Farlig tungtransport på norske veier:

SV om regjeringens strakstiltak i Nord-Norge: – De gjør for lite, for seint

Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) er oppgitt over regjeringens manglende kontroll over hvilke vogntog som ferdes på norske veier.
Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) er oppgitt over regjeringens manglende kontroll over hvilke vogntog som ferdes på norske veier. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I høst la SV fram et omfattende forslag om å bedre forhold i lastebilnæringen. Opposisjonen stemte for, regjeringen stemte mot.

– Regjeringen gjør for lite for seint. Ulykker med tunge kjøretøy har vært et økende problem over lang tid, uten at regjeringen har løftet en finger. SV hadde nettopp oppe et forslag i Stortinget om nettopp skjerpede kontroller og ta tak i blant annet disse problemene, uten å få støtte fra regjeringen, som mente de hadde situasjonen under kontroll, sier stortingspolitiker Arne Nævra (SV) til ABC Nyheter.

Charlie Lind (22) havnet i koma etter at et dårlig skodd utenlandsk vogntog traff ham i høy fart 7. januar. Etter den tragiske ulykken har debatten rast om hva som bør gjøres for stoppe utenlandske vogntog med dårlig vinterutrustning fra å kjøre på norske vinterveier.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har iverksatt strakstiltak, og bedt Statens vegvesenet og Tollvesenet om i øke antall kontroller av vogntog ved grenseovergangene i Nord-Norge.

Bakgrunn: Jon Georg Dale lover strakstiltak for å hindre flere vogntog-ulykker i nord

– Sosial dumping under radaren

Nå er det kontinuerlig kontroll ved flere av grenseovergangene lengst nord i landet. Under onsdagens storkontroll langs grensene i Finnmark ble 47 vogntog stanset. Hele 23 av disse fikk kjøreforbud, ifølge avisen iFinnmark.

Hva er kabotasje?

Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der transportøren hører hjemme.

Kabotasje er forbudt - i utgangspunktet.

EU liberaliserer imidlertid transportsektoren med regler som åpner for kabotasje med visse begrensninger.

Klimautslipp er begrunnelsen for EUs kabotasjeregelverk. Det gir utenlandske transportører rett til å utføre inntil tre innenlandske transportoppdrag etter at de har kjørt gods eller busspassasjerer fra utlandet til Norge.

Sosial dumping: I virkeligheten opplever bransjen, fagbevegelsen og myndighetene i flere land at ordningene fører til sosial dumping og konkurranse fra selskaper som bruker dårlig teknisk standard.

Les mer om EUs kabotasjeregelver hos europalov: Om bussbransjen og om godsbransjen.

Les om kabotasje hos regjeringen

Les om kabotasje hos Norges Lastebileier-forbund

– Når så mange får kjøreforbud, skjønner man omfanget. Hvis kontrollørene i tillegg til å sjekke vinterutrustning hadde spurt etter brudd på andre bestemmelser som ikke er synlige, kan det hende det hadde blitt tett oppunder hundre prosent kjøreforbud. Det er utrolig mye å ta tak i. Vi må rydde opp i transportnæringen, sier Nævra.

En ting er sikkerheten. Den er viktig, mener han. Men SV-politikeren vil gjerne snakke om den andre siden av saken som følger av alle de utenlandske vogntogene i Norge.

– Sosial dumping går under radaren. Hvor omfattende er ulovlig kjøring? Det er bare tillatt med tre såkalte kabotasjeoppdrag (se faktaboks) i uken. Overholdes det? Utenlandske sjåfører som kjører i Norge skal følge minstelønnsordningen. Da kan de ikke ha mellom 30-50 kroner i timelønn, som det tidligere er avdekket at skjer.

Aktuelt: Nedslående kontroll av utenlandske vogntog: Halvparten fikk kjøreforbud

Oppgitt over regjeringen

I den nye regjeringsplattformen heter det at regjeringen ønsker å «sikre mulighet til å holde tilbake kjøretøy som bryter regler for kabotasje eller som begår annen transportkriminalitet.»

Nævra synes det er positivt. Men plattformen sier ikke noe om hvordan regjeringen skal skaffe seg den muligheten. SV mener et transportregister ett av svarene.

– Poenget er at vi ikke vet hvor mange utenlandske vogntog som er i Norge, vi vet ikke hva de gjør eller om de følger de lover og regler som gjelder. Derfor vil SV gjerne ha et digitalt transportregister hvor alle vogntog på norske veier registreres, sier Arne Nævra.

Forslaget om et slikt transportregister var ett av fem forslag SV la fram på Stortinget i høst for å bedre lastebilnæringen i Norge. Det ble nedstemt.

I tillegg ønsker SV krav om digitale fraktbrev for å gjøre det enklere å kontrollere oppdragene til vogntog-sjåfører. Nå er et forslag ute på høring om å innføre digitale fraktbrev, men som en frivillig ordning.

– Da får du ikke tatt de useriøse aktørene. Jeg personlig er litt oppgitt over at regjeringen ikke tar noen større grep, sier SV-politikeren.

Du kan lese godsforslaget til SV i sin helhet her.

Farlige vogntog på norske veier - dette er saken:

  • Mandag 7. januar var det en alvorlig trafikkulykke i Troms. Et utenlandsk vogntog med høy fart og manglende kjetting på dekkene fikk sleng på tilhengeren, som traff en personbil i motgående kjørefelt. Sjåføren var 22 år gammel mann, som ble livstruende skadd. Torsdag 17. januar lå han fremdeles i koma ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
  • Etter ulykken gikk mannens mor, Ramona Lind, ut på Facebook og spurte hva som må til for å hindre uegnede vogntog å krysse grensen til Norge. Flere andre pårørende engasjerte seg i saken. Den fikk bred dekning i nordnorske medier. Etter hvert kom lokale politikere på banen. Det kom krav om tiltak for å hindre ulykker med utenlandske vogntog, og mer omfattende kontroll av kjøretøy ved grensa.
  • Politiet har tatt til ordet for at de ønsker egne kjøreforskrifter for Nord-Norge.
  • Fylkesrådene for samferdsel i Nordland, Troms og Finnmark har krevd strengere grensekontroller og endring er av forskriftene.

  • Parat og Yrkestrafikkforbundet ønsker seg døgnkontinuerlig kontroll av utenlandske vogntog ved grensa.
  • Flere nordnorske selskap har gått ut i sosiale medier og kunngjort at de boikotter utenlandske vogntog.
  • Senterpartiet nasjonalt krevde strakstiltak for å hindre flere ulykker i Nord-Norge.
  • Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har iverksatt strakstiltak. Statens vegvesen har fått beskjed om å prioritere flere kontroller av kjøretøy i Nord-Norge, selv om det betyr at de må flytte på ressurser. Tollvesenet setter i gang kontroll av dekk og kjetting på tungtransport som krysser grensene i nord. Den utvidede kontrollen vil vare vinteren gjennom.
  • Tall fra SSB viser at 152 personer ble skadd og 14 personer omkom i ulykker som involverte vogntog i 2018.
  • En TØI-rapport fra 2016 viser at utenlandske vogntog har mye høyere risiko for å bli involvert i trafikkulykker en norske vogntog.
Kilder: SSB, iTromsø, Stortinget, NRK.

Regjeringen: Får ikke gjort noe uten EU

Statssekretær i samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (Frp) sier til ABC Nyheter at samferdselsdepartementet ønsker raskere innfasing av såkalt smart fartsskriver, som registrerer blant annet fart, grensepasseringer, kjøre- og hviletid. Forslaget er til behandling i EU.

Raskere innfasing av ny type fartsskriver er noe den norske transportbransjen selv ønsker. Slike registreringer vil igjen kunne sjekkes opp mot lønn.

Skjervold ønsker også på sikt digitale fraktbrev som en obligatorisk ordning.

– Vi jobber aktivt i EU for å få innført ny type digitale fartsskriver. Norge er klokkerklare på at vi ønsker dette så raskt som mulig. Men da er vi avhengig av at Europa som helhet vedtar dette. Arne Nævra må gjerne tro at vi bare kan bestemme reglene på vår egen lille tue i Norge, men realiteten er at slike vedtak må forankres i EØS-regelverket, sier Skjervold.

Om EU innfører obligatorisk krav om ny type digital fartsskriver raskt, mener Frp-politikeren det er unødvendig med et transportregister i tillegg, slik SV foreslår.

– Med ny type fartsskriver, vil vi, sammen med forhåpentlig bruk av digitale fraktbrev, har bedre oversikt. Da er det ikke behov for enda et byråkratisk system ved siden av det.

– Ingen vet hva de gjør her

Svein Furøy er generalsekretær i Transport- og logistikkforbundet (TLF). Foto: Transport- og logistikkforbundet
Svein Furøy er generalsekretær i Transport- og logistikkforbundet (TLF). Foto: Transport- og logistikkforbundet

Det nyopprettede Transport- og logistikkforbundet (TLF) har vært med på jobben med å utvikle forslaget om et transportregister som SV fremmet på Stortinget.

– Jeg synes det er merkelig at samferdselsministeren sier han ønsker nye tiltak når han selv var med på å stemme ned dette forslaget 18. desember, sier Svein Furøy til ABC Nyheter.

Han er generalsekretær i TLF og mener et register vil gjøre det mulig å kontrollere alt, inkludert antall kabotasjeturer og om sjåførene har hatt nødvendig hviletid.

– Bare på Svinesund kommer 2000 kjøretøy over grensen hver dag, og ingen vet hvilke oppdrag de skal utføre her. Når de blir stoppet i Norge kan ikke kontrollørene kontrollere dem ordentlig fordi papirene deres som regel er håndskrevet. Et register vil automatisk gi dem kontroll. Det vil gi myndighetene, vegvesenet og ikke minst SSB en oversikt, mener Furøy.

Yrkessjåfør: – Uten oss stopper samfunnet opp

Jostein Bø begynte å jobbe som yrkessjåfør i 1989. Han mener situasjonen bare har blitt verre og vanskeligere for norske yrkessjåfører i løpet av de 30 årene han har vært på veien.

– Sjåfører har hele tiden problemer i forhold til den jobben vi gjør. Vi får for dårlig betalt, vi får for lite fri. Disse stakkars sjåførene fra utlandet gjør den samme jobben som meg. De trenger penger å leve av. Dessverre er det så stor tilgang på billige sjåfører i andre land at prisene blir presset stadig nedover i Norge, sier Bø til ABC Nyheter.

Han mener alt handler om penger.

– Kunden og brukeren er middelet som presser ned prisen. Alt handler om penger. HMS finnes ikke i dette yrket. Jeg ønsker ikke å svartmale bransjen, men myndigheten må komme inn å gjøre noe.

Bø opplever at ingen tar vare på yrkessjåførene som knytter hele landet sammen.

– Er det et yrke som er viktig for at samfunnet skal fungere, så er det transportnæringen. Uten transporten har ingen andre jobb heller. Alt det du har hjemme, kommer fra oss. Hvor mange ganger har kjøleskapet ditt, sofaen din og alle maten din vært innom en transportør før det kommer hjem til deg? Tenk på det.

Samtidig merker han liten og ingen respekt for jobben sin som yrkessjåfør fra andre.

– Men samfunnet er helt avhengige av oss. Uten oss stopper enkelt og greit hele samfunnet opp.

Les mer om saken:

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:33 New York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04 Lørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne21:35 To nedrykk for Nordlie på en drøy måned21:16 Sju siktet i to grove kidnappingssaker21:03 LSK rykket ned etter vanvittig drama - Start klar for Eliteserien20:54 Jesus-målrush snudde kampen for City20:24 Fannemel operert igjen, fikk gode nyheter19:59 Helse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44 Høie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20 Ranssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17 Signalfeil på Gardermobanen rettet18:57 Gattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34 Fiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33 – Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33 Svensk eksminister frikjent for seksuell trakassering18:32 Tusenvis av reisende må kjøpe to togbilletter istedenfor én fra søndag av18:32 Drapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult18:04 Ferguson leder Everton mot Solskjærs United17:57 Gartner gjorde sensasjonelt funn – kan ha løst kunstmysterium17:53 Norsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50 Infantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50 Jordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17 Senterpartiet faller markert på ny måling16:59 19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42 EUs klimagiv får norsk skryt16:22 Kvinne skutt av politiet16:13 Lance sitter fortsatt fast i isen16:10 Utvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse15:37 20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33 «Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17 Anders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16 FIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36 Store protester mot at Sydney kveles14:35 Viggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34 Fire ekstra ambulansefly satt inn14:12 NHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56 Norge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43 Midt-Norge får det fineste været til helgen13:02 Time: Greta Thunberg er «årets person»12:54 Boko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53 Drapssiktet mann i Kristiansand erkjenner ikke straffskyld12:40 Pågrepet 18-åring i Trondheim avhørt: – Ville verken skremme eller true12:12 Eldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42 Ferge grunnstøtte i Fedje11:41 Dansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09 Epstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06 Roxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44 Kritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43 Suu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19 Thunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17 Oversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16 To ambulanser krasjet i Tønsberg10:12 Saudi-Arabias oljeselskap på børs09:09 Israel går mot nok et nyvalg09:06 Fluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02 Norge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01 Stor måling peker mot tory-seier09:01 Bil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55 Erna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42 Sundby sier nei til langløpskarriere08:40 New Zealand bestiller hud i store mengder etter vulkanutbrudd08:07 Kina fengsler flest journalister08:02 Norske foreldre er mindre fornøyde med skolene07:41 Elfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28 «Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02 4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41 Bill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36 Solbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32 Fem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01 Tøffe værforhold i Sør-Norge05:58 Dette skjer i dag05:52 Bougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51 Dette skjedde i natt05:38 Minnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27 Homoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24 Domstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05 Distré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00 Nå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41 Høyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09 Demonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06 Nordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53 Den britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12 Vår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37 Fortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10 Ni personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04 FN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03 Trump advarer Russland mot innblanding i valget00:59 Babcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36 Britisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse00:05 Ancelotti fikk sparken etter å ha ledet Napoli videre i mesterligaen23:53 Chelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille23:44 Depay frelste Lyon i mesterligadrama23:33 Fati tidenes yngste Champions League-scorer da Barcelona slo ut Inter23:31 Drapssiktet i Kristiansand nekter skyld23:01 Lukaku scoret, men sløste da Inter røk ut av mesterligaen23:00 Chelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille22:40 Over 300.000 demonstrerte mot Macrons pensjonsreform22:38 Studenter ved Oslo Met fikk samme eksamen som i fjor – eksamenen annullert22:31 Tak på næringsbygg blåste av – Alle aktører i sving mot uværet i Hordaland21:57 Mystisk bil ved Hagens hus fanget på video
Siste nytt
22:33PengerNew York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04NorgeLørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne21:35SportTo nedrykk for Nordlie på en drøy måned21:16NorgeSju siktet i to grove kidnappingssaker21:03NorgeLSK rykket ned etter vanvittig drama - Start klar for Eliteserien20:54SportJesus-målrush snudde kampen for City20:24SportFannemel operert igjen, fikk gode nyheter19:59NorgeHelse Nord-sjefen vil ha to sykehus på Helgeland19:44NorgeHøie på tur i nord: – Befolkningen er forbannet19:20NorgeRanssiktet 15-åring varetektsfengslet i Trondheim19:17NorgeSignalfeil på Gardermobanen rettet18:57SportGattuso erstatter Ancelotti: – Han er som en far for meg18:34PengerFiskebåteiere avviser kvotekritikken: – Stemmer ikke18:33Politikk– Du må være rik, jævlig rik, for å bli fisker18:33VerdenSvensk eksminister frikjent for seksuell trakassering18:32PengerTusenvis av reisende må kjøpe to togbilletter istedenfor én fra søndag av18:32NorgeDrapet i Sola ble sannsynligvis forsøkt skjult18:04SportFerguson leder Everton mot Solskjærs United17:57VerdenGartner gjorde sensasjonelt funn – kan ha løst kunstmysterium17:53SportNorsk friski-profil på sykehus i Beijing17:50SportInfantino avviser FIFA-støtte til ny superliga i fotball17:50NorgeJordras tok med seg to naust i Trøndelag17:17PolitikkSenterpartiet faller markert på ny måling16:59Norge19-åring dømt til tolv års forvaring for Varhaug-drapet16:42NorgeEUs klimagiv får norsk skryt16:22NorgeKvinne skutt av politiet16:13NorgeLance sitter fortsatt fast i isen16:10VerdenUtvannet pensjonsreform blidgjør ikke fransk fagbevegelse15:37Verden20 personer pågrepet i Danmark i forbindelse med terrorplanlegging15:33Penger«Ekstremt vanskelig» å finne alle ofrene for trygdeskandalen15:17SportAnders Mol kåret til verdens beste sandvolleyballspiller15:16SportFIFA vil ha tilbake 18 millioner kroner fra Platini14:36VerdenStore protester mot at Sydney kveles14:35NorgeViggo Kristiansens advokat: – Vi vil stå på til siste slutt14:34NorgeFire ekstra ambulansefly satt inn14:12PengerNHO: – Sannsynlig at renten kuttes13:56SportNorge til VM-semifinale etter Tyskland-drama13:43NorgeMidt-Norge får det fineste været til helgen13:02VerdenTime: Greta Thunberg er «årets person»12:54VerdenBoko Haram har tatt livet av minst 275 i Kamerun i år12:53NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand erkjenner ikke straffskyld12:40NorgePågrepet 18-åring i Trondheim avhørt: – Ville verken skremme eller true12:12NorgeEldre kvinne døde i påkjørsel i Vindafjord11:42NorgeFerge grunnstøtte i Fedje11:41SportDansk håndballfiasko i VM, får ikke spille OL11:09VerdenEpstein-offer frykter for livet: – Onde krefter ønsker å se meg stilnet11:06KulturRoxette-vokalist Marie Fredriksson begraves i stillhet10:44SportKritisk Solbakken etterlyser sunn fornuft10:43VerdenSuu Kyi: Folkemordsaken mot Myanmar er ukorrekt10:19VerdenThunberg: Verdens ledere mangler innsikt10:17NorgeOversikt: Drapssaker i Norge i 201910:16NorgeTo ambulanser krasjet i Tønsberg10:12PengerSaudi-Arabias oljeselskap på børs09:09PolitikkIsrael går mot nok et nyvalg09:06SportFluor-saken: Salget av pustemasker har eksplodert09:02SportNorge må ha poeng mot Tyskland for å gå videre09:01PolitikkStor måling peker mot tory-seier09:01NorgeBil heves fra sjøen etter drap i Sola08:55NorgeErna Solberg møtte fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali08:42SportSundby sier nei til langløpskarriere08:40VerdenNew Zealand bestiller hud i store mengder etter vulkanutbrudd08:07KulturKina fengsler flest journalister08:02NorgeNorske foreldre er mindre fornøyde med skolene07:41ReiseElfly for første gang satt inn i ordinær trafikk07:28Kultur«Notre-Dame» årets mest populære Google-søk07:02Norge4000 norske muslimer åpner for vold: – Normalt, mener ekspert06:41KulturBill Cosby fikk ikke medhold i ankedomstolen06:36SportSolbergs VM-maraton: – Jeg føler meg sterk nå06:32VerdenFem ble drept i hotellangrep i Somalia06:01NorgeTøffe værforhold i Sør-Norge05:58NorgeDette skjer i dag05:52VerdenBougainville vil løsrive seg fra Papa Ny-Guinea05:51NorgeDette skjedde i natt05:38SportMinnesota Wild tapte på straffeslag på overtid mot Anaheim Ducks05:27NorgeHomoterapiforslag debatteres i Stortinget onsdag05:24VerdenDomstol i USA stopper Trumps milliardbevilling til Mexico-mur05:05VerdenDistré kvinne innser ikke drivstoff-tabben05:00NorgeNå skal Viggo Kristiansens ønske om en ny Baneheia-rettssak vurderes04:41NorgeHøyres integreringsminister og Oslo Høyre har ulikt syn på SFO-overnattingstilbud04:09VerdenDemonstranter ber Tsjekkias statsminister om å trekke seg04:06PengerNordmenn vil bruke over 6.200 hver på julegaver03:53VerdenDen britiske regjeringsadvokaten jobbet for svindelsiktet i Danmark03:12PengerVår Energi er blitt Norges nest største oljeselskap02:37VerdenFortsatt for farlig å finne savnede på vulkanøy på New Zealand02:10NorgeNi personer evakuert fra tre hus etter mye nedbør02:04VerdenFN: Flere utenlandske væpnede grupper involvert i Libya-konflikten01:03PolitikkTrump advarer Russland mot innblanding i valget00:59NorgeBabcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen00:36VerdenBritisk måling: Labour-framgang, men tory-ledelse00:05SportAncelotti fikk sparken etter å ha ledet Napoli videre i mesterligaen23:53SportChelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille23:44SportDepay frelste Lyon i mesterligadrama23:33SportFati tidenes yngste Champions League-scorer da Barcelona slo ut Inter23:31NorgeDrapssiktet i Kristiansand nekter skyld23:01SportLukaku scoret, men sløste da Inter røk ut av mesterligaen23:00SportChelsea videre i mesterligaen med seier mot Lille22:40VerdenOver 300.000 demonstrerte mot Macrons pensjonsreform22:38NorgeStudenter ved Oslo Met fikk samme eksamen som i fjor – eksamenen annullert22:31NorgeTak på næringsbygg blåste av – Alle aktører i sving mot uværet i Hordaland21:57NorgeMystisk bil ved Hagens hus fanget på video
Populært