet?

– I 2017 sa komiteen at klimatiltak må gjøres på en slik måte at landbrukspolitiske og distriktspolitiske mål nås, sier Pollestad.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Så er problemet at man har en regjering med en klima- og miljøminister fra Venstre som står på Venstre-linja, og en landbruksminister fra KrF som ikke greier å definere rammene for klimatiltakene godt nok, legger han til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Stortinget mener enstemmig at en skal måle klimautslipp i landbruket per enhet. Det bekymrer meg at regjeringen har to fraksjoner i denne saken, framholder Sp-politikeren.

Han reagerer også på at alle partiene i næringskomiteen unntatt Venstre ønsket å tolke hensynet til distrikts- og landbrukspolitiske mål strengt.

Venstre vil ikke ha streng oppfølging

Næringskomiteen understreket i sin innstilling at jordbruket gir utslipp av klimagasser, men mente likevel at utslipp fra biologiske prosesser i jordbruket ikke kan likestilles med utslipp av klimagasser som har sitt utspring i bruk av fossile kilder.

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Sosialistisk Venstreparti, mener jordbrukets viktigste oppgave i klimasammenheng er å redusere utslippene per produsert enhet, i tillegg til å øke opptaket av CO2 og tilpasse produksjonen til et klima i endring.», klargjorde komiteen, som Bollestads svar til ABC Nyheter søndag oppfyller.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mindretallet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti, «...mener en viktig oppgave for jordbruket er å redusere det totale miljøavtrykket fra norsk matproduksjon og kutte utslippene.»

«Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, vil understreke at klimakrav i jordbruket må gjennomføres på en slik måte at distriktspolitiske og landbrukspolitiske målsettinger ivaretas.», går det også fram av Stortingets behandling.

Der kommer også dette forbeholdet fra Venstre fram:

«Et annet flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, mener at dette vilkåret må tolkes strengt.»