Meny

Merkel: Brexitavtalen er et diplomatisk kunststykke

Tysklands regjeringssjef Angela Merkel mener avtalen ivaretar begge parters interesser. Foto: Olivier Matthys / NTB scanpix
Historisk og tragisk dag, men brexitavtalen er et diplomatisk kunststykke, uttaler Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Det er en historisk dag som utløser svært motstridende følelser. Det er tragisk at Storbritannia nå forlater EU etter 45 år, men vi må selvsagt respektere det britiske folkets beslutning, sa Merkel på en pressekonferanse i Brussel søndag ettermiddag.

Den tyske regjeringssjefen lovpriset brexitavtalen og sa den er komme i stand under en usedvanlig situasjon «fordi vi har ikke tidligere vært i en situasjon der et medlemsland forlater EU». Hun kalte avtalen et diplomatisk kunstverk.

Merkel sa avtalen er basert på svært vanskelige forhandlinger, men at den «ivaretar begge parters interesser».

Fakta om brexitavtalen

* EU og Storbritannia er enige om et utkast til avtale om vilkårene for Storbritannias uttreden av EU den 29. mars 2019.

* Avtaleutkastet legger opp til en overgangsperiode som skal løpe fra 30. mars 2019 til 31. desember 2020. I overgangsperioden vil det meste fungere som om Storbritannia fortsatt var med i EU, men uten at Storbritannia får være med i EUs beslutningsprosesser. Dette skal gi Storbritannia tid til å forhandle fram nye avtaler med EU og andre land før de praktiske konsekvensene av Storbritannias uttreden av EU trer i kraft.

* Utkastet sikrer rettighetene til borgere som innen utløpet av overgangsperioden har flyttet lovlig fra andre EU-land til Storbritannia eller fra Storbritannia til andre EU-land. Avtaleutkastet legger opp til at disse bestemmelsene skal utvides til Norge.

* Storbritannia og EU er også enige om hvor mye Storbritannia skal betale inn til EUs budsjetter for å gjøre opp for økonomiske forpliktelser Storbritannia selv har vært med på å vedta.

* Egne særordninger er forhandlet fram for Gibraltar, Kypros og Nord-Irland.

* Ordningene for Nord-Irland innebærer at overgangsperioden kan bli forlenget én gang hvis EU og Storbritannia ikke klarer å forhandle seg fram til alternative løsninger i tide. Er det fortsatt ingen enighet ved overgangsperioden utløp, vil en reserveløsning tre i kraft.

* Reserveløsningen innebærer at Storbritannia blir værende i EUs tollunion inntil alternative løsninger er forhandlet fram. For å sikre like konkurransevilkår må Storbritannia dessuten følge EUs konkurranseregler, regler for statsstøtte, miljøstandarder og arbeidslivsregler.

* Avtaleutkastet inneholder dessuten detaljerte bestemmelser om hvordan tvisteløsning og håndheving av avtalen skal fungere.

* Sammen med avtalen er det lagt fram et utkast til en felles politisk erklæring om rammene for det framtidige forholdet. Denne erklæringen er ikke juridisk bindende, men skal stake ut kursen for framtidige forhandlinger om en frihandelsavtale og andre samarbeidsavtaler mellom EU og Storbritannia.

Les også: 

Juncker: – Dette er den eneste avtalen som er mulig May: Parlamentet skal stemme over brexitavtalen før jul

EU gir klarsignal for brexitkamp i Underhuset

Populært