Meny

EUs sjefforhandler: –Et avgjørende skritt

EUs brexit-forhandler Michel Barnier kaller enigheten om et utkast til skilsmisseavtale med Storbritannia et avgjørende skritt.

– Vi har nå funnet en løsning sammen med Storbritannia for å unngå en hard grense på den irske øya, sier Barnier.

Han forteller at det langsiktige målet er å løse spørsmålet gjennom en framtidig frihandelsavtale med Storbritannia.

Hvis en slik avtale ikke er klar innen juli 2020, vil EU og Storbritannia vurdere å forlenge den 21 måneder lange overgangsperioden etter brexit for å kjøpe seg mer tid.

Men hvis det fortsatt ikke finnes noen løsning når denne overgangsperioden utløper, vil en reserveløsning slå inn.

Den går ut på at hele Storbritannia skal bli værende i en tollunion med EU. Samtidig skal Nord-Irland fortsette å følge de reglene i det indre marked som det er nødvendig å følge for å slippe å måtte kontrollere varer som krysser grensene.

«Min vurdering er at vi har oppnådd avgjørende framskritt», sier Barnier.

Det er nøkkelformuleringen som gjør at EU kan innkalle til et ekstraordinært toppmøte for å ferdigstille avtalen.

Barnier viste onsdag kveld fram avtaleutkastet, som er over 500 sider langt, for pressen.

Så langt har de andre medlemslandene i Unionen ennå ikke fått lese gjennom avtaleutkastet, får NTB opplyst.

Utkastet er gjort offentlig nå som den britiske regjeringen har sagt seg villig til å gå videre med teksten.

Populært