Meny

Farlig tungtransport på norske veier:

SV om regjeringens strakstiltak i Nord-Norge: – De gjør for lite, for seint

Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) er oppgitt over regjeringens manglende kontroll over hvilke vogntog som ferdes på norske veier.
Stortingspolitiker Arne Nævra (SV) er oppgitt over regjeringens manglende kontroll over hvilke vogntog som ferdes på norske veier. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I høst la SV fram et omfattende forslag om å bedre forhold i lastebilnæringen. Opposisjonen stemte for, regjeringen stemte mot.

– Regjeringen gjør for lite for seint. Ulykker med tunge kjøretøy har vært et økende problem over lang tid, uten at regjeringen har løftet en finger. SV hadde nettopp oppe et forslag i Stortinget om nettopp skjerpede kontroller og ta tak i blant annet disse problemene, uten å få støtte fra regjeringen, som mente de hadde situasjonen under kontroll, sier stortingspolitiker Arne Nævra (SV) til ABC Nyheter.

Charlie Lind (22) havnet i koma etter at et dårlig skodd utenlandsk vogntog traff ham i høy fart 7. januar. Etter den tragiske ulykken har debatten rast om hva som bør gjøres for stoppe utenlandske vogntog med dårlig vinterutrustning fra å kjøre på norske vinterveier.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har iverksatt strakstiltak, og bedt Statens vegvesenet og Tollvesenet om i øke antall kontroller av vogntog ved grenseovergangene i Nord-Norge.

Bakgrunn: Jon Georg Dale lover strakstiltak for å hindre flere vogntog-ulykker i nord

– Sosial dumping under radaren

Nå er det kontinuerlig kontroll ved flere av grenseovergangene lengst nord i landet. Under onsdagens storkontroll langs grensene i Finnmark ble 47 vogntog stanset. Hele 23 av disse fikk kjøreforbud, ifølge avisen iFinnmark.

Hva er kabotasje?

Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der transportøren hører hjemme.

Kabotasje er forbudt - i utgangspunktet.

EU liberaliserer imidlertid transportsektoren med regler som åpner for kabotasje med visse begrensninger.

Klimautslipp er begrunnelsen for EUs kabotasjeregelverk. Det gir utenlandske transportører rett til å utføre inntil tre innenlandske transportoppdrag etter at de har kjørt gods eller busspassasjerer fra utlandet til Norge.

Sosial dumping: I virkeligheten opplever bransjen, fagbevegelsen og myndighetene i flere land at ordningene fører til sosial dumping og konkurranse fra selskaper som bruker dårlig teknisk standard.

Les mer om EUs kabotasjeregelver hos europalov: Om bussbransjen og om godsbransjen.

Les om kabotasje hos regjeringen

Les om kabotasje hos Norges Lastebileier-forbund

– Når så mange får kjøreforbud, skjønner man omfanget. Hvis kontrollørene i tillegg til å sjekke vinterutrustning hadde spurt etter brudd på andre bestemmelser som ikke er synlige, kan det hende det hadde blitt tett oppunder hundre prosent kjøreforbud. Det er utrolig mye å ta tak i. Vi må rydde opp i transportnæringen, sier Nævra.

En ting er sikkerheten. Den er viktig, mener han. Men SV-politikeren vil gjerne snakke om den andre siden av saken som følger av alle de utenlandske vogntogene i Norge.

– Sosial dumping går under radaren. Hvor omfattende er ulovlig kjøring? Det er bare tillatt med tre såkalte kabotasjeoppdrag (se faktaboks) i uken. Overholdes det? Utenlandske sjåfører som kjører i Norge skal følge minstelønnsordningen. Da kan de ikke ha mellom 30-50 kroner i timelønn, som det tidligere er avdekket at skjer.

Aktuelt: Nedslående kontroll av utenlandske vogntog: Halvparten fikk kjøreforbud

Oppgitt over regjeringen

I den nye regjeringsplattformen heter det at regjeringen ønsker å «sikre mulighet til å holde tilbake kjøretøy som bryter regler for kabotasje eller som begår annen transportkriminalitet.»

Nævra synes det er positivt. Men plattformen sier ikke noe om hvordan regjeringen skal skaffe seg den muligheten. SV mener et transportregister ett av svarene.

– Poenget er at vi ikke vet hvor mange utenlandske vogntog som er i Norge, vi vet ikke hva de gjør eller om de følger de lover og regler som gjelder. Derfor vil SV gjerne ha et digitalt transportregister hvor alle vogntog på norske veier registreres, sier Arne Nævra.

Forslaget om et slikt transportregister var ett av fem forslag SV la fram på Stortinget i høst for å bedre lastebilnæringen i Norge. Det ble nedstemt.

I tillegg ønsker SV krav om digitale fraktbrev for å gjøre det enklere å kontrollere oppdragene til vogntog-sjåfører. Nå er et forslag ute på høring om å innføre digitale fraktbrev, men som en frivillig ordning.

– Da får du ikke tatt de useriøse aktørene. Jeg personlig er litt oppgitt over at regjeringen ikke tar noen større grep, sier SV-politikeren.

Du kan lese godsforslaget til SV i sin helhet her.

Farlige vogntog på norske veier - dette er saken:

  • Mandag 7. januar var det en alvorlig trafikkulykke i Troms. Et utenlandsk vogntog med høy fart og manglende kjetting på dekkene fikk sleng på tilhengeren, som traff en personbil i motgående kjørefelt. Sjåføren var 22 år gammel mann, som ble livstruende skadd. Torsdag 17. januar lå han fremdeles i koma ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
  • Etter ulykken gikk mannens mor, Ramona Lind, ut på Facebook og spurte hva som må til for å hindre uegnede vogntog å krysse grensen til Norge. Flere andre pårørende engasjerte seg i saken. Den fikk bred dekning i nordnorske medier. Etter hvert kom lokale politikere på banen. Det kom krav om tiltak for å hindre ulykker med utenlandske vogntog, og mer omfattende kontroll av kjøretøy ved grensa.
  • Politiet har tatt til ordet for at de ønsker egne kjøreforskrifter for Nord-Norge.
  • Fylkesrådene for samferdsel i Nordland, Troms og Finnmark har krevd strengere grensekontroller og endring er av forskriftene.

  • Parat og Yrkestrafikkforbundet ønsker seg døgnkontinuerlig kontroll av utenlandske vogntog ved grensa.
  • Flere nordnorske selskap har gått ut i sosiale medier og kunngjort at de boikotter utenlandske vogntog.
  • Senterpartiet nasjonalt krevde strakstiltak for å hindre flere ulykker i Nord-Norge.
  • Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har iverksatt strakstiltak. Statens vegvesen har fått beskjed om å prioritere flere kontroller av kjøretøy i Nord-Norge, selv om det betyr at de må flytte på ressurser. Tollvesenet setter i gang kontroll av dekk og kjetting på tungtransport som krysser grensene i nord. Den utvidede kontrollen vil vare vinteren gjennom.
  • Tall fra SSB viser at 152 personer ble skadd og 14 personer omkom i ulykker som involverte vogntog i 2018.
  • En TØI-rapport fra 2016 viser at utenlandske vogntog har mye høyere risiko for å bli involvert i trafikkulykker en norske vogntog.
Kilder: SSB, iTromsø, Stortinget, NRK.

Regjeringen: Får ikke gjort noe uten EU

Statssekretær i samferdselsdepartementet Tommy Skjervold (Frp) sier til ABC Nyheter at samferdselsdepartementet ønsker raskere innfasing av såkalt smart fartsskriver, som registrerer blant annet fart, grensepasseringer, kjøre- og hviletid. Forslaget er til behandling i EU.Raskere innfasing av ny type fartsskriver er noe den norske transportbransjen selv ønsker. Slike registreringer vil igjen kunne sjekkes opp mot lønn.
Skjervold ønsker også på sikt digitale fraktbrev som en obligatorisk ordning.– Vi jobber aktivt i EU for å få innført ny type digitale fartsskriver. Norge er klokkerklare på at vi ønsker dette så raskt som mulig. Men da er vi avhengig av at Europa som helhet vedtar dette. Arne Nævra må gjerne tro at vi bare kan bestemme reglene på vår egen lille tue i Norge, men realiteten er at slike vedtak må forankres i EØS-regelverket, sier Skjervold.

Om EU innfører obligatorisk krav om ny type digital fartsskriver raskt, mener Frp-politikeren det er unødvendig med et transportregister i tillegg, slik SV foreslår.

– Med ny type fartsskriver, vil vi, sammen med forhåpentlig bruk av digitale fraktbrev, har bedre oversikt. Da er det ikke behov for enda et byråkratisk system ved siden av det.

– Ingen vet hva de gjør her

Svein Furøy er generalsekretær i Transport- og logistikkforbundet (TLF). Foto: Transport- og logistikkforbundet
Svein Furøy er generalsekretær i Transport- og logistikkforbundet (TLF). Foto: Transport- og logistikkforbundet

Det nyopprettede Transport- og logistikkforbundet (TLF) har vært med på jobben med å utvikle forslaget om et transportregister som SV fremmet på Stortinget.

– Jeg synes det er merkelig at samferdselsministeren sier han ønsker nye tiltak når han selv var med på å stemme ned dette forslaget 18. desember, sier Svein Furøy til ABC Nyheter.

Han er generalsekretær i TLF og mener et register vil gjøre det mulig å kontrollere alt, inkludert antall kabotasjeturer og om sjåførene har hatt nødvendig hviletid.

– Bare på Svinesund kommer 2000 kjøretøy over grensen hver dag, og ingen vet hvilke oppdrag de skal utføre her. Når de blir stoppet i Norge kan ikke kontrollørene kontrollere dem ordentlig fordi papirene deres som regel er håndskrevet. Et register vil automatisk gi dem kontroll. Det vil gi myndighetene, vegvesenet og ikke minst SSB en oversikt, mener Furøy.

Yrkessjåfør: – Uten oss stopper samfunnet opp

Jostein Bø begynte å jobbe som yrkessjåfør i 1989. Han mener situasjonen bare har blitt verre og vanskeligere for norske yrkessjåfører i løpet av de 30 årene han har vært på veien.

– Sjåfører har hele tiden problemer i forhold til den jobben vi gjør. Vi får for dårlig betalt, vi får for lite fri. Disse stakkars sjåførene fra utlandet gjør den samme jobben som meg. De trenger penger å leve av. Dessverre er det så stor tilgang på billige sjåfører i andre land at prisene blir presset stadig nedover i Norge, sier Bø til ABC Nyheter.

Han mener alt handler om penger.

– Kunden og brukeren er middelet som presser ned prisen. Alt handler om penger. HMS finnes ikke i dette yrket. Jeg ønsker ikke å svartmale bransjen, men myndigheten må komme inn å gjøre noe.

Bø opplever at ingen tar vare på yrkessjåførene som knytter hele landet sammen.

– Er det et yrke som er viktig for at samfunnet skal fungere, så er det transportnæringen. Uten transporten har ingen andre jobb heller. Alt det du har hjemme, kommer fra oss. Hvor mange ganger har kjøleskapet ditt, sofaen din og alle maten din vært innom en transportør før det kommer hjem til deg? Tenk på det.

Samtidig merker han liten og ingen respekt for jobben sin som yrkessjåfør fra andre.

– Men samfunnet er helt avhengige av oss. Uten oss stopper enkelt og greit hele samfunnet opp.

Les mer om saken:

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:52 Balotelli vender hjem20:51 Start klatret til opprykksplass i 1. divisjon20:40 KrFs landsstyre innkalt til telefonmøte20:35 Denne kjempepingvinen var like høy som et menneske20:31 Effektive Molde tilbake på tabelltopp20:29 Ndidi rettet opp kjempebrøler og ga Leicester poeng mot Chelsea20:23 Norske kommuner ikke så verst stilt, viser kommunebarometer20:19 Branns Mjøndalen-mareritt fortsetter20:13 Nysigneringen scoret i Stabæks første hjemmeseier siden april20:10 Wangberg lagde straffe og scoret da Tromsø fortsatte den gode hjemmerekken20:00 Friskt Haugesund vendte til borteseier mot VIF19:59 Nilsen ble helten for Fredrikstad19:58 Håbestad ble Jerv-helt på overtid19:57 Adra ble matchvinner for Oppsal19:54 Kvik Halden og Moss delte poengene19:53 Dragsnes senket Brann19:53 Vålerenga senket av Velde19:53 Tredje strake seier for Molde19:52 Raufoss seiret i målfest19:51 Start seiret hjemme mot Tromsdalen19:51 Wangberg berget poeng for Tromsø19:51 Poengdeling mellom Strømmen og Notodden19:49 Nest-Sotra seiret hjemme mot Kongsvinger19:47 Erna Solberg: – Skissen er god19:38 Maanum matchvinner med drømmemål19:34 Shell-ansatte ble trukket i lønn om de ikke stilte på valgmøte med Trump19:31 AIK buet av banen etter hjemmetap19:20 IS påtar seg ansvar for blodbad i Kabul19:09 – Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv19:06 VG: Bompengeskissen har en ramme på over 20 milliarder18:44 De Plus hedret Lambrecht med seier i verdenstourritt18:17 Barn skadd i båtulykke i Nordland18:09 Kollaps mot slutten sendte Reitan nedover på lista18:04 Fløya vant i målfest18:01 Walnum Vinje avgjorde for Stjørdals-Blink17:58 Hoelgaard briljerte på sisteetappen i Arctic Race, Lutsenko ble sammenlagtvinner17:56 Kjelsås fortsatte seiersrekken17:51 Hjemmeseier for Stabæk over Kristiansund17:47 Politiets håndtering av moskéangrepet i Bærum skal evalueres17:46 Fikseth Fossem ble helten for Medkila17:34 Folk tror jorda er flat og Elvis lever: – Ødelegger demokratiet17:24 Lundstram ble helten da Sheffield United senket Palace17:18 Trump vurderer fortsatt å kjøpe Grønland17:08 Folkehav i Hongkongs gater – vil vise at de er fredelige17:03 Sørås Sebulonsen-dobbel for Sola17:01 Redningsbåten Open Arms sier nei til trygg havn i Spania16:57 Johnsen sikret poeng for Mjølner16:57 Nytt tap for Arendal16:51 Vatshelle Raa ble helten for Sandviken16:48 Uavgjort mellom HamKam og KFUM i målfest16:36 Nazistene hadde sin egen forklaring på hvem dette var16:36 Full bompengesplid mellom Venstre og Frp truer regjeringen16:23 Engen bundesligadebuterte i Wolfsburg-seier16:13 Grøvdal med årsbeste på 3000 meter hinder15:09 Gir opp millioner for ordførerdrøm14:46 Restaurantgjest skjøt og drepte kelner fordi «han var for treg med smørbrødet»14:41 20-årig rugbyspiller funnet død etter kamp14:40 Gibraltar avviser USAs arrestordre på iransk oljetanker14:24 Trolig ikke nye avhør av Manshaus før onsdag13:51 Spania tilbyr seg å ta imot redningsbåten Open Arms13:30 Norges høyeste registrerte tregrense målt på 1.404 meter13:18 Norwegian legger ned langrute fra Norge13:10 IS sier at gruppa sto bak bryllupsangrep i Kabul12:33 Tre fotballsupportere ble drept i blodig oppgjør i Honduras12:22 Jensen: – Vil legge fram bompengeskisse11:04 Nytt krav skal sikre studenter bedre undervisning10:23 Fem personer til sykehus etter trafikkulykke i Jølster10:20 Støre: – Vi styrer mot en krise09:54 Sekunder unna smell rett foran øynene til Pål: – Fy f... for en idiot09:26 Trønder kåret til årets sykkeltalent09:19 Elden inn i Veireno-saken før ankebehandlingen09:07 Facebooks kryptovaluta bekymrer Datatilsynet08:12 Savnet person i Kristiansand funnet i live08:00 Minst ti sivile drept av veibombe nord i Afghanistan07:41 Widerøe truer med nedleggelse av 37 ruter ved momsøkning07:38 Tre palestinere skal være drept av israelske soldater på Gazastripen06:52 Bryllup ble til blodbad i Kabul – minst 63 drepte06:40 Savnet kvinne i Ålesund har kommet til rette06:26 Dette skjer i dag05:58 Forening mener vedtak om riving av Y-blokka er ugyldig05:32 Dette skjedde i natt05:25 Over 2.000 evakuerte fra ny brann på Gran Canaria05:03 Hans Olav Lahlum ber om å få betale 100.000 mer i skatt04:35 50.000 hjemløse etter brann i Bangladesh04:05 Ni omkom i hotellbrann i Ukraina04:04 – Britene står overfor mangel på mat, drivstoff og medisiner ved brexit03:39 Bompengepartiet starter nytt lokallag etter intern strid02:43 Djokovic ute av Cincinnati-turneringen i semifinalen02:40 Mulig bortføring i Tønsberg var bare lek01:48 Abid Raja kaller bompengestriden unødvendig drama01:46 Flere pågripelser etter at høyrenasjonalister marsjerte i Portland00:58 Fremmede tok farvel med offer for El Paso-massakre00:45 Hund drepte flere sauer i Sandnes00:24 Mann omkom i trafikkulykke i Trøndelag23:57 Durasovic til finale i challengerturnering i Slovenia23:34 Boksing: Srour og Thanderz vant i Ludwigshafen23:23 Golf: Hovland henger med i tetsjiktet, Ventura falt av23:08 Carlsen startet med remis i Sinquefield Cup22:52 Berge og Genk vant stort22:35 Ødegaard med gult kort i uavgjortdrama
Siste nytt
20:52SportBalotelli vender hjem20:51SportStart klatret til opprykksplass i 1. divisjon20:40PolitikkKrFs landsstyre innkalt til telefonmøte20:35VerdenDenne kjempepingvinen var like høy som et menneske20:31SportEffektive Molde tilbake på tabelltopp20:29SportNdidi rettet opp kjempebrøler og ga Leicester poeng mot Chelsea20:23NorgeNorske kommuner ikke så verst stilt, viser kommunebarometer20:19SportBranns Mjøndalen-mareritt fortsetter20:13SportNysigneringen scoret i Stabæks første hjemmeseier siden april20:10SportWangberg lagde straffe og scoret da Tromsø fortsatte den gode hjemmerekken20:00SportFriskt Haugesund vendte til borteseier mot VIF19:59SportNilsen ble helten for Fredrikstad19:58SportHåbestad ble Jerv-helt på overtid19:57SportAdra ble matchvinner for Oppsal19:54SportKvik Halden og Moss delte poengene19:53SportDragsnes senket Brann19:53SportVålerenga senket av Velde19:53SportTredje strake seier for Molde19:52SportRaufoss seiret i målfest19:51SportStart seiret hjemme mot Tromsdalen19:51SportWangberg berget poeng for Tromsø19:51SportPoengdeling mellom Strømmen og Notodden19:49SportNest-Sotra seiret hjemme mot Kongsvinger19:47PolitikkErna Solberg: – Skissen er god19:38SportMaanum matchvinner med drømmemål19:34VerdenShell-ansatte ble trukket i lønn om de ikke stilte på valgmøte med Trump19:31SportAIK buet av banen etter hjemmetap19:20VerdenIS påtar seg ansvar for blodbad i Kabul19:09Politikk– Frp kan ikke inngå en avtale med seg selv19:06PolitikkVG: Bompengeskissen har en ramme på over 20 milliarder18:44SportDe Plus hedret Lambrecht med seier i verdenstourritt18:17NorgeBarn skadd i båtulykke i Nordland18:09SportKollaps mot slutten sendte Reitan nedover på lista18:04SportFløya vant i målfest18:01SportWalnum Vinje avgjorde for Stjørdals-Blink17:58SportHoelgaard briljerte på sisteetappen i Arctic Race, Lutsenko ble sammenlagtvinner17:56SportKjelsås fortsatte seiersrekken17:51SportHjemmeseier for Stabæk over Kristiansund17:47NorgePolitiets håndtering av moskéangrepet i Bærum skal evalueres17:46SportFikseth Fossem ble helten for Medkila17:34NorgeFolk tror jorda er flat og Elvis lever: – Ødelegger demokratiet17:24SportLundstram ble helten da Sheffield United senket Palace17:18VerdenTrump vurderer fortsatt å kjøpe Grønland17:08VerdenFolkehav i Hongkongs gater – vil vise at de er fredelige17:03SportSørås Sebulonsen-dobbel for Sola17:01VerdenRedningsbåten Open Arms sier nei til trygg havn i Spania16:57SportJohnsen sikret poeng for Mjølner16:57SportNytt tap for Arendal16:51SportVatshelle Raa ble helten for Sandviken16:48SportUavgjort mellom HamKam og KFUM i målfest16:36VerdenNazistene hadde sin egen forklaring på hvem dette var16:36PolitikkFull bompengesplid mellom Venstre og Frp truer regjeringen16:23SportEngen bundesligadebuterte i Wolfsburg-seier16:13SportGrøvdal med årsbeste på 3000 meter hinder15:09PengerGir opp millioner for ordførerdrøm14:46VerdenRestaurantgjest skjøt og drepte kelner fordi «han var for treg med smørbrødet»14:41Sport20-årig rugbyspiller funnet død etter kamp14:40VerdenGibraltar avviser USAs arrestordre på iransk oljetanker14:24NorgeTrolig ikke nye avhør av Manshaus før onsdag13:51VerdenSpania tilbyr seg å ta imot redningsbåten Open Arms13:30NorgeNorges høyeste registrerte tregrense målt på 1.404 meter13:18ReiseNorwegian legger ned langrute fra Norge13:10VerdenIS sier at gruppa sto bak bryllupsangrep i Kabul12:33VerdenTre fotballsupportere ble drept i blodig oppgjør i Honduras12:22PolitikkJensen: – Vil legge fram bompengeskisse11:04NorgeNytt krav skal sikre studenter bedre undervisning10:23NorgeFem personer til sykehus etter trafikkulykke i Jølster10:20PolitikkStøre: – Vi styrer mot en krise09:54MotorSekunder unna smell rett foran øynene til Pål: – Fy f... for en idiot09:26SportTrønder kåret til årets sykkeltalent09:19NyheterElden inn i Veireno-saken før ankebehandlingen09:07PengerFacebooks kryptovaluta bekymrer Datatilsynet08:12NorgeSavnet person i Kristiansand funnet i live08:00VerdenMinst ti sivile drept av veibombe nord i Afghanistan07:41ReiseWiderøe truer med nedleggelse av 37 ruter ved momsøkning07:38VerdenTre palestinere skal være drept av israelske soldater på Gazastripen06:52VerdenBryllup ble til blodbad i Kabul – minst 63 drepte06:40NorgeSavnet kvinne i Ålesund har kommet til rette06:26NorgeDette skjer i dag05:58NorgeForening mener vedtak om riving av Y-blokka er ugyldig05:32NorgeDette skjedde i natt05:25VerdenOver 2.000 evakuerte fra ny brann på Gran Canaria05:03PengerHans Olav Lahlum ber om å få betale 100.000 mer i skatt04:35Verden50.000 hjemløse etter brann i Bangladesh04:05VerdenNi omkom i hotellbrann i Ukraina04:04Verden– Britene står overfor mangel på mat, drivstoff og medisiner ved brexit03:39NorgeBompengepartiet starter nytt lokallag etter intern strid02:43SportDjokovic ute av Cincinnati-turneringen i semifinalen02:40NorgeMulig bortføring i Tønsberg var bare lek01:48NorgeAbid Raja kaller bompengestriden unødvendig drama01:46VerdenFlere pågripelser etter at høyrenasjonalister marsjerte i Portland00:58VerdenFremmede tok farvel med offer for El Paso-massakre00:45NorgeHund drepte flere sauer i Sandnes00:24NorgeMann omkom i trafikkulykke i Trøndelag23:57SportDurasovic til finale i challengerturnering i Slovenia23:34SportBoksing: Srour og Thanderz vant i Ludwigshafen23:23SportGolf: Hovland henger med i tetsjiktet, Ventura falt av23:08SportCarlsen startet med remis i Sinquefield Cup22:52SportBerge og Genk vant stort22:35SportØdegaard med gult kort i uavgjortdrama
Populært