Åpen for alle - alltid

Venstre, KrF, Høyre og Frp enige om å danne ny regjering

Se video: Dette blir regjeringens nye klimasatsing
Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en lang dag med møter er alle fire partiene enige om å gå inn for ny regjeringsplattform. Paragraf 2c i abortloven røres ikke, men muligheten for fosterreduksjon fjernes.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Venstre, KrF, Frp og Høyre er enige om en felles regjeringsplattform. Torsdag stemte alle partiene for å gå inn i regjering sammen.

Det bekreftet statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse torsdag kveld.

KrFs landsstyre sa ja til regjeringsplattformen med 19 mot 17 stemmer. Etter den jevne avstemningen har Knut Arild Hareide gått av som partileder.

Innholdet i plattformen ble lagt fram under pressekonferansen. Dette skrøt partienes representanter av:

 • Siv Jensen og Frp har blant annet ha fått gjennomslag for samlede kutt i bompengeavgifter på 1 milliard årlig. Det skal også bli mulig å skrive av bomavgifter på skatten.
 • Trine Skei Grande og Venstre har blant annet fått gjennomslag for å lage en ny klimaplan for Norge med mer ambisiøse klimamål. Det blir en fornyet satsing på kollektivtransport, grønn skipsfart og alle elbilfordelene videreføres.
 • Kjell Ingolf Ropstad og KrF har blant annet fått gjennomslag for at muligheten for fosterreduksjon fjernes. Barnetrygden økes med 7200 kroner for barn mellom 0 og 6 år. Det blir heller ingen endring i bioteknologiloven.

– Vi har ikke klart å endre paragraf 2c. Det er jeg lei meg for. Det har vært en viktig sak for meg personlig, og for KrF, sa Ropstad under pressekonferansen.

Arbeiderpartiet lover kamp i Stortinget når fire partiene går inn for en endring av abortloven.

– Det er helt uaktuelt for Arbeiderpartiet å være med på noen form for innskrenking av abortloven, sa Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talskvinne, til VG før plattformen ble lagt fram.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Reduserer antall kvoteflyktninger

Antall kvoteflyktninger holdes i utgangspunktet uendret under den borgerlige firepartiregjeringen.

Men i regjeringsplattformen som ble forhandlet fram på Granavolden, heter det også at antall kvoteflyktninger «må sees i sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer».

Denne formuleringen ble trukket fram av Frp-leder Siv Jensen som en av partiets seire da plattformen ble presentert under en pressekonferanse på Gardermoen torsdag kveld.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I plattformen heter det blant annet at Norge skal være en pådriver for å finne gode løsninger for verdens flyktninger, både gjennom hjelp i nærområdene og ved å ta imot kvoteflyktninger.

Regjeringen vil støtte planer om et forpliktende europeisk kvotesystem.

I forkant av forhandlingene krevde Venstre og KrF i utgangspunktet at antall kvoteflyktninger skulle justeres opp fra dagens 3.000 til 5.000, mens Frp ga klar beskjed om at de ønsket innstramminger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Video: Ropstad innrømmet splittelse i partiet før avstemningen.

Taxfree-seier til Frp

Fra før er det kjent at de fire borgerlige partiene er blitt enige om fortsatt senking av skatte- og avgiftsnivået i forhandlingene om en ny firepartiplattform.

Det skriver DN, som har fått tilgang til den delen av plattformen som handler om skatter og avgifter.

Endringen i taxfree-ordningen fra 2014 der tobakkskvoten kan byttes inn i to flasker vin, beholdes. Det innebærer at reverseringen som KrF fikk gjennomslag for i fjor høst, ikke blir noe av.

Avisen gjengir totalt 69 punkter om alt fra at arveavgiften skal fjernes og veteranbiler skal bli billigere til at eiendomsskattesatsen for bolig og fritidseiendom skal reduseres med en promilleenhet til 4 promille.

Jonas Gahr Støre mener lekkasjene viser en politikk som ikke er i tråd med Venstre og Krf.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– De er med på å gi flertall til Høyre- og Frp-politikk, sier han til NRK.

Gardermoen 20190117. S Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfomen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Gardermoen 20190117. S Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfomen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Solberg uenig med Amundsen

Erna Solberg sa under pressekonferansen at hun er uenig i utspillet for Amundsen sa til TV 2 om å kutte barnetrygd til innvandrerfamilier med flere enn tre barn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men jeg mener det er viktig at folk kommer seg i jobb. Det er et mål for oss. Slik at flere barn som vokser opp med foreldre som med egen inntekt.

Frps partileder Siv Jensen sa tidligere i dag at Amundsens utspill var uakseptabelt.

Forhandlingene: Vanskeligere for Venstre å samarbeide med KrF enn med Frp

Billigst å kjøre elbil

På spørsmål fra salen om drivstoffavgifter svarte Siv Jensen at dette har vært viktig spørsmål i denne runden.

– Mange mennesker i distriktene har ikke elbil som alternativ. Belastningen de har hatt i økende grad de siste årene, har vært stor. Det har vært viktig for oss at drivstoffavgiftene ikke skal økes, sa partilederen og la til:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Og så er en viktig del at næringslivet skal kompenseres på egnet måte gjennom skatte og avgiftsområder.

Venstres partileder Trine Skei Grande skjøt umiddelbart inn:

– Det skal være billigst å kjøre og bruke elbil. Fordelene ved elbil opprettholdes og så vil vi øke CO2-avgiften for å sikre mindre utslipp.

Dette er noen klima- og miljøtiltakene i den nye regjeringsplattformen:

 • At Norge melder inn et forsterket klimamål til FN i 2020.
 • Stille strengere klimakrav under produksjonsfasen for felt på norsk sokkel, herunder krav om beste tilgjengelige teknologi.
 • Gjennomføre en internasjonal satsing for å promotere energieffektivisering og utbygging av fornybar energi i utviklingsland, og bidra til utfasing av kull.
 • Stille krav om utslippsfrie eller fornybare løsninger i offentlige ferge- og hurtigbåtanbud der det ligger til rette for det.
 • Legge en plan for å nå målet om fossilfri kollektivtrafikk innen 2025.
 • Videreføre arbeidet med et CO₂-fond for næringslivet.
 • Ha en helhetlig strategi for forskning, teknologiutvikling og bruk av hydrogen som energibærer.
 • Følge opptrappingsplanen for biodrivstoff for å nå målene for utslippskutt i transportsektoren, og ha et mål om 40 prosent innblanding i 2030 avhengig av teknologiutviklingen og utviklingen av alternative energibærere.
 • Legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i andel elektriske transportmidler.
 • Legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart med ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, herunder stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøykategorier.
 • Ta initiativ til en bransjeavtale for omlegging til fossilfri plast
 • Videreføre arbeidet med restaurering av myr og kostnadseffektive klimatiltak som gjødsling og planting av stedegen skog, økt plantetetthet, styrket skogplanteforedling og styrket oppfølging av foryngelsesplikten etter hogst.
 • Samarbeide med kommunene om oppfølging av handlingsplanen mot mikroplast.
 • Forsterke og profesjonalisere innsatsen mot marin forsøpling, ved blant annet å øke støtten til ulike former for oppryddingstiltak.
 • Verne 10 prosent av skogen gjennom både privat frivillig vern og vern av offentlig eide skogarealer.
 • Redusere lokal luftforurensing.

God KrF-plattform

Kjell Ingolf Ropstad virket fornøyd med gjennomslagene til KrF.

– Jeg mener dette er en god plattform, både for Norge og for KrF, sa Kjell Ingolf Ropstad under pressekonferansen på Gardermoen.

Gardermoen 20190117. Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfome. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Gardermoen 20190117. Finansminister Siv Jensen, statsminister Erna Solberg, kulturminister Trine Skei Grande og nestleder i Krf, Kjell Ingolf Ropstad holder pressekonferanse etter at landstyremøtene sa ja til den fremforhandlede regjeringsplattfome. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han opplyser at KrF hadde en klar ambisjon om å få til en barnereform og en likeverdsreform, i tillegg til å ta vare på de kristne røttene og løfte de kristne verdiene, samt å få til et stort engasjement for å bekjempe klimaendringer og for å kjempe for verdens fattigste.

– Det leverer vi på, sa Ropstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han trekker fram barnereformen med en tydelig innsats for å bekjempe fattigdom blant barn som et av de største gjennomslagene.

– Barnetrygden skal økes med 7.200 kroner for barn mellom 0 og 6 år, og økningen av barnetrygden skal holdes utenfor beregningen av sosialhjelp. Det er en viktig sosial seier for ungene som vokser opp i fattigdom, sa Ropstad.