Farlig tungtransport på norske veier:SV om regjeringens strakstiltak i Nord-Norge: – De gjør for lite, for seint

Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) er oppgitt over regjeringens manglende kontroll over hvilke vogntog som ferdes på norske veier.
Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) er oppgitt over regjeringens manglende kontroll over hvilke vogntog som ferdes på norske veier. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

I høst la SV fram et omfattende forslag om å bedre forhold i lastebilnæringen. Opposisjonen stemte for, regjeringen stemte mot.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Regjeringen gjør for lite for seint. Ulykker med tunge kjøretøy har vært et økende problem over lang tid, uten at regjeringen har løftet en finger. SV hadde nettopp oppe et forslag i Stortinget om nettopp skjerpede kontroller og ta tak i blant annet disse problemene, uten å få støtte fra regjeringen, som mente de hadde situasjonen under kontroll, sier stortingspolitiker Arne Nævra (SV) til ABC Nyheter.

Charlie Lind (22) havnet i koma etter at et dårlig skodd utenlandsk vogntog traff ham i høy fart 7. januar. Etter den tragiske ulykken har debatten rast om hva som bør gjøres for stoppe utenlandske vogntog med dårlig vinterutrustning fra å kjøre på norske vinterveier.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har iverksatt strakstiltak, og bedt Statens vegvesenet og Tollvesenet om i øke antall kontroller av vogntog ved grenseovergangene i Nord-Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bakgrunn: Jon Georg Dale lover strakstiltak for å hindre flere vogntog-ulykker i nord

– Sosial dumping under radaren

Nå er det kontinuerlig kontroll ved flere av grenseovergangene lengst nord i landet. Under onsdagens storkontroll langs grensene i Finnmark ble 47 vogntog stanset. Hele 23 av disse fikk kjøreforbud, ifølge avisen iFinnmark.

Hva er kabotasje?

Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der transportøren hører hjemme.

Kabotasje er forbudt - i utgangspunktet.

EU liberaliserer imidlertid transportsektoren med regler som åpner for kabotasje med visse begrensninger.

Klimautslipp er begrunnelsen for EUs kabotasjeregelverk. Det gir utenlandske transportører rett til å utføre inntil tre innenlandske transportoppdrag etter at de har kjørt gods eller busspassasjerer fra utlandet til Norge.

Sosial dumping: I virkeligheten opplever bransjen, fagbevegelsen og myndighetene i flere land at ordningene fører til sosial dumping og konkurranse fra selskaper som bruker dårlig teknisk standard.

Les mer om EUs kabotasjeregelver hos europalov: Om bussbransjen og om godsbransjen.

Les om kabotasje hos regjeringen

Les om kabotasje hos Norges Lastebileier-forbund

– Når så mange får kjøreforbud, skjønner man omfanget. Hvis kontrollørene i tillegg til å sjekke vinterutrustning hadde spurt etter brudd på andre bestemmelser som ikke er synlige, kan det hende det hadde blitt tett oppunder hundre prosent kjøreforbud. Det er utrolig mye å ta tak i. Vi må rydde opp i transportnæringen, sier Nævra.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

En ting er sikkerheten. Den er viktig, mener han. Men SV-politikeren vil gjerne snakke om den andre siden av saken som følger av alle de utenlandske vogntogene i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Sosial dumping går under radaren. Hvor omfattende er ulovlig kjøring? Det er bare tillatt med tre såkalte kabotasjeoppdrag (se faktaboks) i uken. Overholdes det? Utenlandske sjåfører som kjører i Norge skal følge minstelønnsordningen. Da kan de ikke ha mellom 30-50 kroner i timelønn, som det tidligere er avdekket at skjer.

Aktuelt: Nedslående kontroll av utenlandske vogntog: Halvparten fikk kjøreforbud

Oppgitt over regjeringen

I den nye regjeringsplattformen heter det at regjeringen ønsker å «sikre mulighet til å holde tilbake kjøretøy som bryter regler for kabotasje eller som begår annen transportkriminalitet.»

Nævra synes det er positivt. Men plattformen sier ikke noe om hvordan regjeringen skal skaffe seg den muligheten. SV mener et transportregister ett av svarene.

– Poenget er at vi ikke vet hvor mange utenlandske vogntog som er i Norge, vi vet ikke hva de gjør eller om de følger de lover og regler som gjelder. Derfor vil SV gjerne ha et digitalt transportregister hvor alle vogntog på norske veier registreres, sier Arne Nævra.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forslaget om et slikt transportregister var ett av fem forslag SV la fram på Stortinget i høst for å bedre lastebilnæringen i Norge. Det ble nedstemt.

I tillegg ønsker SV krav om digitale fraktbrev for å gjøre det enklere å kontrollere oppdragene til vogntog-sjåfører. Nå er et forslag ute på høring om å innføre digitale fraktbrev, men som en frivillig ordning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Da får du ikke tatt de useriøse aktørene. Jeg personlig er litt oppgitt over at regjeringen ikke tar noen større grep, sier SV-politikeren.

Du kan lese godsforslaget til SV i sin helhet her.

Farlige vogntog på norske veier - dette er saken:

  • Mandag 7. januar var det en alvorlig trafikkulykke i Troms. Et utenlandsk vogntog med høy fart og manglende kjetting på dekkene fikk sleng på tilhengeren, som traff en personbil i motgående kjørefelt. Sjåføren var 22 år gammel mann, som ble livstruende skadd. Torsdag 17. januar lå han fremdeles i koma ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
  • Etter ulykken gikk mannens mor, Ramona Lind, ut på Facebook og spurte hva som må til for å hindre uegnede vogntog å krysse grensen til Norge. Flere andre pårørende engasjerte seg i saken. Den fikk bred dekning i nordnorske medier. Etter hvert kom lokale politikere på banen. Det kom krav om tiltak for å hindre ulykker med utenlandske vogntog, og mer omfattende kontroll av kjøretøy ved grensa.
  • Politiet har tatt til ordet for at de ønsker egne kjøreforskrifter for Nord-Norge.
  • Fylkesrådene for samferdsel i Nordland, Troms og Finnmark har krevd strengere grensekontroller og endring er av forskriftene.

  • Parat og Yrkestrafikkforbundet ønsker seg døgnkontinuerlig kontroll av utenlandske vogntog ved grensa.
  • Flere nordnorske selskap har gått ut i sosiale medier og kunngjort at de boikotter utenlandske vogntog.
  • Senterpartiet nasjonalt krevde strakstiltak for å hindre flere ulykker i Nord-Norge.
  • Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har iverksatt strakstiltak. Statens vegvesen har fått beskjed om å prioritere flere kontroller av kjøretøy i Nord-Norge, selv om det betyr at de må flytte på ressurser. Tollvesenet setter i gang kontroll av dekk og kjetting på tungtransport som krysser grensene i nord. Den utvidede kontrollen vil vare vinteren gjennom.
  • Tall fra SSB viser at 152 personer ble skadd og 14 personer omkom i ulykker som involverte vogntog i 2018.
  • En TØI-rapport fra 2016 viser at utenlandske vogntog har mye høyere risiko for å bli involvert i trafikkulykker en norske vogntog.
Kilder: SSB, iTromsø, Stortinget, NRK.

Regjeringen: Får ikke gjort noe uten EU

Statssekretær i samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (Frp) sier til ABC Nyheter at samferdselsdepartementet ønsker raskere innfasing av såkalt smart fartsskriver, som registrerer blant annet fart, grensepasseringer, kjøre- og hviletid. Forslaget er til behandling i EU.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Raskere innfasing av ny type fartsskriver er noe den norske transportbransjen selv ønsker. Slike registreringer vil igjen kunne sjekkes opp mot lønn.

Skjervold ønsker også på sikt digitale fraktbrev som en obligatorisk ordning.

– Vi jobber aktivt i EU for å få innført ny type digitale fartsskriver. Norge er klokkerklare på at vi ønsker dette så raskt som mulig. Men da er vi avhengig av at Europa som helhet vedtar dette. Arne Nævra må gjerne tro at vi bare kan bestemme reglene på vår egen lille tue i Norge, men realiteten er at slike vedtak må forankres i EØS-regelverket, sier Skjervold.

Om EU innfører obligatorisk krav om ny type digital fartsskriver raskt, mener Frp-politikeren det er unødvendig med et transportregister i tillegg, slik SV foreslår.

– Med ny type fartsskriver, vil vi, sammen med forhåpentlig bruk av digitale fraktbrev, har bedre oversikt. Da er det ikke behov for enda et byråkratisk system ved siden av det.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ingen vet hva de gjør her

Svein Furøy er generalsekretær i Transport- og logistikkforbundet (TLF). Foto: Transport- og logistikkforbundet
Svein Furøy er generalsekretær i Transport- og logistikkforbundet (TLF). Foto: Transport- og logistikkforbundet

Det nyopprettede Transport- og logistikkforbundet (TLF) har vært med på jobben med å utvikle forslaget om et transportregister som SV fremmet på Stortinget.

– Jeg synes det er merkelig at samferdselsministeren sier han ønsker nye tiltak når han selv var med på å stemme ned dette forslaget 18. desember, sier Svein Furøy til ABC Nyheter.

Han er generalsekretær i TLF og mener et register vil gjøre det mulig å kontrollere alt, inkludert antall kabotasjeturer og om sjåførene har hatt nødvendig hviletid.

– Bare på Svinesund kommer 2000 kjøretøy over grensen hver dag, og ingen vet hvilke oppdrag de skal utføre her. Når de blir stoppet i Norge kan ikke kontrollørene kontrollere dem ordentlig fordi papirene deres som regel er håndskrevet. Et register vil automatisk gi dem kontroll. Det vil gi myndighetene, vegvesenet og ikke minst SSB en oversikt, mener Furøy.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Yrkessjåfør: – Uten oss stopper samfunnet opp

Jostein Bø begynte å jobbe som yrkessjåfør i 1989. Han mener situasjonen bare har blitt verre og vanskeligere for norske yrkessjåfører i løpet av de 30 årene han har vært på veien.

– Sjåfører har hele tiden problemer i forhold til den jobben vi gjør. Vi får for dårlig betalt, vi får for lite fri. Disse stakkars sjåførene fra utlandet gjør den samme jobben som meg. De trenger penger å leve av. Dessverre er det så stor tilgang på billige sjåfører i andre land at prisene blir presset stadig nedover i Norge, sier Bø til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener alt handler om penger.

– Kunden og brukeren er middelet som presser ned prisen. Alt handler om penger. HMS finnes ikke i dette yrket. Jeg ønsker ikke å svartmale bransjen, men myndigheten må komme inn å gjøre noe.

Bø opplever at ingen tar vare på yrkessjåførene som knytter hele landet sammen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Er det et yrke som er viktig for at samfunnet skal fungere, så er det transportnæringen. Uten transporten har ingen andre jobb heller. Alt det du har hjemme, kommer fra oss. Hvor mange ganger har kjøleskapet ditt, sofaen din og alle maten din vært innom en transportør før det kommer hjem til deg? Tenk på det.

Samtidig merker han liten og ingen respekt for jobben sin som yrkessjåfør fra andre.

– Men samfunnet er helt avhengige av oss. Uten oss stopper enkelt og greit hele samfunnet opp.

Les mer om saken: