Regjeringen trapper opp kampen mot mobbing

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) markerte tidligere i høst skolestart sammen med førsteklassinger på Brynseng skole i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) markerte tidligere i høst skolestart sammen med førsteklassinger på Brynseng skole i Oslo. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

For å øke innsatsen mot mobbing bevilger regjeringen 17 millioner kroner mer i statsbudsjettet for 2019 sammenlignet med i år.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

De ekstra midlene skal først og fremst sørge for raskere behandling av sakene til barn og unge som opplever mobbing.

Totalt vil det dermed bevilges rundt 115 millioner kroner til arbeid mot mobbing og for et godt og inkluderende læringsmiljø.

– Alle fortjener å leve mobbefrie liv. Derfor har vi fått på plass et nytt og skjerpet regelverk mot mobbing, økt bevilgningene til forebygging, men også opprettet mobbeombud i alle fylker, sier Roy Steffensen (Frp), leder av Stortingets utdannings- og forskningskomité til NTB.

Spent på bruken

Redd Barna hilser budsjettøkningen velkommen, men er spent på hva midlene skal gå til.

– Vi er spent på om det er til Fylkesmannen for å følge opp skolemiljøsakene for å få til raskere saksgang, eller om dette er midler direkte til skolene, der barna går, slik at de voksne klarer å stoppe mobbingen, og barna som er blitt mobbet, får det godt og trygt på skolen, sier Thale Skybak.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun er seksjonsleder i organisasjonens norgesprogram.

– Det trengs statlige midler både til behandlingen av skolemiljøsaker, til å få flere lærere i skolen, og til at lærere får bedre kompetanse på hva de skal gjøre for å forebygge, håndtere og stoppe mobbing, sier Skybak.

– Mangler retningslinjer

Redd Barna mener regjeringen har iverksatt flere gode tiltak for å skape trygge barnehager og skoler, inkludert den nye nasjonale ordningen med mobbeombud i alle fylker.

Organisasjonen håper dessuten nye bemanningsnormer kan bidra til flere og bedre kvalifiserte voksne som kan gripe inn når barn trenger hjelp. Samtidig har regjeringen en vei å gå, ifølge Redd Barnas ferske evaluering i det såkalte Barnometeret.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det mangler nasjonale retningslinjer for hvordan skolers aktivitetsplaner skal utformes for å sikre barn et trygt og godt læringsmiljø, uten mobbing og krenkelser, heter det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ikke god nok oppfølging

Fylkesmennene har fått minst 976 henvendelser fra lærere og elever om mulige brudd på mobbeloven som ble innført for ett år siden, viste ferske tall i høst.

De aller fleste barn som melder inn mobbing til fylkesmennene, får medhold, men både skolene og fylkesmennene må skjerpe seg, mener barneombud Inga Bejer Engh.

– Kunnskapsministeren sier at skolene må bli bedre til å følge opp og stanse mobbing. Dessverre viser vår gjennomgang at også mange av fylkesmennene har en lang vei å gå, sa hun nylig.

Bejer Engh viste til en gjennomgang av det første året med et nytt og strengere mobbelovverk og en ny klageordning til fylkesmennene som viser at skolene brøt aktivitetsplikten i fire av fem saker.

Barneombudet vurderte i vår saksbehandlingen i 222 saker som ble behandlet hos fylkesmennene høsten 2017, og konkluderte med at elever får ulik oppfølging avhengig av hvor i landet de bor.