IPCC-rapport skremmer ikke klimaminister Elvestuen fra regjeringens forbruksvekst

VIDEO: – Regjeringens statsbudsjett vil stimulere til grønn omstilling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Klimarapporten fra IPCC skremmer ikke klimaminister Ola Elvestuen fra forbrukshoppet regjeringen ser for seg for nordmenn de kommende årene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Fakta om rapporten fra FNs klimapanel:

FNs klimapanel (IPCC) har hatt i oppdrag å komme fram til hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Her følger noen av konklusjonene:

* Den globale oppvarmingen vil trolig stige til 1,5 grader over nivået fra slutten av 1800-tallet en gang mellom 2030 og 2052, hvis temperaturstigningen fortsetter i samme hastighet som i dag.

* Mesteparten av økningen siden 1950-tallet er høyst sannsynlig menneskeskapt. Hvis ikke noe blir gjort, vil vår planet være på vei mot en temperaturøkning på 3–4 grader.

* Jordas overflate er allerede varmet opp 1 grad i gjennomsnitt, noe som har medført høyere havnivå og dramatisk økning i ekstremvær.

* Bare for å oppnå en sjanse på 50 prosent til å nå 1,5-gradersmålet må verden bli karbonnøytral innen 2050.

* Det vil kreve endring i en skala man aldri tidligere har sett, både innen samfunnsliv og verdensøkonomi, for å unngå globalt klimakaos.

* FNs klimapanel sammenligner vurderingen av en temperaturøkning på 1,5 grader og 2 grader.

* En temperaturøkning på 2 grader vil innebære ytterligere 10 centimeter høyere havnivå over anslaget for en temperaturøkning på 1,5 grader.

* Begrenses oppvarmingen til 1,5 grader, vil flere hundre millioner færre bli utsatt for alvorlige konsekvenser av oppvarmingen, som havnivåstigning, fattigdom og hetebølger.

* Havet rundt Arktis vil være isfritt én gang hvert 100. år i gjennomsnitt dersom temperaturøkningen begrenses til 1,5 grader. Havet vil være isfritt minst én gang hvert tiende år ved en temperaturøkning på 2 grader.

* En temperaturøkning på 1,5 grader vil føre til at mellom 70 og 90 prosent av verdens korallrev i varme hav forsvinner. Ved 2 graders økning vil stort sett alle korallrev dø.

* 6 prosent av insekter, 8 prosent av planter og 4 prosent av virveldyr vil miste over halvparten av sine utbredelsesområder ved en temperaturøkning på 1,5 prosent. Med en temperaturstigning på 2 prosent stiger tallene til henholdsvis 18 prosent, 16 prosent og 8 prosent.

– De neste ti årene er helt avgjørende for om vi skal klare å beholde en verden slik vi kjenner den i dag, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre) mandag morgen om den ferske rapporten fra FNs klimapanel IPCC.

Få timer etter gikk han god for at regjeringen i sitt statsbudsjett legger opp til at nordmenns private forbruk skal øke med 2,6 prosent i år - og enda mer de to neste årene: 2,9 prosent.

– Er samfunnsendringene som er nødvendige ifølge FNs klimarapport, forenlige med regjeringens anslag for vekst i privat forbruk?

– Det kommer an på hva du skal bruke den ekstra velstanden til. Når vi skal ned med så mye utslipp vi må, vil det påvirke innretningen på forbruket, sier Ola Elvestuen til ABC Nyheter.

Rekker ikke grønn vri neste år

At forbruksvekst er uproblematisk for klima og miljø så sant den er grønn, var budskapet også Arbeiderpartiets miljøvernminister Thorbjørn Berntsen spredte på en rekke internasjonale konferanser på 90-tallet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Andre, som den nå avdøde norske nobelprisvinneren i økonomi, Trygve Haavelmo, sa derimot at mer vekst i de rike landene ville være en katastrofe for miljøet.

– Kan vi forvente at forbruksveksten regjeringen foreskriver, blir snudd til grønn allerede de kommende årene?

– Vi skal ha en sunn økonomi. Da skal vi ha en langsiktig strategi for å ivareta klima og miljø. Den sunne økonomien som vi legger opp til, må jo da sees i sammenheng med klimamålene. Vi må bruke ressursene mer effektivt, ha en sirkulærøkonomi, sier Elvestuen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Rekker vi å vri forbruksmønsteret til klimanøytralt allerede neste år?

– En så stor samfunnsendring trenger lenger tid, svarer Elvestuen.

0,5 prosent avansert fly-tiltak

En del av nordmenns forbruk som vokser og vokser, men er langt fra klimavennlig, er flyreiser.

Ifølge statsbudsjettet var utenlandstrafikken per fly 58 prosent høyere i 2017 enn ti år tidligere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vil en fortsatt vekst i nordmenns flyreiser være del av den forbruksveksten du anser som forsvarlig ut fra den nye klimarapporten, Elvestuen?

– Det henger sammen med totalutslippene. Vi må ha ned utslippene i all transport, også på vei og til sjøs. Og nå har vi krevd innblanding av avansert biodrivstoff for fly, sier Venstre-statsråden.

Faktum som framgår av Samferdselsdepartementets budsjett, er at regjeringen har besluttet å innføre et omsetningskrav på 0,5 prosent avansert biodrivstoff til luftfart fra 1. januar 2020.

Å legge opp til ytterligere flyvekst ved den planlagte tredje rullebanen på Gardermoen har Venstre og Elvestuen ikke sans for.

– Det blir ikke noen beslutning om en tredje rullebane i denne stortingsperioden, slår han fast.

Håper på overraskelser mot SV-anklage

– Hva sier du til påstanden fra SV om at Norge vil bryte sine klimamål i 2020, 2030 og 2050 - ifølge framskrivninger i regjeringens forslag til Nasjonalbudsjett for 2019?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Innsatsen må økes i åra framover. I 2020 skulle utslippene ifølge Stortingets klimaforlik vært 48,6 millioner tonn. Vi nærmer oss, men om du klarer å komme ned på de to årene igjen, må det innsats til. Målet for 2030 er det fullt mulig å nå med avtale med EU, sier Elvestuen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han viser til at andelen av elbiler som ble solgt i september, lå på 45 prosent.

– Det overrasket de fleste. Det vi må oppnå på andre områder også. Ikke alt ligger på statsbudsjettet, sier Ola Elvestuen og vedgår:

– Dette budsjettet gjør ikke at vi når målet fra IPCC. Men det som er bra, er at det drar i riktig retning.

Bolsonaro kan knuse regnskogsamarbeid

En viktig del av regjeringens og Norges klimasatsing er støtte til bevaring av regnskog i tropiske land, minnet Elvestuen om da han mandag ettermiddag presenterte Klima- og miljøverndepartementets budsjett.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men i Norges kanskje viktigste samarbeidsland for regnskogbevaring, Brasil, vant den høyreorienterte klimafornekteren Jair Bolsonaro søndag suverent første omgang av presidentvalget i landet.

– Hva skjer med Norges regnskogsstøtte i Brasil hvis Bolsonaro blir president?

– Jeg vil vente til valget er avgjort. Vi skal ha kontakt med Brasil. Vi ønsker å fortsette samarbeidet vi har, sier Elvestuen.

Oversikt: Fakta om satsingene i statsbudsjettet

Samleside: Her finner du alle sakene om statsbudsjettet