Regjeringsorgan gir eks-statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) skrape

KRITIKK: Karantenenemnda fastslår at forhenværende statsserketær Vidar Brein-Karlsen (Frp) inviterte til møte som ville vært ulovlig. Brein-Karlsen forsto ikke omfanget av saksforbudet han ble ilagt ett år etter at han begynte i kinesiske Huawei.
KRITIKK: Karantenenemnda fastslår at forhenværende statsserketær Vidar Brein-Karlsen (Frp) inviterte til møte som ville vært ulovlig. Brein-Karlsen forsto ikke omfanget av saksforbudet han ble ilagt ett år etter at han begynte i kinesiske Huawei. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringens karantenenemnd fastslår i dag at Vidar Brein-Karlsen i sin rolle som Huawei-ansatt ikke ga riktige opplysninger - og inviterte til et ulovlig møte.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Inntil januar i år satt Vidar Brein-Karlsen som Frps statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet på graderte opplysninger om sikkerhets- og beredskapsmessige forhold.

Et halvt år etter var han i gang som ansatt samfunnskontakt for den kinesiske tele- og teknologigiganten Huawei - men med forbud fra regjeringens Karantenenemnd mot å engasjere seg utad i spørsmål Justis- og Samferdselsdepartementene befatter seg med, før 18. juli neste år.

Onsdag konstaterer Karantenenemnda at Brein-Karlsen ikke ga nemnda korrekt informasjon om et møte han inviterte Sp-politikerne Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik til, og at han ville brutt loven dersom Sp-politikerne hadde sagt ja til møtet.

Spørsmålene han ville legge fram Huaweis syn på, er følsomme. Vedum og andre har reist spørsmål om landets sikkerhet og beredskapshensyn blir ivaretatt når et kinesisk selskap har en så stor rolle å spille i det norske mobilnettet, som Huawei har.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Reddet fra ulovlighet av Sp

ABC Nyheter avdekket 31. august at Huaweis eks-statssekretær med sin invitasjon til Sp-politikerne ville drive aktiv lobbying på vegne av Huawei for disse politiske stridsspørsmålene, enda han ut fra det såkalte saksforbudet han er pålagt av Karantenenemnda ikke har lov til å gjøre noe slikt før 18. juli 2019.
Karantenenemnda har på oppfordring fra Brein-Karlsen, som følge av skriveriene om dette, sett på hans aktiviteter for Huawei.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

De slo seg først til ro med Brein-Karlsens skriftlige forsikringer om at han kun har tatt opp generelle spørsmål som ikke rammes av karantenebestemmelsene som gjelder når politikere «hopper over gjerdet», noe VG omtalte.

Men da nemnda ble oppmerksom på eposten med invitasjon til Sp, ba de om å få ordlyden.

Konklusjonen var klar:

«Karantenenemnda konkluderer med at et møte av denne karakter, som gjelder nettsikkerhet og datasikkerhet, og som hører under Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet, ville vært et brudd med saksforbudet dersom møtet hadde vært gjennomført.», skriver Karantenenemnda til Brein-Karlsen 12. september.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Brein-Karlsen ble reddet fra ulovlighetene, som kunne straffes med bøter, av at Sp-politikerne ikke ville møte ham.

Nemnda forlanger riktige opplysninger

Karantenenemnda, under ledelse av tidligere Ap-politiker, nå Fylkesmann i Nordland, Hill-Marta Solberg, slår også ned på at Brein-Karlsen i første omgang ikke ga korrekte opplysninger.

Nemnda presiserer i brevet at det er svært viktig at all informasjon som er relevant for vurderingen legges frem for nemnda.

«Overfor nemnda opplyste du at formålet med møtet med nevnte stortingspolitikere var å gi en generell presentasjon av Huawei som selskap.», heter det - før nemnda altså konkluderer med at møtet ville hatt en annen, og ulovlig karakter dersom det ble gjennomført.

Mistolket pålegg fra Karantenenemnda

Av ABC Nyheters gjennomgang av korrespondansen mellom nemnda og Vidar Brein-Karlsen går det også fram at den forhenværende statssekretæren ikke forsto omfanget av saksforbudet han fikk i ett år.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

I en epost til nemnda datert 3. september, skriver Brein-Karlsen at han oppfatter forbudet slik at de eneste han ikke kan kommunisere med om sine saksfelt, er de to departementene og deres underliggende organer.

At han kunne drøfte spørsmål som var omfattet av forbudet med stortingsrepresentanter og andre, tok han for gitt.

7. september gjorde Karantenenemnda i et brev til ham klart at saksforbudet ikke bare gjelder departementene, men også andre.

– Jeg har vært åpen overfor Karantenenemnda og gitt dem all den informasjonen de har bedt om. Før nemnda kom med sin første konklusjon forrige fredag, redegjorde jeg for eposten jeg sendte til de to stortingsrepresentantene fra Senterpartiet. Da nemnda i etterkant av denne konklusjonen ba om å få eposten oversendt, fikk de selvsagt det, sier Brein Karlsen til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– For meg er det veldig vanskelig å vite hvordan jeg skal forholde meg til nemndas vedtak, da jeg med svært kort mellomrom fikk to ulike konklusjoner fra dem. Jeg har i dag derfor sendt brev til nemnda og etterspurt en nærmere avklaring, legger han til.

Mens Brein-Karlsen har gått fra rejgeringen til kinesiske Huawei, er hans ektefelle Cecilie Brein-Karlsen (Frp) statssekretær i Finansdepartementet.