KrF får SV-garanti om økt barnetrygd

SV-leder Audun Lysbakken viser til at universelle ordninger, som barnetrygden, bidrar til å redusere ulikhet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
SV-leder Audun Lysbakken viser til at universelle ordninger, som barnetrygden, bidrar til å redusere ulikhet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

SV reagerer på ferske advarsler om økt barnefattigdom med følgende beskjed til KrF: Dette er prisen for å holde høyresiden ved makten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Midt under KrFs interne debatt om veivalg, kommer SV med klar melding om at et skikkelig løft for barnetrygden er noe av det partiet vil prioritere aller øverst hvis det igjen får makt.

– Regjeringen har tatt målrettede grep som har gjort fattige familier fattigere. De som har minst, har vært med på å betale for skattelettene til den økonomiske eliten. Dette er prisen for å holde høyresiden ved makten, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Riksrevisjonens rapporter understreker at hvis man virkelig ønsker å ta et oppgjør med fattigdommen, er fortsatt Høyre og Frp-regjering ingen troverdig strategi, sier Lysbakken.

Han nevner i samme åndedrag kutt i barnetillegget for uføre, i bostøtten og i overgangsstønaden.

Strategi utløp i 2017

Antallet barn som lever i husholdninger med vedvarende lav inntekt, økte fra 84.000, eller 8,6 prosent, i 2013 til 100.000 i 2016, ifølge tall Riksrevisjonen har hentet fra Bufdir.

Ifølge Riksrevisjonen har ikke Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) avklart i hvilken form arbeidet mot barnefattigdom skal koordineres videre etter at perioden for strategien mot barnefattigdom utløp i 2017.

Andelen fattige har økt trass i at BLD har iverksatt flere tiltak mot barnefattigdom.

– BLD har kun evaluert effekten av noen av de iverksatte tiltakene. Riksrevisjonen mener derfor at det er for tidlig å vurdere hvilke effekter ytterligere tiltak har hatt for å redusere konsekvensene av fattigdom blant barn og unge, heter det.

8 milliarder

SV-lederen mener universelle ordninger, som barnetrygden, bidrar til å redusere ulikhet, uten å lage fattigdomsfeller.

Han har følgende melding til de delene av KrF som advarer mot et samarbeid med SV:

– Det viktigste som kommer til å skje hvis SV får makt, er at det endelig blir fart i politikken for en mer rettferdig fordeling.

SVs krav er at barnetrygden må tilbake på nivået fra 1996, da den sist ble justert for prisvekst. Totalt vil det i dag koste i overkant av 8 milliarder kroner å heve ytelsen tilbake til 1996-nivået. I sitt alternative budsjett for 2018 foreslo SV å bruke 1,8 milliarder kroner på økt barnetrygd.

– Styrker innsatsen

Barneminister Linda Hofstad Helland (H) sier det er alvorlig at så mange barn vokser opp i lavinntektsfamilier.

– Økningen de siste årene har hovedsakelig skjedd blant barn med innvandrerbakgrunn. Å få mødrene med innvandrerbakgrunn ut i arbeid, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom, sier hun til NTB.

– Samtidig må vi legge til rette for at barna får en god oppvekst blant annet gjennom gode boforhold og økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.

Statsråden viser til at regjeringen i sitt 2019-budsjett styrker innsatsen mot barn i lavinntektsfamilier med 181 millioner kroner.

– Det gjør vi for at disse barna skal ha de samme mulighetene og friheten til å skape sin egen framtid som alle andre. Vi har blant annet styrket nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom fra om lag 100 millioner kroner i 2014 til om lag 292 millioner kroner i 2019, og vi håper at flere kommuner vil søke disse midlene.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden