Meny

Diplomatisk og politisk kaos rammer 34 land:

Norsk overflygingsavtale med Russland lagt på is

Det nye russiske TU-214ON overvåkingsflyet som USA ikke vil godkjenne. Foto: Oleg Belyakov
Hvert år har Norge og Russland sendt overvåkingsfly over hverandres territorium, men diplomatisk og politisk kaos mellom flere av de 34 avtalepartnere har lagt programmet på is.

«Avtalen om det åpne luftrom» eller «Open Skies» (OS) ble signert i 1992 av 34 land, som var tidligere medlemmer av NATO og Warszawapakten. Russland og Hviterussland ratifiserte avtalen først i 2001.

Avtalen ble inngått for å bryte opp noe av hemmelighetskremmeriet under den kalde krigen, der landene måtte ty til spionasje og informanter for å få informasjon om hverandres militære styrker og aktiviteter.

Landene åpnet derfor sine luftrom for en viss mengde overflyginger i året. Men nå har hele avtalen surnet.

– Dessverre er det ikke kommet til enighet om fordeling av flykvoter for 2018 i henhold til avtalen, og det er derfor ikke gjennomført noen regulære OS-flyvninger i år, sier Ann Kristin Salbuvik, underdirektør og pressevakt i Forsvarsdepartementet.

34 land berørt

– Dette gjelder alle de 34 landene som har signert avtalen og har ikke noe å gjøre med bilaterale spørsmål mellom Norge og Russland, understreker hun.

Norge kan normalt gjennomføre inntil syv observasjonsflyvninger årlig, hvorav fire over samme stat, vanligvis brukes kvoten over Russland og Hviterussland.

Norge bruker andre nasjoners fly. Rumenske Antonov An-30, svenske Saab 340, eller kanadiske C-130 og amerikanske OC-135.

I 2016 ble to flyvinger over Russland kansellert grunnet værforhold, og det ble gjennomført bare ett oppdrag. Russland gjennomførte én flyging i 2016 og i 2017.

Det var planlagt at Norge skulle foreta én overflyging også i år, og samarbeide med andre land om tre andre overflyginger. Dette blir det ikke noe av.

– Det er den manglende kvotefordelingen for 2018 som gjør at verken Norge eller Russland kan overfly hverandres territorier i år. Norge vil bidra konstruktivt til at det blir en kvotefordeling for 2019, sier Salbuvik.

De amerikanske OC-135 har lenge vært nedprioritert når det gjelder oppgraderinger. Foto: US Aair Force

– Enkelte vil drepe avtalen

Forsvarsdepartementet vil ikke ut med flere detaljer om bakgrunnen for uenigheten. Men i bakgrunnen anklager USA og Russland hverandre for brudd på avtalen.

Blant annet har USA nektet å godkjenne Russlands nye overvåkingsfly Tu-214ON, selv om Norge og mange andre land har gjort det.

Norge ledet gruppen av 72 inspektører fra 23 land som godkjente det nye russiske flyet den 11. september. Imidlertid nektet USAs representant å godkjenne flyet, etter ordre fra Washington. Dette kan ha sammenheng med at Kongressen nekter å bevilge penger til å modernisere de amerikanske flyene, samt med misnøyen i deler av den amerikanske forsvarsstaben og politikere med hele avtalen.

USA sliter med sine gamle OC-135-fly fra 1960-tallet, som er baserte på Boeing 367-80 som igjen var prototypen til Boeing 707, selskapets aller første passasjerfly med jetmotorer. Ifølge forsvarsminister James Mattis gjør de antikke flyene og mangel på penger at USA klarer kun å utnytte 64 prosent av sin kvote på 16 tokt over Russland.

(VIDEO: USA beskylder Russland for farlig flyging)

– Vil provosere fram en reaksjon fra Moskva

Den uavhengige IT-eksperten og bildeanalytikeren Steffan Watkins sier til nettstedet Motherboard at dette skjer fordi «det er en fraksjon i USAs regjering som prøver å drepe Avtalen om det åpne luftrom».

– De vil provosere fram en reaksjon fra Moskva som USA kan bruke som unnskyldning til å drepe hele avtalen, sier han.

I 2016 uttrykte den militære etterretningssjefen, generalløytnant Vincent Stewart i en høring i Senatet, at nye digitale fotoutstyr utstyr på de russiske flyene, sammen med evnen til å se i det infrarøde spektret, gjør at Russland har mer nytte av overflygingene enn USA har, spesielt med tanke på at USA uansett får mye informasjon fra avanserte satellitter.

De over 50 år amerikanske flyene var opprinnelig tankfly, og ble først ombygget til værovervåking før flyvåpenet fikk tak i dem og bygget dem om en gang til. Turbojet-motorene har ikke vært produsert siden 1985, og det er økende bekymring for sikkerheten til pilotene.

Ifølge avisen Omaha World Herald, sitter noen ganger den amerikanske besetningen fast i Russland ukevis, som fører til «virkelig pinlige situasjoner», ifølge Don Bacon, en pensjonert general fra flyvåpenet.

Likevel vil ikke amerikanske folkevalgte fornye flyene før USAs regjering oppfyller en rekke krav og setter Russland på plass.

(VIDEO: Russiske jagerfly fløy svært nær amerikansk skip)

– Russland har mer nytte enn USA

USAs utenriksdepartement har de siste tre årene jobbet diplomatisk mot Russland for å redde avtalen. Russland tillot ikke overflyginger i Tsjetsjenia, dette skal nå være løst. Men fortsatt tillater ikke Russland flyene over de georgiske utbryterrepublikkene Abkhasia og Sør-Ossetia, som Russland støtter. Russland påstår at republikkene ikke er parter i avtalen, men uavhengige stater, og ikke en del av Georgia, som er part i avtalen. 

Imidlertid har heller ikke Georgia bidratt til å løse striden, siden de har nektet å godta russiske fly over sitt territorium, og støttes ifølge russiske medier i avgjørelsen av både USA, Polen, Romania, Ukraina, Estland, Latvia og Litauen.

I tillegg setter Russland en minstehøyde over Moskva. Russland begrenser også lengden på flygingene over den tungt befestede eksklaven Kaliningrad til 500 kilometer, noe som vil kreve to flyginger i stedet for ett. Alt dette provoserer de amerikanske folkevalgte i Kongressen.

Til gjengjeld har derfor USA satt inn restriksjoner på flyginger over Alaska og Hawaii, noe Russland protesterer mot.

(VIDEO: Russiske jagerfly fløy svært nær amerikansk skip)

(VIDEO: Slik patruljerer norske NATO-fly over Baltikum)

Populært