Meny

Fylkesnes varsler nye spørsmål om terrorsikring

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) varsler nye kontrollspørsmål til regjeringen om objektsikring. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
SVs Torgeir Knag Fylkesnes er ikke fornøyd med svarene han fikk i Stortingets lukkede høring om terrorsikring mandag.

– Vi kommer til å stille noen nye spørsmål. Vi vil ha et enda mer helhetlig og større bilde av dette, sier han til NTB.

– Det har blitt hevdet fra regjeringen også tidligere at de har jobbet veldig bra med objektsikring generelt. Vi må få svar på hva som er det store bildet for hele staten og hele forvaltningen, fremholder Fylkesnes.

Han er usikker på om han mener det er behov for nok en åpen høring i saken, men er klar på at mistillit mot regjeringen er «absolutt like aktuelt» som tidligere.

Saken skal drøftes på møtet i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité allerede tirsdag. Da skal også en videre fremdriften diskuteres.

Fylkesnes vil også ta opp med resten av komiteen hvordan regjeringen kan bli pålagt å gi mer detaljerte oppdateringer av arbeidet med sikring av viktige bygninger og samfunnskritisk infrastruktur.

– Jeg tror Stortinget må ta mye mer grep om prosessen videre. Det kan for eksempel være at man har en kvartalsvis rapportering, eller at Riksrevisjonen følger saken helt til man faktisk er kommet i mål, sier SV-politikeren.

Fylkesnes føler seg nemlig ikke trygg på at tidsfristene som nå er satt, vil bli overholdt.

– Det er fortsatt helt i det blå. Det er mye usikkerhet både rundt det målet de kom med i den åpne høringen om 2020 for politiet, og om å komme i mål i 2025 i Forsvaret. De har overhodet ikke sannsynliggjort det. Man er fortsatt i kartleggings- og analysefasen, sier han om regjeringen.

Populært