Meny

Anniken Hauglie triumferer over Støre om midlertidige ansettelser

– Arbeiderpartiets skremselspropaganda om midlertidighet mangler rot i virkeligheten, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie etter ferske tall om midlertidige ansettelser.

– Hva er det mest ukloke denne dama har gjort?

Spørsmålet kom fra direktør Inger Lise Blyverket i arbeidsgiverorganisasjonen Virke under Virkekonferansen 31. oktober, og gikk til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

«Dama» hun snakket om var arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), og først på lista Støre fyrte av, som du kan se i videoen over, var frislippet av midlertidighet regjeringen har fått gjennomført.

Fra juli 2015 ble arbeidsmiljøloven endret slik at midlertidige ansettelser uten noen som helst begrunnelse ble lovlig i ett år.

Det utløste ramaskrik fra både Ap og fagbevegelsene.

Men nå triumferer Hauglie: Tirsdag kom Fafos store arbeidslivsundersøkelse 2014-2018, som dokumenterer at andelen midlertidig ansatte riktignok har økt, men bare litt.

Mens andelen midlertidig ansatte var 8,0 prosent i 2015, økte den til 8,7 og 8,4 de to påfølgende årene.

– Løsarbeidersamfunnet som uteble

– Tallene viser at faste ansettelser fortsatt er hovedregelen, at det ikke er blitt flere midlertidig ansatte, og at over halvparten av dem som får prøve seg i en midlertidig jobb går over i fast stilling. Dette er svært gledelige resultater, og helt i tråd med regjeringens politikk, sier Hauglie til ABC Nyheter.

– Det ble ramaskrik da regjeringen i 2015 vedtok å utvide adgangen til midlertidig ansettelse. Arbeiderpartiet hevdet at faste stillinger ville bli erstattet av midlertidige og skremte med at vi var på vei mot et løsarbeidersamfunn, fortsetter hun.

MIDLERTIDIGE ANSETTELSER: – Slutt svartmalinga, hold deg til fakta, Støre! appellerer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Nå ser vi at Aps skremselspropaganda mangler rot i virkeligheten, sier Hauglie og viser til uttalelsene fra Støre på Virkekonferansen.

– Senest i forrige uke ble Støre spurt om hva det mest ukloke regjeringen har gjort. Da svarte Støre med å si at vi har skapt økt utrygghet ved å åpne for mer midlertidighet, oppsummerer hun.

Sånn var reaksjonen: LO-lederen knaller til mot «fiasko-reform»

– Bedre for vikarene enn Ap

– Arbeiderpartiet må slutte å svartmale konsekvensene av regjeringens politikk, og i stedet forholde seg til fakta. Fakta er at ledigheten går ned, at flere kommer seg i jobb og at det ikke er blitt flere midlertidig ansatte, sier arbeids- og sosialministeren videre.

Hun påpeker at for mange av dem som er midlertidig ansatte, er jobben et tillegg til annen hovedaktivitet. Det kan for eksempel gjelde for studenter eller trygdemottakere. Deres situasjon og behov er ganske annerledes enn for arbeidstakere som arbeider heltid.

ABC Nyheter omtalte imidlertid i går at 65 prosent av de midlertidig ansatte ifølge Fafo-rapporten ønsker fast ansettelse, og at denne andelen er økende.

– Da Ap styrte kunne man være vikar i fire år. Det er lang tid å gå på vent. Derfor strammet vi inn denne bestemmelsen, fra fire til tre år før man har krav på fast ansettelse, sier Hauglie.

Under fremleggelsen av Fafo-rapporten påpekte for øvrig LO-sekretær Trude Tinnlund at innleide i vikarbyråene er midlertidige som kommer tillegg til statistikken som ble lagt fram.

I fjor varslet Hauglie innstramminger i midlertidighet, men åpning for midlertidige ansatte i bemanningsbyråer.

Hadia Tajik slår tilbake

– Arbeiderpartiet vil sikre flere faste hele stillinger og har fulgt opp dette med konkrete forslag i Stortinget som regjeringen dessverre har stemt ned, svarer Ap-nestleder Hadia Tajik i en kommentar til Hauglies utspill.

– Høyre ønsker at flere skal ansettes midlertidig, og hadde dette som en viktig del av sin begrunnelse da forslag om økt adgang til midlertidighet ble lagt frem. Dette er en klar forskjell på Arbeiderpartiets og Høyres arbeidslivspolitikk, sier Tajik.
– I rapporten kommer det frem at stadig flere av de som har midlertidig ansettelse ønsker fast stilling, to av tre midlertidig ansatte ønsker fast jobb og det store flertallet av disse har forsøkt å oppnå dette, legger hun til.

Tajik viser også til at mange midlertidig ansatte ifølge Fafo-rapporten betyr dårlig kompetanseutvikling i bedriften siden midlertidig ansatte sjeldnere deltar i uformell opplæring på arbeidsplassen. Rapporten viser altså at flere faste ansettelser er viktig både for den enkelte og for kompetansebyggingen i arbeidslivet.
– Rapporten viser i tillegg at andelen innleide er mer enn fordoblet fra 2003 til 2017. Også dette er en utvikling Ap vil snu for å sikre flere arbeidstakere faste stillinger med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, sier Hadia Tajik.

Midlertidig som springbrett?

Overfor ABC Nyheter understreker Hauglie at endringen av arbeidsmiljøloven i 2015 også skjedde fordi regjeringen er opptatt av å bygge ned terskelen inn i arbeidslivet for dem som står utenfor og vil inn.

– Derfor innførte vi en generell adgang til midlertidige ansettelser på inntil 12 måneder, sånn at arbeidsgiverne kan gi folk en sjanse til å vise hva de er gode for. Vi la inn strenge begrensninger nettopp for å sikre at det skal være et springbrett inn i faste stillinger, som er målet for alle, sier hun.

Fafos undersøkelse tyder på at den nye adgangen til midlertidighet ikke kan begrunnes med dette ønsket. Overgangen fra midlertidig til fast ansatt økte ikke med stortingsflertallets liberalisering i 2015, sammenliknet med perioden forut.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Arbeiderpartiet

Populært