Meny

Sanner beskyldt for å trosse Stortinget

Kjersti Toppe (Sp) etterlyste folkehelseministeren da fysisk aktivitet i grunnskolen ble tatt opp i den muntlige spørretimen onsdag.
– Regjeringen har kommet i trassalderen med kunnskapsministeren i spissen, mener Ap, SV og Sp. Opposisjonen etterlyser en times fysisk aktivitet i skolen.

– Stortingsflertallet har bedt om at det blir innført en times fysisk aktivitet i skolen for de yngste barna. Men i forslaget til neste års statsbudsjett er dette lagt i en skuff. Regjeringen er kommet til trassalderen når det kommer til fysisk aktivitet, sier Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) avviser kritikken som ble fremmet i spørretimen i Stortinget onsdag.

– Stortingets vedtak om fysisk aktivitet står i motstrid til andre vedtak Stortinget har fattet om ikke å detaljstyre undervisningen. Det griper inn i metodefriheten. Stortinget kan bevilge de pengene som skal til, og det vil koste milliarder, sa Sanner.

Han avviste at fysisk aktivitet er lagt i skuffen.

– Vi har kun sagt at vi ikke tilrår at det gjennomføres slik det er foreslått, presiserte han.

Henriksen mente det er uakseptabelt at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak. Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe fulgte opp med at det er «veldig alvorlig» og SVs Mona Fagerås la til «oppsiktsvekkende».

Sanner holdt fast ved at ulike stortingsvedtak kolliderer.

– Dette handler ikke om man er for eller mot. Det er mitt ansvar å redegjøre for Stortinget med de faglige utfordringene og her er det en rekke vedtak som strider mot hverandre, lød forklaringen.

Populært