Meny

Høy temperatur før lukket høring om terrorsikring

Statsminister Erna Solberg (H) hilser på kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) i forkant av den åpne høringen om objektsikring i august. Mandag er det lukket høring i saken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Opposisjonen har ikke blitt mildere stemt i forkant av mandagens lukkede høring om objektsikring, hvor statsminister Erna Solberg (H) igjen skal forklare seg.

– Vi har fått brakt på det rene at Stortinget er blitt feilinformert. Det skjedde i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Da sa de at alle virksomheter på justisfeltet tilfredsstilte kravene i lovverket for objektsikring, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Siden den åpne høringen i august har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bedt om ytterligere korrespondanse fra Politidirektoratet (POD) for å finne ut når etaten ga regjeringen beskjed om at ikke alt var i orden med objektsikringen.

Korrespondansen viser at regjeringen på et tidligere tidspunkt visste mer om hvor langt arbeidet hadde kommet, enn det som kom fram i den forrige høringen, ifølge SV-politikeren.

– Da budsjettet kom i 2015, tok det ikke lang tid før POD muntlig og skriftlig meldte fra om feil. Senere meldte også Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fra om at opplysningene var feil, fremholder SV-politikeren fra kontrollkomiteen.

– Men dette ble ikke rettet opp i budsjettene. I tillegg gjentok daværende justisminister Anders Anundsen (Frp) feilen da han fikk spørsmål om dette, sier han.

– Rettet opp

Riksrevisjonen har i flere runder påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Manglene ble påpekt i kjølvannet av 22. juli-terroren i 2011.

I forrige høring sa Solberg at feil var rettet opp i budsjettproposisjonene for 2017 og 2018. Hvordan statsministeren definerer begrepet «rettet opp» er blant tingene kontrollkomiteen nå vil ha svar på.

Fylkesnes mener regjeringen «systematisk har feilinformert Stortinget» om tilstanden på objektsikringsområdet.

– Regjeringen har ikke kommunisert på forståelig vis, sier han.

«Rapporterte feil»

Justisdepartementet viser til at objektsikringsområdet i budsjettproposisjonen for 2017 gis en mer utfyllende omtale som gir «et mer presist bilde av status».

Påstanden om feilinformasjon og svak kommunikasjon med Stortinget besvares slik:

– I den åpne kontrollhøringen 27. august, kom det fram at opplysningene om at det ble rapportert grønt, var en av årsakene til at regjeringen den gangen ikke var klar over situasjonen. Det er på det rene at Politidirektoratet rapporterte feil i 2015 på spørsmålet om sikringsstyrker, opplyser departementet til NTB.

– Når det gjelder grunnsikringen, ble det ikke rapportert feil fra POD, og den feilaktige rapporteringen på sikringsstyrker fikk derfor ikke noen påvirkning på arbeidet med de skjermingsverdige objektene i politiet, heter det videre.

Grunnsikring kan være gjerder, alarmer eller vaktstyrker, mens sikringsstyrker er personer og enheter fra politiet eller Forsvaret som skal beskytte et objekt mot en mulig eller konkret trussel.

«Feilaktig inntrykk»

Justisdepartementet (JD) erkjenner samtidig at det i 2016-budsjettet ble rapportert til Stortinget om «status for grunnsikringen på en måte som ga et feilaktig inntrykk».

– Det ble da rapportert at JD informerte NSM i desember 2014 om at samtlige virksomheter i justissektoren hadde rapportert at skjermingsverdige objekter var sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet, skriver departementet i en epost.

– Dette har blitt rettet opp i senere proposisjoner og meldinger. I tillegg gjentok justis- og beredskapsministeren i brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen 21. september 2018 at dette ikke ga et riktig bilde av situasjonen.

Foruten Solberg skal også justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans forgjengere Per-Willy Amundsen (Frp) og Anders Anundsen (Frp) forklare seg i høringen.

Populært