Meny

Arbeiderpartiet ga etter for Monica Mæland - antyder likevel motstand

VIDEO: Slik gikk det for seg når Troms fylkeskommune stemte over tvangssammenslåingen.
Arbeiderpartiet stemmer ble avgjørende, og et flertall i Troms fylkeskommune tok til orientering Monica Mælands krav om å sette i gang tvangssammenslåingen med Finnmark.

Tidslinje - striden om Finnmark+Troms

8. juni 2017: Stortinget vedtar regjeringens regionreform som reduserer antall fylker til 11.

Oktober 2017: Troms fylkesting vedtar å sette i gang prosess med Finnmark om sammenslåing.

31. oktober 2017: Et felles fylkestingsmøte med Finnmark og Troms avholdes i Kirkenes. De vedtar at forhandlinger  skal gjennomføres mellom de to fylkenes forhandlingsutvalg. Det ender med at Finnmark bryter forhandlingene.

Mars 2018: Troms fylkesting godkjenner avtale om sammenslåing av Troms og Finnmark. Dersom Finnmark ikke godkjenner avtalen, ber Troms om at kommunal- og moderniseringsministeren skal fastsette medlemmene og mandat for fellesnemnd som skal gjennomføre sammenslåing.

10. mai 2018: Senterpartiet varsler lovforslag i Stortinget om å reversere vedtaket om tvangssammenslåing.

21. juni 2018: Finnmark fastholder sitt nei til sammenslåing og deres fylkesting beslutter å ikke oppnevne medlemmer av fellesnemnd.

En halv time etter vedtaket publiserer kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) en ny forskrift som reduserer Finnmarks representasjon i fellesnemnda og gir Troms fullmakt til å drive fellesnemnda alene. 

12.7.2018: Fylkesrådet i Troms anbefaler at Fylkestinget på sitt møte 10. august skal vedta at det «... anser det som umulig for medlemmer fra Troms å gjennomføre sitt arbeid i fellesnemnda uten at Finnmark deltar i nemnda.»

Fylkesrådet (Ap, Sp, V, KrF) innstiller videre på å be Kommunal- og moderniseringsdepartementet å gjennomføre den regionale fellesnemndas oppgaver for gjennomføring av sammenslåingen.

Juli 2018: Rødt avviser forslaget om å be departementet gjennomføre sammenslåingen. Rødt foreslår at Fylkestinget 10. august i stedet skal kreve at statsråden fremmer sak for Stortinget om å omgjøre vedtaket om tvangssammenslåing.

10. august 2018: Flertallet i Troms fylkesting sier nei til å delta i en fellesnemnd og ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomføre arbeidet med sammenslåing. Statsråd Monica Mæland sier nei til det og ber de to fylkene ordne opp.

20. august 2018: Monica Mæland innkaller de to fylkene til møte. Bare Troms kommer. Mæland konkluderer med at hun ikke kommer videre før Stortinget har behandlet saken.

20. august 2018: Monica Mæland svarer på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) om Stortingets vedtak om å slå sammen Troms og Finnmark var lovlig fattet.

18. september 2018: Monica Mæland skriver et brev som slår fast at det ikke er aktuelt for departementet å overta oppgavene knyttet til sammenslåingen. Fylkeskommunene oppfordres til å fortsette arbeidet med sammenslåingen, og det framgår at «departementet vil kalle inn til møte i fellesnemnda så snart det er hensiktsmessig.»

Rødts forslag om ikke å stille opp i fellesnemnd for tvangssammenslåing med Finnmark - uten Finnmark - splittet Troms fylkesting.

Partiet foreslo i Troms fylkesting dagen i forveien at fylket skal stå fast på sitt standpunkt om ikke å stille opp i en såkalt fellesnemnd dersom Finnmark ikke stiller.

Spenningen sto om Arbeiderpartiets holdning. De valgte å stemme mot Rødts forslag og sikret i stedet flertall for et vedtak om å ta til orientering Monica Mælands beskjed i brev til fylket.

Brevet slo fast at det pliktig å være med i en fellesnemnd, og at Troms alene kan utgjøre fellesnemnda som skal tvangssammenslå Troms og Finnmark.

Les også: Mæland: – Jeg har ikke lovhjemmel for å gjøre det Troms vil

Nekter å delta

Rødts forslag fikk støtte av Senterpartiet, SV og MDG, mens Arbeiderpartiet onsdag kveld møttes til samråd om hvordan de skal stille seg når avstemningen går av stabelen torsdag morgen.

Finnmark har så langt nektet å delta i en fellesnemnd.

Troms kunne påpeke at loven sier at fellesnemnda skal ha representasjon fra begge fylker ved sammenslåing.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) utstedte da i all hast en ny forskrift som gjorde det mulig å drive fellesnemnda for sammenslåing fra ett fylke.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har karakterisert tvangssammenslåing av våre to nordligste fylker som et historisk feilgrep.

Solidaritet eller tvang?

– Etter at fylkestingets flertall ikke støtta Rødts forslag, er det nærmest en invitasjon til Monica Mæland om å innkalle til møte i fellesnemda(, med medlemmer bare fra Troms, sier Rødts Jens Ingvald Olsen til ABC Nyheter etter torsdagens avstemning.

– Mens Rødt, Sp, SV og MDG sier at de ikke vil møte, er det uklart er om Aps representanter vil møte. Ingen i Ap har sagt at de ikke vil møte dersom det kommer innkalling fra statsråden, sier Olsen.

– Velger de å vise solidaritet med Finnmark, eller vil det bidra til tvangssammenslåing? spør Rødt-representanten.

Fra Ap-hold i Troms får ABC Nyheter opplysninger om at det ikke er sikkert at partiets folk vil stille i noen fellesnemnd. Vi får ikke forklart hvorfor partiet da stemte mot å si dette i Fylkestinget.

Så langt har de ikke ønsket å bekrefte dette offisielt.

Det kan departementet ikke gjøre

Regiondramaet i nord fortsetter med møter i både Troms og Finnmark fylkesting torsdag, etter at kommunal- og moderniseringsminsiter Monica Mæland (H) har sendt brev om at det er ulovlig av fylkene å ikke oppnevne reperesentanter til en fellesnemnd som skal forestå sammenslåing av de to fylkene.

Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) (t.v.) oppsøkte i mai statsminister Erna Solberg (H) for å legge fram resultatet av folkeavstemningen der 87 prosent sa nei til å bli slått sammen med Troms, uten at det rokket ved regjeringens plan om et nytt storfylke i nord. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Flertallet i Troms fylkesting gikk i sommer inn for å oppfordre departementet til å gjøre jobben fellesnemnda etter loven skulle ha gjort, med mange praktiske gjøremål for å få slått sammen fylkene - i dette tilfellet mot deres vilje.

Statsråd Mæland konkluderte med det samme Rødts fylkestingsrepresentant Jens Ingvald Olsen hele tiden har hevdet, at loven ikke gir departementet hjemmel til å gjøre noe sånt.

Derimot har Mæland altså endret spillereglene slik at Troms alene ifølge henne skal drive gjennom sammenslåing.

Les også:   Sp åpner for å oppheve fylkessammenslåinger

I Finnmark behandlet fylkestinget torsdag spørsmålet om det å nekte å bli med i en fellesnemnd, er ulovlig. Ledelsen i fylket erkjenner det, men mener det ikke er noen tidsfrist for når de skal stille opp.

Artikkelen er justert med at flertallet tok til "orientering", ikke "etterretning" Monica Mælands brev.
Populært