Meny

Venstre avviser at budsjettseier om kvoteflyktninger er bløff:

– Norge blir det landet som tar imot flest per innbygger

Venstres Sveinung Rotevatn. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Sveinung Rotevatn, statssekretær i justisdepartementet, avviser at Venstre jublet for tidlig da de varslet kvoteflyktning-seier i statsbudsjettet. 

For tre dager siden innrømmet Frp at 3.000 kvoteflyktninger var vanskelig å svelge

Økningen fra 2120 kvoteflyktninger i årets budsjett begrunnes i at det fortsatt kommer relativt få asylsøkere til Norge.

– Dette er dessverre noe Frp må svelge fordi vi ikke har flertall, sa Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, til ABC Nyheter.

– Å ta imot 3000 kvoteflyktninger er veldig langt fra FrPs primære standpunkt, det er forståelig at folk blir skuffet, la han til. 

Både KrF og Venstre feiret økningen i tallet på kvoteflyktninger til 3.000 i statsbudsjettet for neste år, men de kan ha feiret for tidlig, skrev NTB onsdag.

Bakgrunn:  – Et godt svar til alle dem som var skeptiske til Frp

I statsbudsjettet står det nemlig: «Ved eventuelt mottak av asylsøkere for å fordele ansvar mellom EU-/ Schengen-land skal dette tas innenfor tallet på kvoteflyktninger».

– Makstallet regjeringen har satt på 3.000 kvoteflyktninger neste år er lavere enn gjennomsnittet de siste fire årene, som er 3.110, sa Helgheim til Klassekampen onsdag.

Det fikk flere til å reagere i sosiale medier:

Avviser tap

Statssekretær i justisdepartementet, Sveinung Rotevatn (V), avviser at Venstre jublet for tidlig.

– Det er rett at Norge tok imot cirka 3.000 kvoteflyktninger i 2016 og 2017. Dette på grunn av forliket i Stortinget våren 2015 om ta å imot 8.000 flyktninger fra Syria over tre år på grunn av den akutte situasjonen. Et forlik Frp for øvrig stod utenfor. Men normalen for kvoteflyktninger er cirka 1.000. Det var tilfellet under de rødgrønne, og det har vært tilfellet i budsjettene fra de blåblå, sier han til ABC Nyheter.

– I år tar vi imot 2.120, etter at Venstre og KrF forhandle opp kvoten i budsjettforhandlingen på Stortinget. For 2019 foreslår V+H+Frp-regjeringen å ta imot 3000, fortsetter han.

Aktuelt: EU vurderer «obligatorisk solidaritet» i stedet for asylkvoter

Rotevatn erkjenner at regjeringen har bestemt at eventuelle relokaliseringer fra EU skal tas innenfor kvoten på 3.000.

– Det er likevel viktig å understreke følgende: Det er ingen enighet i EU om et slikt relokaliseringsprogram. Det er heller ingenting som tyder på at det blir enighet i nærmeste fremtid. Dessverre, får jeg legge til. Men dersom det mot formodning skulle bli en enighet, har Norge sagt at vi vil delta innenfor kvoten på 3.000, sier han. 

– Dette er begrunnet med at regjeringen ønsker å føre en kontrollert innvandringspolitikk. Vi bidrar i høyeste grad til fellesdugnaden mot å ta imot flyktninger, men vi vil vite hvor mange som kommer hvert år slik at vi klarer å ruste mottaksapparatet på en god måte og sikrer god integrering.

Aktuelt:  – En av verdens raskest voksende flyktningkriser

Norge leder an

Dermed kan tallet på kvoteflyktninger gå ned eller bli det samme som i dag, avhengig om Norge vil bli bedt om å ta imot relokaliserte asylsøkere fra EU. 

At det vil bli tilfelle, er lite trolig. 

– I alle tilfellene vil Norge ta imot 3.000, og etter all sannsynlighet blir det snakk om kvoteflyktninger fra FN. Med dette tallet blir Norge det landet i verden som tar imot mest kvoteflyktninger per innbygger, og sjette flest i absolutte tall. I tillegg kommer selvsagt ordinære asylankomster ved den norske grensen neste år, som regjeringen ikke kan spå eller styre fullt ut.

– Er det du sier at det er liten sjanse for at EU vil be Norge ta imot relokaliseringsflyktninger?

– Ja, det er liten sjans for at EU vil gjøre det, fordi EU-landene er svært uenige om dette spørsmålet og har ikke blitt enige om en modell.

Aktuelt: Økningen i tallet på kvoteflyktninger kan gi færre flyktninger

SE VIDEO: Regjeringen vil ta imot flere kvoteflyktninger

Populært