Meny

Farlig tungtransport på norske veier:

SV om regjeringens strakstiltak i Nord-Norge: – De gjør for lite, for seint

Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) er oppgitt over regjeringens manglende kontroll over hvilke vogntog som ferdes på norske veier. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I høst la SV fram et omfattende forslag om å bedre forhold i lastebilnæringen. Opposisjonen stemte for, regjeringen stemte mot.

– Regjeringen gjør for lite for seint. Ulykker med tunge kjøretøy har vært et økende problem over lang tid, uten at regjeringen har løftet en finger. SV hadde nettopp oppe et forslag i Stortinget om nettopp skjerpede kontroller og ta tak i blant annet disse problemene, uten å få støtte fra regjeringen, som mente de hadde situasjonen under kontroll, sier stortingspolitiker Arne Nævra (SV) til ABC Nyheter.

Charlie Lind (22) havnet i koma etter at et dårlig skodd utenlandsk vogntog traff ham i høy fart 7. januar. Etter den tragiske ulykken har debatten rast om hva som bør gjøres for stoppe utenlandske vogntog med dårlig vinterutrustning fra å kjøre på norske vinterveier.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har iverksatt strakstiltak, og bedt Statens vegvesenet og Tollvesenet om i øke antall kontroller av vogntog ved grenseovergangene i Nord-Norge.

Bakgrunn: Jon Georg Dale lover strakstiltak for å hindre flere vogntog-ulykker i nord

– Sosial dumping under radaren

Nå er det kontinuerlig kontroll ved flere av grenseovergangene lengst nord i landet. Under onsdagens storkontroll langs grensene i Finnmark ble 47 vogntog stanset. Hele 23 av disse fikk kjøreforbud, ifølge avisen iFinnmark.

Hva er kabotasje?

Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der transportøren hører hjemme.

Kabotasje er forbudt - i utgangspunktet.

EU liberaliserer imidlertid transportsektoren med regler som åpner for kabotasje med visse begrensninger.

Klimautslipp er begrunnelsen for EUs kabotasjeregelverk. Det gir utenlandske transportører rett til å utføre inntil tre innenlandske transportoppdrag etter at de har kjørt gods eller busspassasjerer fra utlandet til Norge.

Sosial dumping: I virkeligheten opplever bransjen, fagbevegelsen og myndighetene i flere land at ordningene fører til sosial dumping og konkurranse fra selskaper som bruker dårlig teknisk standard.

Les mer om EUs kabotasjeregelver hos europalov: Om bussbransjen og om godsbransjen.

Les om kabotasje hos regjeringen

Les om kabotasje hos Norges Lastebileier-forbund

– Når så mange får kjøreforbud, skjønner man omfanget. Hvis kontrollørene i tillegg til å sjekke vinterutrustning hadde spurt etter brudd på andre bestemmelser som ikke er synlige, kan det hende det hadde blitt tett oppunder hundre prosent kjøreforbud. Det er utrolig mye å ta tak i. Vi må rydde opp i transportnæringen, sier Nævra.

En ting er sikkerheten. Den er viktig, mener han. Men SV-politikeren vil gjerne snakke om den andre siden av saken som følger av alle de utenlandske vogntogene i Norge.

– Sosial dumping går under radaren. Hvor omfattende er ulovlig kjøring? Det er bare tillatt med tre såkalte kabotasjeoppdrag (se faktaboks) i uken. Overholdes det? Utenlandske sjåfører som kjører i Norge skal følge minstelønnsordningen. Da kan de ikke ha mellom 30-50 kroner i timelønn, som det tidligere er avdekket at skjer.

Aktuelt: Nedslående kontroll av utenlandske vogntog: Halvparten fikk kjøreforbud

Oppgitt over regjeringen

I den nye regjeringsplattformen heter det at regjeringen ønsker å «sikre mulighet til å holde tilbake kjøretøy som bryter regler for kabotasje eller som begår annen transportkriminalitet.»

Nævra synes det er positivt. Men plattformen sier ikke noe om hvordan regjeringen skal skaffe seg den muligheten. SV mener et transportregister ett av svarene.

– Poenget er at vi ikke vet hvor mange utenlandske vogntog som er i Norge, vi vet ikke hva de gjør eller om de følger de lover og regler som gjelder. Derfor vil SV gjerne ha et digitalt transportregister hvor alle vogntog på norske veier registreres, sier Arne Nævra.

Forslaget om et slikt transportregister var ett av fem forslag SV la fram på Stortinget i høst for å bedre lastebilnæringen i Norge. Det ble nedstemt.

I tillegg ønsker SV krav om digitale fraktbrev for å gjøre det enklere å kontrollere oppdragene til vogntog-sjåfører. Nå er et forslag ute på høring om å innføre digitale fraktbrev, men som en frivillig ordning.

– Da får du ikke tatt de useriøse aktørene. Jeg personlig er litt oppgitt over at regjeringen ikke tar noen større grep, sier SV-politikeren.

Du kan lese godsforslaget til SV i sin helhet her.

Farlige vogntog på norske veier - dette er saken:

  • Mandag 7. januar var det en alvorlig trafikkulykke i Troms. Et utenlandsk vogntog med høy fart og manglende kjetting på dekkene fikk sleng på tilhengeren, som traff en personbil i motgående kjørefelt. Sjåføren var 22 år gammel mann, som ble livstruende skadd. Torsdag 17. januar lå han fremdeles i koma ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
  • Etter ulykken gikk mannens mor, Ramona Lind, ut på Facebook og spurte hva som må til for å hindre uegnede vogntog å krysse grensen til Norge. Flere andre pårørende engasjerte seg i saken. Den fikk bred dekning i nordnorske medier. Etter hvert kom lokale politikere på banen. Det kom krav om tiltak for å hindre ulykker med utenlandske vogntog, og mer omfattende kontroll av kjøretøy ved grensa.
  • Politiet har tatt til ordet for at de ønsker egne kjøreforskrifter for Nord-Norge.
  • Fylkesrådene for samferdsel i Nordland, Troms og Finnmark har krevd strengere grensekontroller og endring er av forskriftene.

  • Parat og Yrkestrafikkforbundet ønsker seg døgnkontinuerlig kontroll av utenlandske vogntog ved grensa.
  • Flere nordnorske selskap har gått ut i sosiale medier og kunngjort at de boikotter utenlandske vogntog.
  • Senterpartiet nasjonalt krevde strakstiltak for å hindre flere ulykker i Nord-Norge.
  • Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har iverksatt strakstiltak. Statens vegvesen har fått beskjed om å prioritere flere kontroller av kjøretøy i Nord-Norge, selv om det betyr at de må flytte på ressurser. Tollvesenet setter i gang kontroll av dekk og kjetting på tungtransport som krysser grensene i nord. Den utvidede kontrollen vil vare vinteren gjennom.
  • Tall fra SSB viser at 152 personer ble skadd og 14 personer omkom i ulykker som involverte vogntog i 2018.
  • En TØI-rapport fra 2016 viser at utenlandske vogntog har mye høyere risiko for å bli involvert i trafikkulykker en norske vogntog.
Kilder: SSB, iTromsø, Stortinget, NRK.

Regjeringen: Får ikke gjort noe uten EU

Statssekretær i samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (Frp) sier til ABC Nyheter at samferdselsdepartementet ønsker raskere innfasing av såkalt smart fartsskriver, som registrerer blant annet fart, grensepasseringer, kjøre- og hviletid. Forslaget er til behandling i EU.

Raskere innfasing av ny type fartsskriver er noe den norske transportbransjen selv ønsker. Slike registreringer vil igjen kunne sjekkes opp mot lønn.

Skjervold ønsker også på sikt digitale fraktbrev som en obligatorisk ordning.

– Vi jobber aktivt i EU for å få innført ny type digitale fartsskriver. Norge er klokkerklare på at vi ønsker dette så raskt som mulig. Men da er vi avhengig av at Europa som helhet vedtar dette. Arne Nævra må gjerne tro at vi bare kan bestemme reglene på vår egen lille tue i Norge, men realiteten er at slike vedtak må forankres i EØS-regelverket, sier Skjervold.

Om EU innfører obligatorisk krav om ny type digital fartsskriver raskt, mener Frp-politikeren det er unødvendig med et transportregister i tillegg, slik SV foreslår.

– Med ny type fartsskriver, vil vi, sammen med forhåpentlig bruk av digitale fraktbrev, har bedre oversikt. Da er det ikke behov for enda et byråkratisk system ved siden av det.

– Ingen vet hva de gjør her

Svein Furøy er generalsekretær i Transport- og logistikkforbundet (TLF). Foto: Transport- og logistikkforbundet

Det nyopprettede Transport- og logistikkforbundet (TLF) har vært med på jobben med å utvikle forslaget om et transportregister som SV fremmet på Stortinget.

– Jeg synes det er merkelig at samferdselsministeren sier han ønsker nye tiltak når han selv var med på å stemme ned dette forslaget 18. desember, sier Svein Furøy til ABC Nyheter.

Han er generalsekretær i TLF og mener et register vil gjøre det mulig å kontrollere alt, inkludert antall kabotasjeturer og om sjåførene har hatt nødvendig hviletid.

– Bare på Svinesund kommer 2000 kjøretøy over grensen hver dag, og ingen vet hvilke oppdrag de skal utføre her. Når de blir stoppet i Norge kan ikke kontrollørene kontrollere dem ordentlig fordi papirene deres som regel er håndskrevet. Et register vil automatisk gi dem kontroll. Det vil gi myndighetene, vegvesenet og ikke minst SSB en oversikt, mener Furøy.

Yrkessjåfør: – Uten oss stopper samfunnet opp

Jostein Bø begynte å jobbe som yrkessjåfør i 1989. Han mener situasjonen bare har blitt verre og vanskeligere for norske yrkessjåfører i løpet av de 30 årene han har vært på veien.

– Sjåfører har hele tiden problemer i forhold til den jobben vi gjør. Vi får for dårlig betalt, vi får for lite fri. Disse stakkars sjåførene fra utlandet gjør den samme jobben som meg. De trenger penger å leve av. Dessverre er det så stor tilgang på billige sjåfører i andre land at prisene blir presset stadig nedover i Norge, sier Bø til ABC Nyheter.

Han mener alt handler om penger.

– Kunden og brukeren er middelet som presser ned prisen. Alt handler om penger. HMS finnes ikke i dette yrket. Jeg ønsker ikke å svartmale bransjen, men myndigheten må komme inn å gjøre noe.

Bø opplever at ingen tar vare på yrkessjåførene som knytter hele landet sammen.

– Er det et yrke som er viktig for at samfunnet skal fungere, så er det transportnæringen. Uten transporten har ingen andre jobb heller. Alt det du har hjemme, kommer fra oss. Hvor mange ganger har kjøleskapet ditt, sofaen din og alle maten din vært innom en transportør før det kommer hjem til deg? Tenk på det.

Samtidig merker han liten og ingen respekt for jobben sin som yrkessjåfør fra andre.

– Men samfunnet er helt avhengige av oss. Uten oss stopper enkelt og greit hele samfunnet opp.

Les mer om saken:

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:51 En person tatt av skred i Lyngen15:40 Økt snøskredfare i store deler av landet15:34 Svært høy vannstand i vente i Trøndelag og Nordland15:22 NRK Satiriks lurte streikende skoleelever15:19 Klimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris15:18 Sky News: May vurderer sju brexit-alternativer15:16 Rapport: – Oljeselskaper bruker milliarder på å hindre klimatiltak14:24 Sundby ber Klæbo leke seg14:07 Pågrepet etter bombetrussel mot Nav-kontor14:04 Spiontiltalen mot Frode Berg er klar13:52 Russer fratatt kappgang-gull fra 201313:41 Lærer sa opp jobben i streikeprotest13:40 Ikke mer skiflyging for Lindvik13:24 Skipresidenten tok til motmæle mot Kristoffersen13:20 Vil fengsle korrupsjonssiktede i Nortura-saken13:19 Bråk etter klimademonstrasjon i Trondheim12:53 Lover oppløsning av tvangsfylker12:45 DNB setter opp boliglånsrenta12:43 Frithjof Jacobsen blir tv-produsent i Monster12:39 Flere titall drept i islamistangrep i Burkina Faso12:39 Minst 60 omkom i bussulykke i Ghana12:38 Spania – Norge på billigsalg12:21 Her streikar elevane i dag og dette er krava12:20 Stormsenter treffer Norge med full kraft11:54 Norsk jeger tiltalt for drapsforsøk i Sverige11:41 Norsk 14-åring rekruttert av IS11:27 Pappa Kristoffersen ba alpinsjefen si opp jobben11:25 Sander Sagosen fra PSG til Kiel10:59 Snøskred over fylkesvei i Troms10:50 Frykter én motorsyklist vil dø hver uke i sommer10:35 Jegerne blir digitale10:34 Nord-Korea har trukket seg fra felles koreansk kontor10:34 13-åring varslet om busskapring i Italia10:29 – SMS-kontakten mellom oss har kun vært av praktisk karakter10:20 Russland, Iran og Syria fordømmer Trumps utspill om Golanhøydene10:11 – Stemplingen av oss skyldes at interesser står på spill09:47 Henriksen spent foran landslagets realitetssjekk09:43 Elvestuen møtte horder av streikende ungdom09:30 Lover troskap til EØS i Brussel09:15 Generalforsamlingen i NSB har godkjent nytt navn09:14 Hongkong vil bruke 680 millarder kroner på kunstige øyer09:14 Politiet etterforsker flere muligheter08:40 Kristoffersen-saken: – Hodeplagget er indrefileten av eksponeringsplass07:50 Harald Eia tjente godt da han solgte «drømmeboligen»07:49 Dødstallet stiger etter syklonen Idai07:49 To amerikanske soldater drept i Afghanistan07:42 Rekordtall for Senterpartiet i Troms og Finnmark07:37 Fortsatt tillit til Swedbanks toppsjef07:31 Mener Giske kan kreve erstatning fra VG07:17 Norske «ZombieLars» for skummel for svenske barn07:16 Moxnes: – Ernas EU-fest betales av arbeidsfolk07:05 Hele New Zealand samlet for ofrene i Christchurch05:50 Dette skjer i dag05:44 Folkehøyskole-elev til sykehus etter dykkerulykke på Karmøy05:41 Fredssamtaler i gang igjen i Nicaragua05:36 Måling: Ap beholder makten i tre storbyer05:30 Dette skjedde i natt05:30 Mannsorganisasjon vil ha delt bosted som hovedregel05:20 Frp: Oslo må skrote eiendomsskatten etter milliardoverskudd05:05 – Vanskelig å stemme bort sjefen for Thailands militærjunta05:00 20.000 streikende elever ventet til storstilt klimaprotest04:56 Kinas president krever gransking: Setter nasjonal krisestab04:54 FpU inviterer lokal Frp-topp på kurs i sosiale medier04:28 Indonesisk flyselskap dropper 49 nye 737 MAX-fly04:07 CCTV: Minst seks døde da bil braste inn i menneskemengde i Kina04:05 Sp vil sende utenlandske vognførere på glattkjøringskurs03:17 Oljefondet har investert over 1 milliard i kinesisk overvåking03:10 Minst ni omkom i eksplosjon under protester i Colombia02:49 Brexit er utsatt – britene får to valg02:28 Resett.no oppe igjen etter antatt dataangrep01:55 Økt produksjon av ren strøm kan halvere Norges klimautslipp01:51 To millioner i Storbritannia ber regjeringen avlyse brexit01:23 Luftforsvaret får kritikk mange år etter Kebnekaise-ulykken00:34 EU går med på å utsette brexit00:04 VG beklager overfor feilsitert kvinne, Trond Giske og leserne23:44 EU går med på å utsette brexit23:36 Sayoc medgir å ha sendt rørbomber til Trump-kritikere23:12 Juan Guaidós stabssjef anklages for terrorisme23:03 Hazard-dobbel sikret Belgia-seier tross kjempetabbe22:46 USA innfører sanksjoner mot kinesiske shippingselskaper22:30 Rekordgammelt instrument funnet i skipsvrak22:16 Svak måling for regjeringspartiene – framgang for Ap og Sp21:55 Statsministeren i SMS til PR-topp: «Går det bra? Erna»21:53 Facebook lagret millioner av ukrypterte brukerpassord21:03 Presseforbundet etterlyser historien til journalisten i VGs Giske-sak21:00 Betydelig snøskredfare over store deler av landet fredag20:32 Ap-topper i Trøndelag: – VG-artikkel påvirket Giske-vraking19:59 Brasils ekspresident Temer pågrepet19:28 Ajer gleder seg til Mestalla-gjensyn19:20 Politiet krasjet to ganger i trafikkaos på Askøy19:04 Eksperter ønsker retningslinjer for nedkjølte pasienter – Helsedirektoratet sier nei19:01 Slår tilbake mot nazihets: – Et nytt bunnivå fra Frp18:45 Brexit: Kaos på EU-toppmøtet18:15 DN: VG-journalist jobber ikke med egne saker etter TV 2-reportasje18:14 – Behov for nye inkassoregler18:10 Du har tjent titusenvis på å ha boliglån de siste årene18:04 Ny tung dag på børsen for Norwegian17:54 Mann fløyet til sykehus etter boligbrann i Løten17:35 Mannen som forgiftet Julius beklaget i anonymt brev til politiet17:13 Folkehøyskole-elev til sykehus etter dykkerulykke på Karmøy
Siste nytt
15:51NorgeEn person tatt av skred i Lyngen15:40NorgeØkt snøskredfare i store deler av landet15:34NorgeSvært høy vannstand i vente i Trøndelag og Nordland15:22KulturNRK Satiriks lurte streikende skoleelever15:19NorgeKlimaaktivist Greta Thunberg hedres med pris15:18PolitikkSky News: May vurderer sju brexit-alternativer15:16PengerRapport: – Oljeselskaper bruker milliarder på å hindre klimatiltak14:24SportSundby ber Klæbo leke seg14:07NorgePågrepet etter bombetrussel mot Nav-kontor14:04VerdenSpiontiltalen mot Frode Berg er klar13:52SportRusser fratatt kappgang-gull fra 201313:41NorgeLærer sa opp jobben i streikeprotest13:40SportIkke mer skiflyging for Lindvik13:24SportSkipresidenten tok til motmæle mot Kristoffersen13:20NorgeVil fengsle korrupsjonssiktede i Nortura-saken13:19NorgeBråk etter klimademonstrasjon i Trondheim12:53PolitikkLover oppløsning av tvangsfylker12:45PengerDNB setter opp boliglånsrenta12:43KulturFrithjof Jacobsen blir tv-produsent i Monster12:39VerdenFlere titall drept i islamistangrep i Burkina Faso12:39VerdenMinst 60 omkom i bussulykke i Ghana12:38SportSpania – Norge på billigsalg12:21PolitikkHer streikar elevane i dag og dette er krava12:20NorgeStormsenter treffer Norge med full kraft11:54NorgeNorsk jeger tiltalt for drapsforsøk i Sverige11:41NorgeNorsk 14-åring rekruttert av IS11:27SportPappa Kristoffersen ba alpinsjefen si opp jobben11:25SportSander Sagosen fra PSG til Kiel10:59NorgeSnøskred over fylkesvei i Troms10:50MotorFrykter én motorsyklist vil dø hver uke i sommer10:35NorgeJegerne blir digitale10:34VerdenNord-Korea har trukket seg fra felles koreansk kontor10:34Verden13-åring varslet om busskapring i Italia10:29Politikk– SMS-kontakten mellom oss har kun vært av praktisk karakter10:20VerdenRussland, Iran og Syria fordømmer Trumps utspill om Golanhøydene10:11Politikk– Stemplingen av oss skyldes at interesser står på spill09:47SportHenriksen spent foran landslagets realitetssjekk09:43NorgeElvestuen møtte horder av streikende ungdom09:30PolitikkLover troskap til EØS i Brussel09:15NorgeGeneralforsamlingen i NSB har godkjent nytt navn09:14VerdenHongkong vil bruke 680 millarder kroner på kunstige øyer09:14NorgePolitiet etterforsker flere muligheter08:40SportKristoffersen-saken: – Hodeplagget er indrefileten av eksponeringsplass07:50PengerHarald Eia tjente godt da han solgte «drømmeboligen»07:49VerdenDødstallet stiger etter syklonen Idai07:49VerdenTo amerikanske soldater drept i Afghanistan07:42PolitikkRekordtall for Senterpartiet i Troms og Finnmark07:37VerdenFortsatt tillit til Swedbanks toppsjef07:31PolitikkMener Giske kan kreve erstatning fra VG07:17NorgeNorske «ZombieLars» for skummel for svenske barn07:16PolitikkMoxnes: – Ernas EU-fest betales av arbeidsfolk07:05VerdenHele New Zealand samlet for ofrene i Christchurch05:50NorgeDette skjer i dag05:44NorgeFolkehøyskole-elev til sykehus etter dykkerulykke på Karmøy05:41VerdenFredssamtaler i gang igjen i Nicaragua05:36NorgeMåling: Ap beholder makten i tre storbyer05:30NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeMannsorganisasjon vil ha delt bosted som hovedregel05:20NorgeFrp: Oslo må skrote eiendomsskatten etter milliardoverskudd05:05Verden– Vanskelig å stemme bort sjefen for Thailands militærjunta05:00Norge20.000 streikende elever ventet til storstilt klimaprotest04:56VerdenKinas president krever gransking: Setter nasjonal krisestab04:54NorgeFpU inviterer lokal Frp-topp på kurs i sosiale medier04:28VerdenIndonesisk flyselskap dropper 49 nye 737 MAX-fly04:07VerdenCCTV: Minst seks døde da bil braste inn i menneskemengde i Kina04:05NorgeSp vil sende utenlandske vognførere på glattkjøringskurs03:17NorgeOljefondet har investert over 1 milliard i kinesisk overvåking03:10VerdenMinst ni omkom i eksplosjon under protester i Colombia02:49VerdenBrexit er utsatt – britene får to valg02:28NorgeResett.no oppe igjen etter antatt dataangrep01:55NorgeØkt produksjon av ren strøm kan halvere Norges klimautslipp01:51VerdenTo millioner i Storbritannia ber regjeringen avlyse brexit01:23NorgeLuftforsvaret får kritikk mange år etter Kebnekaise-ulykken00:34VerdenEU går med på å utsette brexit00:04NorgeVG beklager overfor feilsitert kvinne, Trond Giske og leserne23:44VerdenEU går med på å utsette brexit23:36VerdenSayoc medgir å ha sendt rørbomber til Trump-kritikere23:12PolitikkJuan Guaidós stabssjef anklages for terrorisme23:03SportHazard-dobbel sikret Belgia-seier tross kjempetabbe22:46PolitikkUSA innfører sanksjoner mot kinesiske shippingselskaper22:30VerdenRekordgammelt instrument funnet i skipsvrak22:16PolitikkSvak måling for regjeringspartiene – framgang for Ap og Sp21:55PolitikkStatsministeren i SMS til PR-topp: «Går det bra? Erna»21:53VerdenFacebook lagret millioner av ukrypterte brukerpassord21:03PolitikkPresseforbundet etterlyser historien til journalisten i VGs Giske-sak21:00NorgeBetydelig snøskredfare over store deler av landet fredag20:32PolitikkAp-topper i Trøndelag: – VG-artikkel påvirket Giske-vraking19:59VerdenBrasils ekspresident Temer pågrepet19:28SportAjer gleder seg til Mestalla-gjensyn19:20NorgePolitiet krasjet to ganger i trafikkaos på Askøy19:04NorgeEksperter ønsker retningslinjer for nedkjølte pasienter – Helsedirektoratet sier nei19:01PolitikkSlår tilbake mot nazihets: – Et nytt bunnivå fra Frp18:45PolitikkBrexit: Kaos på EU-toppmøtet18:15PolitikkDN: VG-journalist jobber ikke med egne saker etter TV 2-reportasje18:14Penger– Behov for nye inkassoregler18:10PengerDu har tjent titusenvis på å ha boliglån de siste årene18:04PengerNy tung dag på børsen for Norwegian17:54NorgeMann fløyet til sykehus etter boligbrann i Løten17:35NorgeMannen som forgiftet Julius beklaget i anonymt brev til politiet17:13NorgeFolkehøyskole-elev til sykehus etter dykkerulykke på Karmøy
Populært