Meny

Lagmannsretten: Feil av regjeringen å gjemme seg bak EU i Norwegian-sak

Illustrasjonsfoto: Jørgen Syversen.
LO og Flygerforbundet jubler etter dom i Borgarting lagmannsrett: Feil at EU-lov tvang regjeringen til åpning for utenlandsk mannskap på Norwegian.

Flyselskapet Norwegian fikk avslag av arbeidsminister Anniken Huifeldt i den rødgrønne regjeringen på sitt ønske om å la utlendinger uten norsk oppholdstillatelse arbeide på selskapets internasjonale ruter.

Men etter regjeringsskiftet ble det vei i vellinga.

Arbeids- og sosialdepartementet ba i 2015 Justisdepartementets lovavdeling vurdere om Norge kunne opprettholde sitt forbud, eller om det var i motstrid til EUs grenseforordning. Den er Norge forpliktet til å følge i og med at vi har sluttet oss til EUs Schengenavtale.

Lovavdelingens vurdering var at det var motstrid, og regjeringen endret utlendingsforskriften slik Norwegian ønsket.

Mandag avsa Borgarting Lagmannsrett sin dom, som sier at det ikke var motstrid mellom Norges opprinnelige utlendingsforskrift og EUs grenseforordning.

Men LOs, Flygerforbundets og Kabinforeningens anke med krav om å gjøre forskriftsendringen ugyldig, ble avvist av lagmannsretten.

Vant saken, tapte anken

De tre arbeidstakerorganisasjonene kommenterer likevel dommen som en full seier.

– Regjeringen har feilaktig åpnet opp for tredjelandsborgere på norskregistrerte fly. LO, Norsk Flygerforbund og Norsk Kabinforbund har fått fullt medhold i ankesaken mot staten om at det ikke er motstrid mellom utlendingsforskriften og grenseforordningen i saken om å åpne for tredjelandsborgere på norskregistrerte fly, skriver de i en pressemelding.

– Dette er en svært gledelig dom, som er avgjørende viktig for både våre medlemmer og flyvende personell, og for fortsatt å kunne bevare norske arbeidsplasser, sier forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund i pressemeldingen.

Les også:   Norwegian foreløpig uten flykjøper

Anken forkastet, Norwegian får fortsette

Men kravet LO, Norsk Flygerforbund og Norsk Kabinforening tok 29. juni 2016 ut i en stevning mot staten, var krav om at forskriftsendringen var ugyldig. Staten tok til motmæle. 

Arbeidstakerorganisasjonene tapte saken i 2017, men anket. Og nå er altså anken avvist i lagmannsretten.

«Lagmannsretten har kommet til at anken må forkastes, men med en annen begrunnelse enn tingretten. Etter lagmannsrettens syn forelå det ikke direkte motstrid mellom grenseforordningen vedlegg VII punkt 2.1 og den norske utlendingslovgivningen», heter det i dommen av 3. desember.

«Forskriftsendringen er imidlertid ikke av den grunn ugyldig.», konkluderer dommen så.

Les også:   Norwegian kan spare milliarder på oljeprisfall

– Regjeringen gjemte seg bak EU

– Var ikke dommen et tap, forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund?

– Nei. Regjeringen har alltid kompetanse til å endre en forskrift. Vi søkte å bevise at det ikke var nødvendig å endre forskriften på grunn av EUs Schengenavtale. Det har vi fått fullt gjennomslag for enstemmig, svarer han og legger til:

– Det skal svært mye til for at en domstol skal ugyldiggjøre en forskrift. Derfor er dette en full seier.

Arbeidstakernes resonnement er at det ifølge dommen er fritt for norske regjeringer å endre forskriften tilbake, dersom de ønsker.

– Men Norwegian kan fortsette å bruke utenlandske mannskaper uten oppholdstillatelse?

– Ja, så lenge forskriften er der. Men dommen viser at regjeringen urettmessig har gjemt seg bak EØS i stedet for å si at dette er regjeringens villede politikk. Uten dette måtte de ha tatt den politiske belastningen det er å utsette norske ansatte for risiko, sier Carlsen.

Han forteller at daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en debatt blant annet med Carlsen på Arendalsuka 2016, på direkte spørsmål fra debattlederen sa at dersom staten tapte i retten, ville de endre forskriften tilbake.

– Dette føyer seg inn i rekken av at denne regjeringen ikke utnytter handlingsrommet i EØS- og andre avtaler med EU, slår Yngve Carlsen fast.

Les også:  Norwegian fikk svensk driftstillatelse

Populært