Meny

– Skandale at utenriksministeren ikke reagerer på kapring av norsk skip

FØR KAPRINGEN: Norske «Kårstein» i havn før det ble brutalt raidet av israelsk marine i internasjonalt farvann. Foto: Ship to Gaza
29. juli kapret Israels marine det norske skipet «Kårstein» i internasjonalt farvann. En drøy uke etter har Norge ennå ikke protestert.

Rødt og SV reagerer på manglende protester fra Norge på det de ser som Israels ulovlig kapring av et norsk skip i internasjonalt farvann, hvor israelerne attpåtil brukte vold mot mannskapet på det norske skipet.

Skipet de sikter til er «Kårstein», som i regi av organisasjonen Ship to Gaza ønsket å frakte medisiner inn i den palestinske Gaza-stripen, som isoleres av Israel og Egypt.

Lenge før de nådde israelsk farvann, ble de bordet og deler av mannskapet brutalt banket opp. Eiendelene deres ble konfiskert av den israelske marinen.

– Det er skandaløst at regjeringa enda ikke har kommet med en klar og tydelig fordømmelse av dette, sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til ABC Nyheter.

– Båten befant seg på dette tidspunktet nærmere Egypt enn Israel, påpeker SV-leder Audun Lysbakken i et skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine Eriksen Søreide om lovligheten av det som skjedde.

KrFs Hans Fredrik Grøvan, som leder Israels venner på Stortinget, mener derimot at Israel i dette tilfellet hadde rett til å gå til aksjon i internasjonalt farvann.

Rundt grøten?

– Det er utenriksministerens jobb å sikre at norske interesser og rettigheter ivaretas internasjonalt. Når utenriksministeren ikke kommer med en klar fordømmelse av denne aksjonen, så sender det også et signal om at andre land kan kapre norske skip i internasjonale farvann, uten at det får konsekvenser. Det er svært uheldig for en sjøfartsnasjon som Norge, mener Moxnes.

Han krever at utenriksministeren eller statsministeren «slutter å gå rundt grøten og kommer med en kraftig fordømmelse av Israels kapring av det norske skipet.»

Utenriksministeren har så langt ikke strukket seg lenger enn å ville undersøke hva Israel mener om saken.

Norges Rederiforbund ønsker ikke å uttale seg om det prinsipielle i kapring av norske skip i internasjonalt farvann, og henviser ABC Nyheter til Utenriksdepartementet.

UD fortsatt uten innsigelser

Utenriksdepartementet viser til Ine Eriksen Søreides svar sendt til Audun Lysbakken onsdag ettermiddag, på spørsmål fra ABC Nyheter om følgende:

    Hun nå har protestert overfor Israel på bordingen av det norskregistrerte Ship to Gaza i internasjonalt farvann?Hva hun sier til israelske militæres voldsbruk mot mannskap på et norsk skip i internasjonalt farvann?Om hun har krevd at Israel leverer tilbake eiendeler til mannskapet som de beslagla?Hvor alvorlig hun ser på signaleffekten av at Norge som skipsfartsnasjon på så lang tid ikke har reagert på angrepet på et norsk skip i internasjonalt farvann?
Av utenriksministerens svar til Lysbakken framkommer det ingen protest:

«Samme dag som Israel oppbrakte det norske skipet Kårstein ba vi israelske myndigheter klargjøre hendelsesforløpet. Vi etterspurte samtidig på hvilket grunnlag de mente seg berettiget til å gripe inn overfor fartøyet.

I mine møter med Israels statsminister Netanyahu og andre representanter for israelske myndigheter sist søndag tok jeg i tillegg opp meldingene fra mannskapet om overdreven maktbruk. Jeg understreket viktigheten av at disse spørsmålene besvares så raskt som mulig.», heter det der.

Truet, banket og tråkket på flagget

En av av mannskapet på Kårstein, 70 år gamle Arne Birger Heli, forteller i innlegg og intervjuer at Ship to Gaza endte med juling, plyndring og drapstrusler.

– Vi var forberedt på å bli stoppet, men ikke plyndret, sier sosionomen Heli til bladet Fontene.

I et innlegg i Klassekampen forteller han at soldatene slo ham i ansiktet (jeg er 70 år gammel) og truet ham til å starte motoren som kapteinen hadde slått av.

«Jeg tar imidlertid kun ordre fra min egen kaptein. Da skrek en soldat (ordrett): if you do not start that fucking engine, your captain will suffer a lot!», skriver Heli. Han fikk i gang maskinen.

«Likevel ble kapteinen utsatt for omfattende vold. Han ble også truet med at de kunne «gjøre ham til martyr, slik de gjorde med palestinerne». Senere gikk en soldat fram til masta, røsket ned det norske flagget, ... kastet det på dekk og tråkket på det.», beretter Heli.

KrF: Israel i sin fulle rett

GODKJENNER: KrFs Hans Fredrik Grøvan leder Israels venner på Stortinget. Han mener Israel hadde full rett til å kapre Ship to Gaza i internasjonalt farvann. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kristelig Folkepartis Hans Fredrik Grøvan mener Israel var i sin fulle rett til å borde Ship to Gaza utenfor sine egne farvann.

– Regelverket er sånn at i forbindelse med et territorium knyttet opp til et land som er i internasjonal konflikt, har land lov til å iverksette den type regler, sier Grøvan til ABC Nyheter.

– Også i internasjonalt farvann?

– Når det var kjent at målet var Gaza, har vi fått bekreftet fra eksperter at et land i slike tilfeller der formålet er kjent, har rett til å gripe inn internasjonalt farvann.

– Jeg opplever at Israel har hjemmel for å gjøre dette og at det ikke er grunn til å reagere på inngripenen, legger han til.

– Hva syns du om de israelske soldatenes brutalitet som mannskapet forteller om?

– Norsk UD har bedt om å bli informert om hva som egentlig skjedde. Jeg vil avvente min reaksjon til Norge har fått fyllestgjørende informasjon fra israelske myndighet.

– Israelske soldater stjal klokker og andre personlige eiendeler, som ikke har blitt levert tilbake. Hvordan vurderer du det?

– Detaljer i dette har jeg ikke oversikt over. Jeg regner med at de ordner opp så personlige eiendeler blir tilbakeført, sier Grøvan.

Populært