Meny

Statsminister Erna Solberg (H) tar selvkritikk på informasjon om terrorsikring

Statsminister Erna Solberg (H) tar selvkritikk på at informasjonen til Stortinget om objektsikring burde vært kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet.

Med et mistillitsforslag fra opposisjonen hengende over seg tok Solberg ordet i debatten om objektsikring i Stortinget onsdag. Der gjentok hun formuleringene fra kontroll- og konstitusjonskomiteens åpne høring om Riksrevisjonens kritiske rapport av regjeringens arbeid med terrorsikring:

– Kunnskapen om hvor kompleks og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse. Kompleksiteten og kostnadene med arbeidet er noe regjeringen burde ha kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Jeg vil understreke fra Stortingets talerstol at jeg tar selvkritikk på dette, sa Solberg.

Følg debatten direkte i videovinduet øverst i saken.

– Mer krevende enn antatt

Hun innledet med å si seg enig med Riksrevisjonen som slår fast at det vil ta tid før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret har en permanent grunnsikring.

– Dette tar vi på alvor, sa Solberg.

Hun sa videre at man i dag vet at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn da objektsikringsforskriften ble vedtatt i 2010.

SE VIDEO: Fylkesnes (SV): – Regjeringen fører Stortinget og folket bak lyset:

Avviser brudd på informasjonsplikt

Hun avviste imidlertid at regjeringen har brutt informasjonsplikten den har overfor Stortinget, ifølge Grunnloven.

Kontrollkomitéleder Dag Terje Andersen (Ap) viste til at Justisdepartementet i 2015 fikk vite at statsbudsjettet inneholdt feil opplysninger om status for politiets sikringsarbeid. Likevel ble ikke Stortinget informert om feilen mens den behandlet budsjettet.

– De opplysningene hadde grunnlag for å gi feil opplysninger om status. Det har et grunnlag for at de kan oppleves feil. Men den korrekte statusen er rapportert i budsjett etter budsjett etterpå, sa Solberg.

Andersen tok også opp at Forsvarsdepartementet ikke opplyste om at Forsvaret ikke ville klare å nå fristen for objektsikringsarbeidet som opprinnelig var satt til 1. januar 2015. I stedet har departementet laget en investeringsplan der målet er å være ferdig i 2025.

Solberg gjentok at regjeringen kunne informert bedre om dette.

Beklaget ikke

SVs Torgeir Knag Fylkesnes var ikke fornøyd. Han oppfordret Solberg til å beklage, og harselerte over hennes utsagn om at opplysningene regjeringen har gitt kunne feiloppleves.

– Hun sier det kunne feiltolkes. Det er på linje med å si at det kan feiltolkes dersom jeg sier det er fint vær når det regner ute, mente Fylkesnes.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum spurte Solberg om hvordan hun ser på KrFs forslag. Partiet er ikke med på mistillit, men uttaler «sterkt kritikkverdig og svært alvorlig» som karakteristikk av regjeringen. Det ligger an til å bli vedtatt når mistillitsforslaget ikke får flertall.

Solberg svarte imidlertid bare med å si at regjeringen tar Riksrevisjonens rapport på alvor.

– Delt ansvar

Solberg mente at flere enn den sittende regjeringen må være med på å ta ansvar.

– Vi må spørre oss hvorfor vi er i denne situasjonen. Jo, fordi vi åpenbart satte en tidsfrist på mangelfull informasjon. Dette koster mye mer og er langt mer krevende enn det vi så for oss da vi laget forskriften. Jeg synes opposisjonen burde tatt inn over seg hvor kompleks denne saken er, og at det er flere som er delaktige.

– Jeg mener debatten burde gitt mer refleksjon fra noen av dem som satt i den forrige regjering. Den edrueligheten har vi ikke hatt i debatten, sa Solberg.

Bakgrunn:  Erna Solberg må stå skolerett i Stortinget

Støre: Under Solbergs ledelse har tillit blitt til mistillit

– Vi må erkjenne at statsministeren ikke beklager, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Hun tar kritikk for måten hun har informert på. Hun tar Riksrevisjonens kritikk til seg, men Stortingets ganske tydelige kritikk har hun ikke kommentert med et ord, konstaterte Støre etter at statsminister Erna Solberg (H) hadde vært på talerstolen i Stortinget.

Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre

De folkevalgte behandler onsdag regjeringens håndtering av Forsvarets og politiets sikring av skjermingsverdige bygg og infrastruktur.

Støre mener det etter 22. juli var bred enighet om at sikringsarbeidet måtte prioriteres høyt og at det måtte være åpenhet om det.

– Et nært og tillitsfullt samarbeid om terrorberedskap har endt her i dag i en debatt hvor flertallet her i denne sak går langt i å gi regjeringen sterk kritikk, sa han og rettet kritikken direkte mot statsministeren.

– Det er under hennes ledelse og som en følge av hennes ledelse at tillit er blitt til mistillit i denne salen på dette viktige og følsomme området, sa Støre.

Populært