Meny

Fylkesledere kritiserer Ropstad for kuvending: – Stikk i strid med hva som ble hevdet

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Kjell Ingolf Ropstad tror ikke lenger KrF kan forhandle frem lovendringer som fører til færre aborter. – Saken ble brukt for mer enn den var verdt, sier fylkesleder. 

– Det er ingen tvil om at abort-saken ble solgt inn fra «blå» side som viktigere enn den nå fremstår som, sier Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KrF, til ABC Nyheter.

Onsdag uttalte Ropstad til ABC Nyheter at endringer i abortloven ikke vil være noe annet enn holdningsskapende.  Tidligere har Ropstad vært klar på at KrF forventer en lovendring som gir færre aborter.

– Stikk i strid med det som ble hevdet

– Som det nå blir sagt vil endringer ikke føre til færre aborter. Det er stikk i strid med det som ble hevdet i forkant av KrF sitt ekstraordinære landsmøte, sier Maurud, som støttet Hareides «røde» alternativ. 

Bakteppet for saken er at statsminister Erna Solberg i et VG-intervju åpnet for å forhandle om endringer i abortloven. Det vakte stor begeistring på KrFs høyrefløy, og Solbergs uttalelser var svar på en utfordring fra nestleder Ropstad. 

– Jeg vil ikke bruke ordet uredelig, men saken ble brukt for mer enn den var verdt. Så lenge statsministeren var villig til å diskutere saken, i motsetning til Ap sin leder, ble dette brukt som et svært viktig argument for å gå mot høyre-siden.

Bakgrunn: Ropstad med snuoperasjon: Forventer ikke lenger færre aborter

– Det er svært beklagelig

Fylkesleder i Oppland, Toril Kristiansen, er også kritisk til hvordan abortsaken har utviklet seg. 

– Jeg mener abortspørsmålet er et etisk vanskelig spørsmål som ikke egner seg som et strategisk utspill i en situasjon der et parti skal velge hvem de skal forhandle med, sier hun til ABC Nyheter.

Kristiansen mener det uten grunn ble skapt harde fronter. 

– Det skapes et bilde av at det er spørsmålet om kvinners rett til abort som skal debateres og ikke tvillingabort og senabort. Dermed går mange kvinner ut i gatene og demonstrerer i steden for at vi setter oss ned og reflekterer over de etisk vanskelige spørsmålene sammen. Saken ble kastet frem på en slik måte at det ble skapt harde fronter på et feilaktig grunnlag. 

– Det ble en «goddag mann økseskaft»-debatt. Det er svært beklagelig, sier fylkeslederen.

Kristiansen støttet Hareides alternativ i veivalget og har avklart at hun ikke tar gjenvalg som fylkesleder. 

Fylkesleder Toril Kristiansen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Det blir helt feil

Brynjar Høidebraaten, fylkesleder i Østfold, forstår at mange i KrF fortsatt er skuffet, men mener det blir feil å fortsatt kritisere prosessen og enkeltpersoner i media. 

 – Vi hadde et landsstyremøte sist helg hvor vi ble enige om at vi skulle stå sammen. Det blir helt feil at til og med landsstyremedlemmer går ut i media og fortsetter å diskutere prosessen vi har vært igjennom, sier han til ABC Nyheter. 

 – Nå er vi i en prosess hvor vi har bestemt oss for å forsøke å få frem et forhandlingsresultat. Full forståelse for at folk er skuffet og såret, men vi er blitt enige om å stå sammen. Det blir ikke riktig å bruke media til å kritisere prosessen. 

Han tror ikke abortsaken alene har vært avgjørende for mange. 

 – Det er ikke riktig å fremstille det som at det kun var abortsaken og paragraf 2c som gjorde at folk valgte som de gjorde, sier Høidebraaten. 

Les også: Bent Høie mener abortloven er diskriminerende

Fakta om abortloven og 2c

* Dagens abortlov ble vedtatt av Stortinget 30. mai 1978. Den trådte i kraft 1. desember samme år.

* Før 12. svangerskapsuke kan kvinnen ta avgjørelsen selv. Etter 12. uke kan en nemnd innvilge abort, dersom det blant annet er fare for kvinnens helse, kvinnen er i en vanskelig livssituasjon, det er fare for sykdom hos fosteret eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

* Den omstride paragraf 2c lyder slik: Etter utgangen av 12. svangerskapsuke kan svangerskapsavbrudd skje når det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.

* De siste årene har det vært nedgang i antall aborter i Norge. I 2017 ble det gjennomført 12.733 svangerskapsavbrudd, 435 færre enn i 2016.

(Kilder: Store norske leksikon, Jusleksikon, Folkehelseinstituttet, Lovdata)

Ropstad: – Må være den gravides opplevelse

Kjell Ingolf Ropstad Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

ABC Nyheter sendte Ropstad spørsmål tirsdag om han mener uttalelsene viser en snuoperasjon.

Da jeg kommenterte saken i Politisk kvarter var jeg opptatt av å få frem at en diagnose eller annerledeshet hos barnet i seg selv ikke bør være begrunnelse for abort etter uke 12. Det må være den gravides opplevelse av å skulle ta seg av et barn som krever ekstra omsorg, som må tillegges vekt, ikke selve diagnosen eller tilstanden, sier Ropstad, og fortsetter:

– Mulig å leve gode liv med

Delen av lovverket som gir abort på grunnlag av såkalt eugenisk indikasjon mener KrF diskriminerer personer med nedsatt funksjonsevne og diagnoser som det er mulig å leve gode liv med. Vi har nettopp hatt en debatt om hvorvidt leppe-ganespalte og mer kosmetiske tilstander kvalifiserer til senabort som følge av 2c. Slike tilfeller mener jeg at ikke kan kvalifisere til senabort, og således at man ikke kan tillate det fra nemndens side. Nå har vi fått klarhet i at det er svært sjelden at dette faktisk er tilfelle, og det er jeg glad for, svarte KrF-nestlederen.

ABC Nyheter har sendt uttalelsene fra fylkeslederne til Ropstad torsdag. 

Bakgrunn: KrF-Ropstad gjør retrett - trekker påstand om abortgrunnlag

Abort-rabalder i Stortinget

Statsminister Erna Solberg (H) Foto: NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg (H) og hennes regjering ble bombardert med spørsmål om abort i Stortingets ordinære spørretime onsdag.

Statsministeren avviser at regjeringen i dag arbeider for å endre dagens abortlov.

– Jeg har åpnet for forhandlinger om to områder i abortloven i eventuelle forhandlinger med KrF. Det ene er fosterreduksjon og den delen som oppfattes som et diskriminerende element i paragraf 2c i abortloven, sa Solberg.

Solberg fremholdt at eventuelle endringer kun kan skje hvis det ikke svekker kvinners rett til abort.

– Å endre paragraf 2c er ikke Høyres politikk. Vi er derimot åpne for å forhandle om utformingen av denne bestemmelsen, under noen klare forutsetninger - at kvinners rettigheter ikke skal svekkes, og at det skal legges større vekt på kvinners og familiers vurdering av egen livssituasjon, sa Solberg.

SE VIDEO: Erna ble presset om abortloven i Stortinget

Populært