Meny

Ap-topp refser Helleland: – Nok en gang lener hun seg tilbake og peker på andre

Barne- og likestillingsminister Linda Cathrine Hofstad Helleland. Foto: Terje Bendiksby / NPK
Andelen barn i Norge som ikke er med på noen fritidsaktiviteter, har økt de siste seks årene. – Et av de mest hjerteskjærende utslagene av Forskjells-Norge, sier Anette Trettebergstuen, familie og likestillingspolitisk talsperson for Ap. 

ABC Nyheter omtalte mandag en ny undersøkelse som Ipsos har gjennomført på vegne av DNB.

Tallene viser at 27 prosent av barna i alderen 0–17 år i dag ikke deltar i noen organisert fritidsaktivitet i løpet av en uke. Det er 7 prosentpoeng mer enn i 2012. Norske barn går i dag i snitt også på færre aktiviteter enn tidligere. I 2012 lå snittet på 2,8 aktiviteter per barn. Nå er tallet 1,7 aktiviteter.

Tallene viser at dess høyere inntekt familien har, dess flere aktiviteter deltar barna i.

Bakgrunn: Færre barn går på fritidsaktivitet

– Peker på alle andre

Saken får Arbeiderpartiets familie- og likestillingspolitiske talsperson til å reagere sterkt. 

– Dette er et av de mest hjerteskjærende utslagene av Forskjells-Norge. At barn stenges ute fra fotball, korps og andre fellesarenaer fordi foreldrene ikke har råd, er bare vondt å tenke på. Men som politikere har vi en plikt til å ikke stoppe der. Vi må gjøre noe også, sier Trettebergstuen til ABC Nyheter.

Hun mener barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) mangler handlekraft.

Mandag påpekte Høyre-statsråden at regjeringen har økt midlene til å sikre fritidsaktiviteter for alle barn fra 100 millioner kroner i 2014 til 270 millioner kroner i år.

– Men selv om vi har sørget for en historisk satsing, så kommer ikke det alle barna til gode fordi bare omtrent halvparten av kommunene søker på midlene, sa Helleland til NTB.

– Ordninger som er åpne for alle

Uttalelsene får Trettebergstuen til å reagere. 

– I stedet for å lene seg fremover og handle, ser vi nok en gang at barneministeren lener seg tilbake og peker på andre. Denne gangen er det kommunene som ikke søker på nok midler. Vel, til det vil jeg si: Det er bra med forsøksprosjekter, men vi skal ikke ha noe «lua i hånda - samfunn». Vi skal ha ordninger som er åpne og tilgjengelige for alle, sier Ap-politikeren.

Anette Trettebergstuen er nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hun mener regjeringen må ta grep, og peker på flere punkter hvor Arbeiderpartiet ønsker mer offentlig støtte. 

– Derfor foreslår vi betydelig styrkning av utbygging av ballbinger og idrettsanlegg slik at det skal være lett tilgjengelig og billig å bruke for alle. Derfor gir vi store midler til BUA-ordningene som er «bibliotekordning» for gratis utleie av utstyr. Derfor sier vi klart ja til forslaget fra Norges idrettsforbund om at alle kommuner skal ha en fast kontaktperson som alle idrettslag kan henvende seg til for å få dekket årsavgifter og lignende, uten noen omfattende søknadsprosesser og bevisbyrder, sier Trettebergstuen.

– Og derfor sier vi klart nei til å åpne opp for at utenlandske spillselskaper skal tappe frivilligheten i Norge for hundrevis av millioner av kroner som i dag går til lokale lag og foreninger via tippenøkkelen, legger hun til. 

Høyre: – Vondt å se

Tage Pettersen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Medlem av familie- og kulturkomiteen for Høyre, Tage Pettersen, deler Trettebergstuens kommentar om at det gjør vondt å se «når enkelte opplever utenforskap når det gjelder viktige fellesskapsarenaer som idretten representerer».

– Men der stopper også enigheten. Trettebergstuen tegner et bilde av dagens politikk jeg ikke kjenner meg igjen i, sier Pettersen til ABC Nyheter.

Han påpeker at regjeringen i Jeløya-plattformen har identifisert seks hovedutfordringer som skal løftes øverst på agendaen. 

– Ett av disse er redusere fattigdom. Et annet er å sikre gode velferdsordninger og det tredje er å gjennomføre et integreringsløft. Alle disse tre områdene berører utfordringene knyttet til barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Og dette bekrefter at regjeringen virkelig løfter disse utfordringene, sier Høyre-politikeren.

Pettersen sier regjeringen har prioritert å styrke lokalidretten for å senke terskelen for deltakelse. 

– Lokale lag og foreninger med aktiviteter rettet barn og ungdom er tildelt 337 mill. kroner i 2017 av spillemidlene, en økning på 173 mill. kroner fra 2013. Dette kommer i tillegg til økningen i ordningen mot barnefattigdom er styrket til 270 mill i 2018.

Etter planen skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om ungdom, sier Pettersen.

– I sommer leverte en arbeidsgruppe notatet «En oppvekst for livet»  til Høyres sentralstyre. Jeg hadde gleden av å få sitte i arbeidsgruppen som nettopp har presentert hva regjeringen har levert, hva vi skal gjøre fremover. Og ikke minst hva som kan gjøres lokalt ute i kommunene. Skal vi lykkes i arbeide med å sikre alle retten til minst en fritidsaktivitet, som er vårt mål - må stat, kommune og frivillighet jobbe sammen.

Populært