Meny

2330 advokater og dommere protesterer mot uteligger-forbud i Ungarn

FORBUDT: Disse uteliggerne i Budapest får ikke lenger lov å ligge ute. Foto: Bela Szandelszky / AP/NTB scanpix
Den ungarske Fidesz-regjeringens kriminalisering av uteliggere vekker sterke reaksjoner - også blant landets advokater og dommere.

Forrige uke trådte en ny lov i kraft som forbyr folk å ligge ute i offentlige rom, samtidig som staten forplikter seg til å gi husly til alle dem som bor på gata.

Kriminaliseringen har vakt sterke reaksjoner ute og innenlands.

Tirsdag meldte avisa Népszava at et opprop for jurister mot forbudet hadde samlet nesten 2300 underskrifter fra advokater og noen dommere.

Litt utpå dagen lå tallet på signaturer godt over det.

I oppropet minner juristene om den tradisjonelle åpningen av en uttalelse ved domstolene:

«Ærede rett».

Når domstolene heretter skal behandle straffesaker for brudd på uteliggerloven, heter det i oppropet, kan man ikke lenger bruke uttrykket «ærede» om noen domstol.

Det å være bostedsløs er fattigdommens og håpløshetens siste stadium, som det ikke finnes noen retur fra for massevis av mennsker, formulerer juristene, som viser til at feilaktig lovgivning forekommer rett som det er, men at det i demokratiske stater blir korrigert.

Myndighetene på sin side viser til at staten med den nye loven blir pålagt å skaffe hver eneste bostedsløs tak over hodet.

Populært