– Denne regjeringen har vært et sorgens kapittel for norsk justissektor

<p>REFSER REGJERINGEN: – Når vi får urovekkende tilbakemeldinger fra politiet om at saker ikke etterforskes, at saksbehandlingstiden øker og at lovbrytere potensielt går fri må vi reagere på dette, sier Maria Aasen-Svendsrud (Ap), som sitter i Stortingets justiskomité.</p>
REFSER REGJERINGEN: – Når vi får urovekkende tilbakemeldinger fra politiet om at saker ikke etterforskes, at saksbehandlingstiden øker og at lovbrytere potensielt går fri må vi reagere på dette, sier Maria Aasen-Svendsrud (Ap), som sitter i Stortingets justiskomité. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Politiet drukner i overgrepssaker mot barn, men mangler etterforskere. Ap gir regjeringen skylda, og krever 300 millioner kroner mer til politi og påtalemyndighet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Høyre og Frp har nedprioritert politi og påtale siden de kom i regjering. De har ikke bevilget de pengene som trengs. Det ser vi nå konsekvensene av. Tiden da Høyre og Frp kunne kalle seg «lov og orden»-partier er definitivt over, sier Maria Aasen-Svendsrud (Ap), som sitter i Stortingets justiskomité og partiets sentralstyre, til ABC Nyheter.

Bakgrunnen er varskoet fra Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, i ABC Nyheter sist uke.

– Vi MÅ ha flere etterforskere på seksuallovbrudd, advarte Metlid, og viste til den eksplosive økningen seksualovergrep mot barn avdekket av politiet.

 • Mens Seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd (SEAS) i Oslo i 2013 foretok 49 såkalte tilrettelagte avhør (TA) av barn i seksualovergrep-saker, var antallet i fjor økt til 229. Det er en økning på nær 370 prosent.
 • Totalt gjennomførte Oslo-politiet 844 tilrettelagte avhør i fjor – en økning på 166 prosent fra 2013.
 • I Øst Politidistrikt har de i snitt hatt 113 tilrettelagte avhør av barn og sårbare hver måned så langt i år, opplyste leder for etterretning og etterforskning ved Øst politidistrikt, Tommy Brøske, nylig til TV2.
 • Hvert tredje anmeldte seksuallovbrudd i 2017 dreide seg om barn.
  ​Det er seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år som øker mest, fra 2016 og til i fjor økte dette med 18,4 prosent, ifølge TV-kanalen.

Bakgrunn: Skrikende behov for etterforskere - politisjef lokker med høyere lønn

Må legge vekk voldtektssaker

Tilrettelagte avhør skal i hovedregel foretas innen én til tre uker (se faktaboks om frister for saksbehandling). De må altså prioriteres. Det rammer annen etterforskning, og særlig voldtektssaker mot voksne – selv med kjent gjerningsmann – må nedprioriteres.

Frister for saksbehandling

** Frist for saksbehandling i saker som gjelder personer under 18 år er fastsatt i straffeprosesslovens § 249, 2. ledd. Som hovedregel skal etterforsking gjennomføres og påtalebeslutning fattes innen seks uker etter at vedkommende ble ansett som mistenkt i saken.

** Det er fastsatt en særskilt saksbehandlingsfrist på 90 dager for visse voldssaker (grov kroppskrenkelse og ulike typer av kroppsskader), på 42 dager i saker der mistenkte er under 18 år og på 130 dager i voldtektssaker.

** Tilrettelagte avhør: Avhør av barn, unge og andre særlig sårbare fornærmede og vitner skal som hovedregel tas på barnehus og gjennomføres i henhold til straffeprosessloven § 239. Avhengig av ulike kriterier skal avhøret som hovedregel gjennomføres innen 1 til 3 uker.

Kilde: Politidirektoratet

«I mange av voldtektssakene som blir liggende i påvente av kapasitet, er det kjent gjerningsmann, og det er ofte kun få etterforskningsskritt som gjenstår. I flere av denne type saker som ble anmeldt høsten 2017, er det ikke gjennomført etterforskning eller det er kun gjennomført få etterforskningsskritt», skrev Statsadvokaten nylig i en tilsynsrapport.

– Når politiet selv sier at de må henlegge saker med kjent gjerningsmannen, sier det seg selv at situasjonen er uholdbar, sier Maria Aasen-Svendsrud.

– Derfor har Arbeiderpartiet gått inn og styrket politiet med 300 millioner i vårt alternative budsjett, og 60 millioner mer i vårt reviderte alternative budsjett.

Hun utdyper:

– Arbeiderpartiet vil at flere overgripere skal tas, og vi vil styrke ofrenes rettssikkerhet. Vi mener at regjeringen må sikre at det er tilstrekkelig kapasitet i politidistriktene og ved barnehusene til å møte den enorme veksten i antall saker.

Les også: Oslo-politiet lar voldtektsmenn gå fri

– Kan ikke kalle seg «lov og orden»-partier

– Det må bli en slutt på at saker blir liggende etter avhør. Avhør skal skje raskt, og sakene må følges opp. Justisministeren har et ansvar for å sette politiet i stand til å ivareta rettssikkerheten til alle som utsettes for seksuelle overgrep, sier Aasen-Svendsrud.

Hun fortsetter:

– Det bør ikke spares penger på politi og påtale, heller ikke på domstol og fengsler. Derfor har vi satt av penger til dette i våre alternative budsjetter og gjentatte ganger utfordret regjeringen på dette. Denne regjeringen har vært et sorgens kapittel for norsk justissektor. Det er synd fordi det handler om folks trygghet og rettssikkerhet.

TRENGER FOLK: – Vi utfordres på kapasitet på en rekke områder i politidistriktet, sa Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
TRENGER FOLK: – Vi utfordres på kapasitet på en rekke områder i politidistriktet, sa Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Grete Lien Metlid sa til ABC Nyheter at Seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd (SEAS) skal ha godt over 50 ansatte, men at de utfordres ved at flere slutter. Kompetansen er attraktiv i både politidistrikt og særorgan. I sistnevnte kodes stillingene ofte annerledes, så selv om jobben er tilærmet lik, lønnes de høyere.

– Økningen av saker, samt nye sakstyper innen seksuallovbrudd, krever stadige flere ressurser. Vi må nå ytterligere styrke dette feltet med flere stillinger, samtidig som vi også tilbyr betydelig høyere lønn, forklarte Metlid til ABC Nyheter.

Les også: Metlid frykter politidistriktene ribbes for kompetanse

Under en halv million i årslønn

Den «betydelig høyere lønnen» starter ifølge utlysningen de har ute, på henholdsvis 465.000 og snaue 500.000 kroner i årslønn før eventuell overtid.

Til sammenligning har en stortingsrepresentant en fast godtgjørelse på 956.463 kroner per år, pluss at de får dekket all telekommunikasjon, har mobilt kontor og nettbrett samt gratis leilighet dersom de bor mer enn 4 mil fra Stortinget.

En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå viser at en politibetjent i snitt tjente 47.000 kroner i måneden i 2017, mens en politiker i snitt hadde 65.160 kroner.

– Metlid sier de skal lokke med høyere lønn. Hva tenker du om lønna på 456.000 kroner til en politibetjent 2, og 497.000 til en politibetjent 3?

– Jeg skal ikke uttale meg om lønningene til politiet. Det er klart at politiet må lønnes på et slikt nivå at det samsvarer med jobben de gjør, sier Aasen-Svendsrud.

– Snittet i statsforvaltningen er ifølge Statistisk Sentralbyrå 576.480 kroner i året, mens en Stortingsrepresentant har 956.000. Noen tanker om det?

– Jeg har ikke behov for å sammenligne lønner i det offentlige. Men politiet skal lønnes etter jobben de gjør. Vi vet at arbeidet og stausen til etterforskning i politiet, må økes. Å gi høyere lønn kan helt opplagt være et aktuelt virkemiddel, sier justiskomiteens Aasen-Svendsrud.

Les også: Justiskomiteen vil kartlegge voldsutøveres etnisitet

Aps forslag til styrking

Styrkingen av politi og påtale på 300 millioner kroner i Arbeiderpartiets alternative budsjett fordeler seg slik:

 • Styrking av politidistriktene, frie midler: 200 mill. kr
 • Påtalemyndigheten – etterforskning: 16 mill kr

Øremerket konkrete oppgaver, politiet:

 • Arbeidet mot overgrep dokumentert og delt på nett: 15 mill.
 • SLT (samarbeidet kommune og politi/forebyggende): 5 mill. kr
 • Barnehus og etterforskning vold og overgrep mot barn: 60 mill. kr
 • Øremerket arbeidslivkriminalitet: 4 mill. kr
 • I tillegg, til særorgan: Økokrim: 5 mill. kr

Kilde: Arbeiderpartiet

Vil gi distriktene mer handlingsrom

Hun viser til at Arbeiderpartiet har økt de frie midlene til politidistriktene med 200 millioner i sitt alternative budsjett (se faktaboks). Dette er midler de ulike Politidistriktene kan bestemme hva de vil bruke på selv.

Aasen-Svendsrud er ikke nådig overfor den blå-blå regjeringens skryt av at de har prioritert politi- og påtalemyndighetene.

– Erna Solberg (H) og Tor Mikkel Wara (Frp) snakker som om de har stått for en justissatsning. Det stemmer ikke. Statsministeren og justisministeren trekker bare frem halve sannheten når de snakker om bevilgningene til justissektoren, hevder hun, og utdyper:

– De unnlater for eksempel å snakke høyt om at av styrkingen politiet fikk for 2018 på 1054 millioner kroner - som kan høres mye ut - så skulle politiet bruke:

 • 259,5 millioner på å dekke pris og lønnsvekst
 • 762,8 millioner kroner var bundet opp til investering i beredskapssenteret og i helikopter.
 • I tillegg fikk politidistriktene beskjed om å kutte over 100 millioner kroner i såkalte effektiviseringskutt.

– Bare disse tre tingene til sammen beløper seg til mer enn regjeringens samlede politisatsning, sier hun.

Statsminister Erna Solberg og justisminister Tor Mikkel Wara - den fjerde justisministeren fra Frp i Solbergs regjeringsperiode. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Statsminister Erna Solberg og justisminister Tor Mikkel Wara - den fjerde justisministeren fra Frp i Solbergs regjeringsperiode. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Svekket med 426 millioner kroner

– Da skjønner alle at det ikke er mer igjen til politidistriktene, det ordinære politiet, vår viktigste beredskapsressurs. Da er det også lett å forstå at ressurssituasjonen i politidistriktene er krevende, at stillinger blir stående tomme, at det er for lite folk, at saker som burde være etterforsket blir liggende, sier Ap-politikeren, og understreker:

– Og slik har det vært siden Høyre og Frp tok over. Handlingsrommet til politidistriktene har siden 2013 blitt svekket. Bare for perioden 2013-2016 ble det svekket med 426 millioner kroner, understreker Maria Aasen-Svendsrud, og viser til Virksomhetsanalysen av Politi- og lensmannsetaten lagt frem av Justisdepartementet i fjor (se bilde under).

Virksomhetsanalyse av Politi- og lensmannsetaten mai 2017 - side 3. Foto: Faksimile
Virksomhetsanalyse av Politi- og lensmannsetaten mai 2017 - side 3. Foto: Faksimile

Les også: Vår familie er i ferd med å bli ødelagt

Riksadvokaten: – Meget uheldig

Justisministeren om overgrepssak mot jente (14): – Uverdig

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
04:45 4.935 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 28004:34 EU-land advarer mot krisetiltak mot demokratiet04:32 Virusspredningen stiger ennå i Oslo og Viken, men bremser ellers i landet03:54 BBC: British Airways permitterer 80 prosent av sine ansatte03:28 Russisk utstyr ankommet USA03:10 Tre biler fikk skader i bilbrann på Bogerud i Oslo02:52 Amerikansk etterretning: Kina skjuler omfanget av virusutbruddet01:50 Seks uker gammelt virussmittet spedbarn død i USA01:14 TV-tittingen øker, men annonsørene uteblir01:08 FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien00:32 Equinor sikrer lån for over 52 milliarder kroner23:39 WHO bekymret over rask virusspredning23:38 Guvernøren ber Floridas innbyggerne holde seg hjemme23:38 509 døde av koronaviruset i Frankrike siste døgn23:38 14 nordmenn har meldt seg til massesøksmål mot østerrikske myndigheter23:37 Aftenposten: Regjeringen skal betale 70 prosent av bedrifters faste utgifter23:37 Prisene på importerte jordbruksvarer stiger23:37 727 nye koronadødsfall i Italia23:36 WHO evaluerer bruk av ansiktsmaske23:36 Fem menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo23:36 Barneombudet krever dagtilbud til alle sårbare barn23:35 FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien23:00 Coronavirus påvist hos spedbarn i Nordre Follo22:41 Northug i corona-karantene synger om damesavn og toalettruller22:04 – Ernas brev til meg bar preg av at hun ikke tok matberedskap på alvor21:47 Du kan bli pålagt ferie mens du er permittert20:56 Virusrammet amerikansk hangarskip evakueres20:16 Tysk presse: Thailands konge i karantene med 20 konkubiner20:15 Henriette Lien delte Facebook-innlegg - vekket sterke reaksjoner20:02 Høie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon19:28 Trump: Iran planlegger angrep18:59 Coronasmittet mann i 50-årene fra Halden er død18:50 Ung gutt knivdrept i Göteborg – jevnaldrende gutt pågrepet18:43 Coronaviruset lar seg ikke stanse: – Et skremmende bilde av hva vi kan forvente18:28 Afrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer18:25 Sjømatrådet ser tendenser til normalisering i markedene i Kina og Sør-Korea18:24 Tre nye snørekorder i Troms og Finnmark – krise i reindriften18:18 Stor studie: Corona-risiko øker markant allerede fra middelalder17:14 Virusrammet prins Charles: – Merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse16:30 «Star Wars»-stjerne døde av corona16:25 Inntaket til førstegangstjenesten i Forsvaret går som planlagt i april16:09 Sverige i dyp coronakrise: Varsler gigantisk militærøvelse15:52 Forskuddsutbetalinger for dagpenger har begynt15:18 Kaldeste mars på Svalbard siden 201015:17 To siktet for grovt skadeverk i vindmøllepark15:16 UD får 1.100 daglige henvendelser om nordmenn som vil hjem14:47 Alle landskamper i Uefa-regi utsettes til høsten14:34 – Høyt betalte fotballspillere burde ofre lønnen først14:17 Ny ordning for timeføring blant mottakere av dagpenger14:14 Legeforeningen urolig – ber syke folk gå til legen13:42 Mann omkom under trefelling i Ås13:35 Røde Kors varsler lavere beredskap i påskefjellet13:33 Værmeldinger mindre til å stole på som følge av coronakrisen13:19 Over 350.000 bøter for brudd på portforbudet i Frankrike13:18 Fylkesmannen i Troms opphever «søringkarantene» i Bardu13:12 Generaladvokaten vurderer Helge Ingstad-saken13:12 Kjølig helg i vente over hele landet13:05 Panikk i USA: Frykter urfolk kan bli utryddet12:53 Helsedirektøren: Ingen ball på hodet og hender12:18 Munnbind til alle som handler i Østerrike12:17 Bø-brødrene hilser Stina Nilsson velkommen12:14 Ernas flause: – Dette er ikke respiratorer12:09 En hilsen fra Europas verst rammede land til Norge11:54 Kina raser mot Aftenposten11:53 Obos-prisene falt i mars11:48 Mattilsynet: Kosttilskudd stopper ikke coronavirus11:46 Abe: Japan kan ikke stenges ned11:03 60 australske papiraviser legges ned11:02 Putin sender nødhjelp til USA10:56 Krekar-advokat med 1. april-stikk til Frp10:41 Butikkene ber folk ta påskehandelen så tidlig som mulig10:41 Forsikringsselskap betaler bilverkstedene raskere10:40 E6 over Kvænangsfjellet åpnet igjen10:37 Riksrevisor Per-Kristian Foss er smittet med coronavirus10:37 Forbrukerrådet oppfordrer alle å bytte strømavtale10:02 Riksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45 – Analysen gir et skremmende bilde av hva vi kan forvente i Asia, Afrika og Midtøsten09:43 Norske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29 Panama innfører kjønnsdelt portforbud09:24 Hvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24 De av oss som er alene, begynner å savne en klem09:15 Nav har satt behandling av dagpengesøknader på vent08:53 Fortsatt fengselsfotball for Ronaldinho08:53 PSG fikk advarsel av Uefa etter Haaland-kopi08:51 Lurte hele byen til å tro at vulkanen hadde utbrudd08:33 Laveste strømpris på 27 år08:23 Norge – Serbia-avklaring kan komme onsdag07:58 Sterkt press for å åpne skolene igjen07:49 Ny dansk bibeloversettelse møter kritikk07:45 Trump: – Vi kommer til å miste tusenvis av mennesker07:35 Åtte av ti vil få igjen på skatten07:19 Trump ber Florida ta imot coronarammet skip07:10 FHI skal kartlegge corona-mørketall – håper å være i gang over påske07:03 Dokumentar om Michael Jordans siste mesterskapssesong slippes i april06:41 Nær halvparten av befolkningen har lest falske nyheter om koronaviruset06:30 Solskjær veileder spillerne via WhatsApp06:30 Over 51.000 har meldt inn mulige korona-symptomer06:20 Regjeringen vil ikke love krisepakke for fattige barnefamilier nå06:14 Dette skjer i dag06:00 NFF holder fast på EM-dobbel i 2021 tross OL-omberamming
Siste nytt
04:45Norge4.935 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 28004:34VerdenEU-land advarer mot krisetiltak mot demokratiet04:32NorgeVirusspredningen stiger ennå i Oslo og Viken, men bremser ellers i landet03:54VerdenBBC: British Airways permitterer 80 prosent av sine ansatte03:28VerdenRussisk utstyr ankommet USA03:10NorgeTre biler fikk skader i bilbrann på Bogerud i Oslo02:52VerdenAmerikansk etterretning: Kina skjuler omfanget av virusutbruddet01:50VerdenSeks uker gammelt virussmittet spedbarn død i USA01:14NorgeTV-tittingen øker, men annonsørene uteblir01:08VerdenFNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien00:32NorgeEquinor sikrer lån for over 52 milliarder kroner23:39Helse og livsstilWHO bekymret over rask virusspredning23:38Helse og livsstilGuvernøren ber Floridas innbyggerne holde seg hjemme23:38Helse og livsstil509 døde av koronaviruset i Frankrike siste døgn23:38Penger14 nordmenn har meldt seg til massesøksmål mot østerrikske myndigheter23:37PengerAftenposten: Regjeringen skal betale 70 prosent av bedrifters faste utgifter23:37Helse og livsstilPrisene på importerte jordbruksvarer stiger23:37Helse og livsstil727 nye koronadødsfall i Italia23:36Helse og livsstilWHO evaluerer bruk av ansiktsmaske23:36NorgeFem menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo23:36Helse og livsstilBarneombudet krever dagtilbud til alle sårbare barn23:35Helse og livsstilFNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien23:00Helse og livsstilCoronavirus påvist hos spedbarn i Nordre Follo22:41NorgeNorthug i corona-karantene synger om damesavn og toalettruller22:04Politikk– Ernas brev til meg bar preg av at hun ikke tok matberedskap på alvor21:47PengerDu kan bli pålagt ferie mens du er permittert20:56Helse og livsstilVirusrammet amerikansk hangarskip evakueres20:16VerdenTysk presse: Thailands konge i karantene med 20 konkubiner20:15Helse og livsstilHenriette Lien delte Facebook-innlegg - vekket sterke reaksjoner20:02Helse og livsstilHøie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon19:28VerdenTrump: Iran planlegger angrep18:59NorgeCoronasmittet mann i 50-årene fra Halden er død18:50VerdenUng gutt knivdrept i Göteborg – jevnaldrende gutt pågrepet18:43PengerCoronaviruset lar seg ikke stanse: – Et skremmende bilde av hva vi kan forvente18:28Helse og livsstilAfrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer18:25PengerSjømatrådet ser tendenser til normalisering i markedene i Kina og Sør-Korea18:24NorgeTre nye snørekorder i Troms og Finnmark – krise i reindriften18:18VerdenStor studie: Corona-risiko øker markant allerede fra middelalder17:14VerdenVirusrammet prins Charles: – Merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse16:30Kultur«Star Wars»-stjerne døde av corona16:25Helse og livsstilInntaket til førstegangstjenesten i Forsvaret går som planlagt i april16:09VerdenSverige i dyp coronakrise: Varsler gigantisk militærøvelse15:52PengerForskuddsutbetalinger for dagpenger har begynt15:18NorgeKaldeste mars på Svalbard siden 201015:17NorgeTo siktet for grovt skadeverk i vindmøllepark15:16ReiseUD får 1.100 daglige henvendelser om nordmenn som vil hjem14:47SportAlle landskamper i Uefa-regi utsettes til høsten14:34Sport– Høyt betalte fotballspillere burde ofre lønnen først14:17PengerNy ordning for timeføring blant mottakere av dagpenger14:14Helse og livsstilLegeforeningen urolig – ber syke folk gå til legen13:42NorgeMann omkom under trefelling i Ås13:35NorgeRøde Kors varsler lavere beredskap i påskefjellet13:33NorgeVærmeldinger mindre til å stole på som følge av coronakrisen13:19VerdenOver 350.000 bøter for brudd på portforbudet i Frankrike13:18NorgeFylkesmannen i Troms opphever «søringkarantene» i Bardu13:12NorgeGeneraladvokaten vurderer Helge Ingstad-saken13:12NorgeKjølig helg i vente over hele landet13:05VerdenPanikk i USA: Frykter urfolk kan bli utryddet12:53SportHelsedirektøren: Ingen ball på hodet og hender12:18Helse og livsstilMunnbind til alle som handler i Østerrike12:17SportBø-brødrene hilser Stina Nilsson velkommen12:14Helse og livsstilErnas flause: – Dette er ikke respiratorer12:09VerdenEn hilsen fra Europas verst rammede land til Norge11:54KulturKina raser mot Aftenposten11:53PengerObos-prisene falt i mars11:48Helse og livsstilMattilsynet: Kosttilskudd stopper ikke coronavirus11:46PengerAbe: Japan kan ikke stenges ned11:03Kultur60 australske papiraviser legges ned11:02VerdenPutin sender nødhjelp til USA10:56NorgeKrekar-advokat med 1. april-stikk til Frp10:41PengerButikkene ber folk ta påskehandelen så tidlig som mulig10:41MotorForsikringsselskap betaler bilverkstedene raskere10:40NorgeE6 over Kvænangsfjellet åpnet igjen10:37PolitikkRiksrevisor Per-Kristian Foss er smittet med coronavirus10:37PengerForbrukerrådet oppfordrer alle å bytte strømavtale10:02NorgeRiksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45Helse og livsstil– Analysen gir et skremmende bilde av hva vi kan forvente i Asia, Afrika og Midtøsten09:43NorgeNorske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29Helse og livsstilPanama innfører kjønnsdelt portforbud09:24KulturHvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24StemmerDe av oss som er alene, begynner å savne en klem09:15PengerNav har satt behandling av dagpengesøknader på vent08:53SportFortsatt fengselsfotball for Ronaldinho08:53SportPSG fikk advarsel av Uefa etter Haaland-kopi08:51VerdenLurte hele byen til å tro at vulkanen hadde utbrudd08:33PengerLaveste strømpris på 27 år08:23SportNorge – Serbia-avklaring kan komme onsdag07:58NorgeSterkt press for å åpne skolene igjen07:49VerdenNy dansk bibeloversettelse møter kritikk07:45Helse og livsstilTrump: – Vi kommer til å miste tusenvis av mennesker07:35PengerÅtte av ti vil få igjen på skatten07:19ReiseTrump ber Florida ta imot coronarammet skip07:10Helse og livsstilFHI skal kartlegge corona-mørketall – håper å være i gang over påske07:03SportDokumentar om Michael Jordans siste mesterskapssesong slippes i april06:41NorgeNær halvparten av befolkningen har lest falske nyheter om koronaviruset06:30SportSolskjær veileder spillerne via WhatsApp06:30NorgeOver 51.000 har meldt inn mulige korona-symptomer06:20NorgeRegjeringen vil ikke love krisepakke for fattige barnefamilier nå06:14NorgeDette skjer i dag06:00SportNFF holder fast på EM-dobbel i 2021 tross OL-omberamming
Populært