Slakter regjeringens klimaplan:MDG: – Kastet bort sjansen til å dra norsk klimapolitikk i riktig retning

Video: Dette blir regjeringens nye klimasatsing. 
Artikkelen fortsetter under annonsen

Klimabevegelsen er skuffet over klima- og miljøtiltakene i den nye regjeringsplattformen. MDG kaller plattformen en seier for oljeplattlobbyen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette var Høyre, Venstre og KrFs store sjanse til å få flyttet norsk klimapolitikk i riktig retning. Den sjansen har de nå kastet bort, sier stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) til ABC Nyheter.

Miljøpartiet de Grønne er skuffet over klima- og miljøtiltakene Venstre, Høyre, Frp og KrF la fram i sin nye regjeringsplattform torsdag kveld.

– Klimaendringer har allerede startet. Når regjeringen ikke prioriterer større klimatiltak, setter de tryggheten til barna våre på spill. Plattformen satser ikke på klima, men på olje og motorvei. Regjeringsplattformen er en stor seier for oljelobbyen. Her har de fått enda mer enn i Jeløya-plattformen. Dette kan ikke kalles ambisiøs klimapolitikk, mener MDG-politikeren.

– Ikke spør av ansvarlig klimapolitikk

Bastholm tror folk er lei av å høre prat om mål og planer uten at det blir fulgt opp med handling.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Høyre, Krf og Venstre har gått til valg på en ansvarlig klimapolitikk, men dette ser vi ikke spor av i den nye regjeringsplattformen. Det Norge trenger er en storsatsning på fornybar energi, tog og kollektivsystem, ikke mer oljeleting.

Heller ikke SV-leder Audun Lysbakken var spesielt imponert over regjeringens nye klimapolitikk, ifølge NTB. Han kaller dagen en god dag for klimafornektere.

Lysbakken mener regjeringsavtalen innebærer at regjeringen vil utrede seg ut av klimakrisen i stedet for å kutte.

– Vi trenger ikke nye utredninger, vi trenger utslippskutt, sier han og er uenig med Venstre som sier de har fått til en stor seier når det nå legges opp til 45 prosent klimakutt i ikke kvotepliktig sektor innen 2030.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Natur og ungdom: – Hårreisende

MDG er ikke alene om å være skuffet. Natur og Ungdom skriver i en pressemelding at de hadde høye forventninger til at regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf skulle forbedre dagens politikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

De er ikke imponert over den ferdige regjeringsplattformen.

– Vi hadde forventet at alvoret i miljøproblemene gjorde inntrykk på disse partiene, men denne plattformen er fortsatt ansvarsfraskrivelse fra regjeringen og KrF. Det er helt hårreisende at selv om miljøproblemene haster mer og mer, så øker ikke partiene innsatsen. Med stadig mer oljeboring svikter partiene naturen og de unge. Denne plattformen er ikke verdt papiret den er skrevet på,, sier leder i Natur og Ungdom Gaute Eiterjord.

Blant annet er organisasjonen skuffet over at partiene ikke vil stanse gruveprosjektene i Førdefjorden i Sogn og Fjordane og Repparfjord i Finnmark.

Les også: Knut Arild Hareide har gått av som KrF-leder

Dette er noen klima- og miljøtiltakene i den nye regjeringsplattformen:

 • At Norge melder inn et forsterket klimamål til FN i 2020.
 • Stille strengere klimakrav under produksjonsfasen for felt på norsk sokkel, herunder krav om beste tilgjengelige teknologi.
 • Gjennomføre en internasjonal satsing for å promotere energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i utviklingsland, og bidra til utfasing av kull.
 • Stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i offentlige ferge- og hurtigbåtanbud der det ligger til rette for det.
 • Legge en plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025.
 • Videreføre arbeidet med et CO₂-fond for næringslivet.
 • Ha en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.
 • Følge opptrappingsplanen for biodrivstoff for å nå målene for utslippskutt i transportsektoren, og ha et mål om 40 prosent innblanding i 2030 avhengig av teknologiutviklingen og utviklingen av alternative energibærere.
 • Legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andel elektriske transportmidler.
 • Legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart med ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, herunder stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøykategorier.
 • Ta initiativ til en bransjeavtale for omlegging til fossilfri plast
 • Videreføre arbeidet med restaurering av myr og kostnadseffektive klimatiltak som gjødsling og planting av stedegen skog, økt plantetetthet, styrket skogplanteforedling og styrket oppfølging av foryngelsesplikten etter hogst.
 • Samarbeide med kommunene om oppfølging av handlingsplanen mot mikroplast.
 • Forsterke og profesjonalisere innsatsen mot marin forsøpling, ved blant annet å øke støtten til ulike former for oppryddingstiltak.
 • Verne 10 prosent av skogen gjennom både privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer.
 • Redusere lokal luftforurensing.

– Vanskelig å forstå at KrF er med på dette

Naturvernforbundet reagerer omtrent som Natur og Ungdom. De mener det blir mer av det samme på klima med KrF på laget.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– KrF har ikke utnyttet makta si til å få gjennomslag i klima- og miljøpolitikken. Det er skuffende. Det er en liten og uforpliktende skjerping av Norges klimamål i denne avtalen, men dette undergraves av satsningen på olje, gass, veg og fly. Det er vanskelig å forstå at KrF ønsker å være med på dette, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Begge organisasjonene hadde håpet at den alvorlige 1,5-gradersrapporten fra FN la fram i oktober hadde gjort større inntrykk på Venstre, KrF, Høyre og Frp. Rapporten konkluderte med at den globale oppvarmingen må begrensens til 1,5 grad for å hindre alvorlige klimaendringer.

Skal målet nås kreves det drastiske tiltak globalt. Verdens klimagassutslipp må kuttes med nesten 50 prosent innen 2030. Innen 2050 må utslippene nærme seg null.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktuelt: Slik vil klimaendringene påvirke norsk natur

Grande lovet en ny klimakur for Norge

Venstres partileder Trine Skei Grande snakket varmt om klima- og miljøtiltakene i den nye regjeringsplattformen under torsdagens pressekonferanse.

Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holdt pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfomen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holdt pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfomen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Den store forskjellen fra Jæløya til nå er at vi har fått en skremmende 1,5-gradersrapport fra FN om de store klimautfordringene vi står overfor. Det var det jeg ville at Venstre skulle levere på, sa hun foran et samlet pressekorps.

Videre sa hun at den nye regjeringen har satt seg et ambisiøst mål.

– Vi skal kutte 45 prosent av utslippene i ikke-kvotepliktig sektor innenlands innen 2030. Det gjør vi gjennom en rekke tiltak men også ved å ha en ny klimakur, en ny plan for Norge for hvordan vi skal nå disse målene.

Grande trekker fram en økt satsing på kollektivtransport, grønn skipsfart og teknologi som nøkkeltiltak. Alle elbilfordelene videreføres. Regjeringen skal også jobbe videre for å bekjempe plastproblemet i havene.

Se video øverst i saken.

Les mer:

IPCC-rapport skremmer ikke klimaminister Elvestuen fra regjeringens forbruksvekst

Elvestuen: FNs klimarapport viser alvoret

Barth Eide: – Klimautslippene må reduseres for å unngå katastrofale konsekvenser