DIREKTE Oppdatert 6. feb. 2019 14:35

Statsministeren møter i spørretimen
Se også