Meny

Støre: Domstolene vanskjøttes av Frp i regjering

Se video fra spørretimen.

Arbeiderpartiet angrep Frp i Stortingets muntlige spørretime, for å føre en justispolitikk med manglende prioriteringer, svake budsjetter og ostehøvelkutt.

– Dette går ut over folks trygghet og rettssikkerhet, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Ofre for grov kriminalitet opplever at gjerningsmannen får mindre fengselsstraff fordi saken har ligget for lenge hos politiet, sa han.

Støre viste til at mennesker som har opplevd grove forbrytelser som voldtekt, må stå «i kø for å få anmeldt saken, i kø for å få den etterforsket, i kø for å få den påtalt og i kø for å få en fellende dom».

– Saksbehandlingstiden ved Borgarting lagmannsrett, som er den største ankedomstolen i Norge, er nå ett og et halvt år, mot seks måneder i 2016.

Se video øverst i saken.

Rettssikkerhet

Støre fremholdt at fem ulike justisministere fra Fremskrittspartiet har hatt ansvar for politi og rettsvesen siden 2013.

– Domstolene våre – den tredje statsmakt – er vanskjøttet av Frp i regjering, hevdet Støre, som ville ha svar fra justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) på følgende spørsmål:

– Hvorfor synes han det er akseptabelt at folks rettssikkerhet blir behandlet på denne måten?

Wara viste til at regjeringen hele tiden jobber med å bedre rettssikkerheten. Han pekte på at regjeringen har sørget for flere ansatte i politiet og økte ressurser i rettsapparatet.

– Det har blant annet gitt seg uttrykk i at det er færre restanser og høyere oppklaringsprosent. Men mitt ambisjonsnivå er høyere enn å være bedre enn da Ap styrte, sa Wara.

Aktuelt: Regjeringsavklaring kan komme torsdag

– Bare ett år

Statsråden understreket at politireformen fra 2018 ikke engang er ett år gammel, og at det derfor er for tidlig å felle en dom over den.

– Mye skal bli bedre. Vi følger den tett. Vi er ikke fornøyd med tallene, men jeg er helt overbevist om at det blir bedre, sa Wara.

– Noen lovbrudd øker, som seksuallovbrudd, som har en vekst på over 60 prosent, og overgrepssaker mot barn. Så går det ned på en del andre områder, understreket han.

Justisministeren varslet tiltak for at situasjonen skal bli bedre, både når det gjelder etterforskning og påtale av seksualforbrytelser.

– Voldtektssaker skal prioriteres fremfor andre saker, slo han fast.

Aktuelt: Støre har ikke vært på noen komitémøter de to siste årene

VIDEO: Se opptaket av hele spørretimen her:

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært