Meny

Uenighet om sildekvoter - KrF-politiker frykter overfiske

Økt sildefiske uten internasjonal enighet om kvoter, får KrFs fiskeripolitiske talsmann til å advare mot overfiske. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Norge har ensidig begynt å fiske mer nordatlantisk sild, uten å ha blitt enige med de andre kyststatene om kvoter. KrFs Steinar Reiten frykter for bærekraften.

De siste årene har ikke de berørte landene klart å bli enige om kvoter for norsk vårgytende sild, som har vært den største fiskebestanden i Nord-Atlanteren. Norges andel av dette fisket har tradisjonelt vært 61 prosent, men i år har Norge økt dette til 70 prosent uten en avtale med de øvrige landene, skriver Klassekampen.

– Jeg synes det er problematisk. At man ensidig øker kvotene, utfordrer bærekraftsprinsippet i norsk fiskeriforvaltning, sier fiskeripolitisk talsmann Steinar Reiten i KrF. Han mener regjeringen må komme seg ut av dagens fastlåste situasjon og begynne å forhandle med de andre kyststatene.

Det internasjonale forskningsnettverket Ices anbefalte i fjor en total sildekvote på 646.000 tonn. Ifølge Fiskeribladet utgjorde summen av de nasjonale kvotene for Norge, våre naboer i EU, Færøyene, Island og Russland et overfiske på 25 prosent.

Forsker og bestandansvarlig Erling Kåre Stenevik ved Havforskningsinstituttet vil ikke uttale seg om det politiske spillet rundt silden, men sier på generelt grunnlag at grensene er satt for at gytebestanden ikke skal bli mindre.

Populært