Integrity Initiative:Norske navn trukket inn i hemmelig nettverk for informasjonskrig mot Russland

SLETT IKKE: Generalsekretær Kate Hansen Bundt i Den Norske Atlanterhavskomité figurer på en liste over deltakere i Integrity Initiative, men avviser at hun er med i noe hemmelig nettverk.
SLETT IKKE: Generalsekretær Kate Hansen Bundt i Den Norske Atlanterhavskomité figurer på en liste over deltakere i Integrity Initiative, men avviser at hun er med i noe hemmelig nettverk. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Artikkelen fortsetter under annonsen

Navngitte norske forskere og Atlanterhavskomitéen er trukket inn i lekkasjer om et obskurt nettverk som skal føre propagandakrig mot Russland. De avviser et medlemskap.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det fordekte nettverket Integrity Initiative ledes av den mangeårige NATO-sikkerhetsrådgiveren Chris Donnelly, har vakt oppmerksomhet i Storbritannia etter omfattende lekkasjer av nettverkets dokumenter, dokumenter også ABC Nyheter har gjennomgått.

Virksomheten har celler også i Norge ifølge de lekkede papirene.

Nettverket har ifølge sine egne papirer betydelig pengestøtte fra de britiske forsvars- og utenriksdepartementene samt NATO og EU, og har til formål å organisere info-krigføring mot russisk propaganda.

Dokumentene som er lagt ut av et anonymt hackernettverk, viser at Integrity Initiative allerede har deltatt i twitterkampanje mot den britiske sosialdemokratiske lederen Jeremy Corbyn, som anklages for å være i lommene på russerne.

– Hemmelig kontor basert i Skottland driver informasjonskrig mot Labour og Jeremy Corbyn, skriver avisa Sunday Mail.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I USA hevder Ron Paul Institute at nettverket, omtalt som «britiske spioner», også har blandet seg inn i kampen mot venstreorienterte Bernie Sanders der.

Nettverket er ett av flere prosjekter ledet av organisasjonen The Institute for Statecraft.

– Hemmelige celler i Oslo og Tromsø

Formålet er å påvirke journalister, politikere og samfunnet for øvrig for å motvirke russisk propaganda.

Integrity Initiative organiserer seg i klynger («clusters») i mange land, blant dem Norge, skal vi tro de interne dokumentene.

I Spania viser dokumentene at de allerede klarte å skape en politisk kampanje som forhindret ansettelse av en sikkerhetsdirektør.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I en navneliste over et «Nordic Cluster» oppdatert per 2. november 2018, figurerer generalsekretær Kate Hansen Bundt i Den Norske Atlanterhavskomité (DNAK) som en av de norske deltakerne.

DNAK ble stiftet i 1955 på initiativ fra Stortingets utenrikskomité og skal bidra til «økt kunnskap og diskusjon om norsk utenriks, forsvars- og sikkerhetspolitikk med vekt på det transatlantiske samarbeidet.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også Forsvarets Forskningsinstitutt og Institutt for forsvarsstudier er representert. I tillegg vil nettverket knytte seg til en organisasjon i Tromsø, som ikke blir navngitt.

– Finnes ingen klynge her

– Det stemmer overhodet ikke at det finnes noen klynge i Norge som jeg kjenner til, eller som ledes av meg. Min befatning med Institute for Statecraft er at jeg gjennom tidligere informasjonsdirektør i NATO, Chris Prebensen, har blitt presentert for direktør Chris Donnelly.

Det sier generalsekretær Kate Hansen Bundt i DNAK til ABC Nyheter.

Veteranen Prebensen sitter nå som samarbeidspartner, «fellow» i The Institute for Statecraft, og oppgis også som ledende medlem i den nordiske klyngen for Integrity Initiative.

Bundt forteller at DNAK siden 2016 har hatt to arrangementer med informasjonsoperasjoner som tema.

– Her diskuterte man hvordan disse kan avdekkes og bli avverget. På et åpent seminar i 2016 om russisk informasjonskrigføring var Donnelly en av innlederne, sier Bundt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg kjenner ikke særlig til Integrity Initiatives arbeid utover dette og er ikke medlem av noen klynge eller noe hemmelig nettverk, slår hun fast.

– Kolleger i Atlanterhavskomiteen

CHRIS DONNELLY: I video der han snakker om truslene mot demokratiet i form av feilinformasjon, her i Institute for Statecrafts video publisert 23. desember 2018. Foto: Skjermdump / The Institute for Statecraft
CHRIS DONNELLY: I video der han snakker om truslene mot demokratiet i form av feilinformasjon, her i Institute for Statecrafts video publisert 23. desember 2018. Foto: Skjermdump / The Institute for Statecraft

«I Norge bygger vi med hjelp fra kolleger i Den Norske Atlanterhavskomité en klynge i Oslo, ledet av en forhenværende embedsmann. Denne klyngen har en kobling til en uavhengig frivillig organisasjon som arbeider med det sivile samfun i Tromsø og opererer i det høye nord, idet russisk innflytelse i Norge har en annerledes karakter i nord enn i hovedstaden, og må behandles tilsvarende.», heter det i Integrity Initiatives egen framdriftsrapport, som er lekket (ABC Nyheters oversettelse fra engelsk).

Når det gjelder hackingen av dokumentene og russiske mediers gjengivelse av dem, inkludert opplysninger om navn, har Integrity Initiative selv gått ut med en reaksjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Udemokratisk middel

Seniorforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt er en av de andre nordmennene Integrity Initiative oppgir som deltaker i den nordiske organiseringen.

– Jeg vet ingenting om dette. Jeg har ikke blitt spurt om å være med. Navnet mitt har kun dukket opp på en hjemmeside. Jeg vet ikke om det går an å melde seg ut av noe jeg ikke har meldt meg inn i, sier Bukkvoll til ABC Nyheter.

Når det gjelder selve virksomheten, påpeker Kate Hansen Bundt at Storbritannia jo er veldig opptatt av Russlands informasjonskrigføring.

– Men i et demokrati kan man ikke bruke samme midler som i et autokrati. Det er jo demokratiets sårbarhet – vår åpenhet, bemerker hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ikke kommet så langt i Norge

– Slik jeg har forstått det, ønsker britene å opprette tilsvarende organisasjoner i andre land, men det er uaktuelt for DNAK, fortsetter Bundt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Den eneste kontakten jeg har fått om dette, var en forsiktig sondering om vi kunne tenke oss å være med i et nettverk med fokus på Russlands informasjonsoperasjoner, forteller hun.

Mannen som er utpekt som leder for aktiviteten i Norge, NATO-veteranen Chris Prebensen, avviser overfor ABC Nyheter at man har kommet så langt som til å lage en norsk klynge.

– I Norge er det rett og slett ikke blitt satt i gang på den måten. Det vi har gjort, er helt i begynnelsen for å prøve å kartlegge behovet og finne ut av hvem gjør hva, sier han, og avviser kjennskap til navnelisten som er lekket ut.

– Er det riktig at du er lederen for prosessen i Norge?

– Jeg ser ikke på meg selv som en leder, men er en aktiv informasjonsinteressert med et bredt samarbeidsmønster gjennom mange år, svarer Prebensen.

Anonymitet viktig

I Integrity Initiatives interne håndbok for etablering av klynger i andre land, som ABC Nyheter har lest, blir det understreket hvor viktig det er å velge pålitelige og kompetente personer til arbeidet med å kontre russisk propaganda.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vurdér hvilken tilgang de har til enkeltpersoner eller grupper vi ønsker å ha representert i en klynge, for eksempel journalister, politikere, offentlig ansatte, militære, akademikere og næringsliv, heter det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«NB hvis du blir spurt om vår finansiering, vær klar: Integrity Initiativ blir finansiert av the Institute for Statecraft, som selv får sine inntekter fra private enkeltpersoner; veldedige fond; internasjonale organisasjoner (EU, NATO); Den britiske regjering (Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet).», skriver ledelsen (ABC Nyheters oversettelse).

Medlemmene må undertegne en adferdskodeks og taushetserklæring.

«Teamets anonymitet forblir overordnet. Etter hvert som vår aktivitet øker vil vi utvilsomt tiltrekke oss uønsket oppmerksomhet.», heter det.

Integrity Initiative er tidligere omtalt av steigan.no.