Meny

Fortsatt uklart når terrorsikring er på plass

Carl I. Hagen (Frp) før den lukkede høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag om sikring av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
2025 er ingen tidsfrist, men et plantall for når sikring av viktige bygg og samfunnskritisk infrastruktur kan være på plass, ifølge forsvarsministeren.

– Forsvarsdepartementet har utsatt frist for å komme i mål til 2025, selv om Stortinget sa 2015. Og selv i 2025 er det ikke sikkert at de kommer i mål, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

– Det er usikkert når politiet kommer i mål, konstaterer han.

Mandag var det lukket høring om såkalt objektsikring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Statsminister Erna Solberg (H) forklarer seg til slutt i høringen, hvor riksrevisor Per-Kristian Foss var først ut.

Riksrevisjonen har i flere runder påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Manglene ble påpekt i kjølvannet av 22. juli-terroren i 2011.

– Det viktigste er å få klarhet i om regjeringsmedlemmene er enige eller ikke i den harde virkeligheten som er beskrevet i Riksrevisjonens rapport, sier Fylkesnes rett før den lukkende høringen.

– Svært urealistisk

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen (H) og hans forgjengere Ine Eriksen Søreide (H) og Grete Faremo (Ap) skal alle forklare seg i høringen. Arbeidet med objektsikring har vist seg å være langt mer tidkrevende og kostbart enn først antatt, fremholder Bakke-Jensen.

Hans Fredrik Grøvan (KrF) før den lukkede høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag om sikring av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Da forskriften ble utarbeidet, skulle arbeidet ikke koste en krone i ekstrakostnader, og alle sikringstiltak skulle være på plass nærmest over natten. Det ser vi tydelig nå at var svært urealistisk, sier han til NTB.

Statsråden vil heller ikke gi noen garantier for når grunnsikringen vil være på plass.

– 2025 er ingen tidsfrist, men et plantall for når vi ser det som realistisk å ferdigstille siste del av et meget omfattende prosjekt for grunnsikring av skjermingsverdige objekter, sier han.

Bakke-Jensen viser til at departementet prioriterte arbeidet så høyt etter Riksrevisjonens forrige rapport at man i 2016 satte av 450 millioner kroner som ble lagt inn i rammene til en allerede vedtatt langtidsplan.

– Grunnet stor usikkerhet i oppstarten, og et meget høyt antall objekter i Forsvaret, ble pengene planmessig fordelt ut over hele planperioden som strekker seg over ni år, sier han i dag.

Akseptabelt nivå i 2020

Fra justissektoren skal både justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans forgjengere Per-Willy Amundsen (Frp) og Anders Anundsen (Frp) forklare seg i høringen.

– Politiet har en plan for sikringen, der de skal være på akseptabelt nivå innen utgangen av 2020, opplyser Justisdepartementet i en epost til NTB.

– Regjeringen har i budsjettproposisjonen for 2019-budsjettet foreslått å bevilge 171 millioner kroner til objektsikring i samsvar med planen, i tillegg til 148,2 millioner kroner til datasentre i justissektoren, samt 865,3 millioner kroner til nytt beredskapssenter, heter det.

Også på forsvarssiden er det satt av penger til objektsikring i 2019-budsjettet. Det skjer gjennom økte midler til trening og fornyelse av materiell i Heimevernet og en økonomisk forsering av Forsvarets planer for sikring av skjermingsverdige objekter.

Populært