Gassrørledningen Nord Stream 2 skaper bitter splittelse i EU

NORD STREAM 2: Stålrør til den omstridte gassrørledningen i Østersjøen lastes i den tyske havna Mukran. Den polske forskeren Aleksandra Gawlikowska-Fyk (innfelt) mener prosjektet vil øke splittelsen i EU.
NORD STREAM 2: Stålrør til den omstridte gassrørledningen i Østersjøen lastes i den tyske havna Mukran. Den polske forskeren Aleksandra Gawlikowska-Fyk (innfelt) mener prosjektet vil øke splittelsen i EU. Foto: Axel Schmidt/Thomas Vermes / Nord Stream 2/ABC Nyheter
Artikkelen fortsetter under annonsen

En planlagt ny gassrørledning fra Russland til Tyskland, Nord Stream 2, skaper vondt blod mellom land rett utenfor Norges stuedør. Det kan påvirke konfliktnivået også i andre saker i EU.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nord Stream 2 - «En ny rørledning for Europas energiframtid»

Slik beskriver det sveitsiskregistrerte selskapet Nord Stream 2 AG sitt prosjekt for å legge en gassrørledning på bunnen av Østersjøen, som vil knytte verdens største gassreserver nord i Russland, direkte til Tyskland. Prosjektet vil fordoble kapasiteten til rørledningen som allerede går mellom Russland og Tyskland i Østersjøen.

Nord Stream 2 AG eies av verdens største produsent av naturgass, russiske Gazprom. Selskapet har inngått finansieringsavtaler med ENGIE, OMV, Shell, Uniper og Wintershall..

Begrunnelsen for prosjektet er å bedre forsyningssikkerheten for gass til Europa. Motstanderne av den nye rørledningen er kritisk til at det kan svekke Ukrainas kontroll over gassflyten fra Russland gjennom landet.

EUs egenproduksjon av gass er stadig synkende. Utsiktene for europeisk gassmarked er utredet blant annet av det sveitsiske analysebyrået Prognos.

Les mer på hjemmesiden til Nord Stream 2

WARSZAWA/OSLO (ABC Nyheter): 19. juni møtte Utenriksdepartementets statssekretær Audun Halvorsen opp i Stockholm til samtaler med utenriksministrene fra Norden, de baltiske landene samt gruppa som i EU har blitt kjent som Visegrad 4 - Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.

Blant temaene var noe de færreste har hørt om i Norge, men som i årevis har ligget som en ulmende verkebyll i EU. En verkebyll som nå er i ferd med å sprekke:

En ny gassrørledning fra Russland til Tyskland, Nord Stream 2, som kan ligge klar ved utgangen av 2019. Selskapet Nord Stream 2 AG er registrert i Sveits og har det mektige russiske selskapet Gazprom som eier.

– I hele EU vil gjennomføring av Nord Stream 2 forsterke alle de allerede eksisterende problemene, og svekke enheten i EU, sier den polske forskeren Aleksandra Gawlikowska-Fyk til ABC Nyheter i Warszawa.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hun mener denne gassrørledningen blant annet kan forsure den interne striden i EU om håndtering av migrasjon.

ADVARER: Den polske utenriksforskeren Aleksandra Gavlikowska-Fyk advarer om at enheten i EU kommer til å bli rystet av Nord Stream 2. Hun tror ikke Danmark vil klare å stoppe den omstridte rørledningen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
ADVARER: Den polske utenriksforskeren Aleksandra Gavlikowska-Fyk advarer om at enheten i EU kommer til å bli rystet av Nord Stream 2. Hun tror ikke Danmark vil klare å stoppe den omstridte rørledningen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Det er fra før en vanskelig floke som blant annet kommer opp på EU-toppmøtet torsdag og fredag denne uka.

Kommisjonen på fåfengt jakt

Nord Stream 2 kan frata Ukrainas situasjon som transittland for russisk gass til EU, og har utløst motstand fra EU-kommisjonen, EU-parlamentet og trusler om sanksjoner fra USA.

Striden dreier seg om en salig blanding av forsyningssikkerhet for gass, økonomi og det betente forholdet til Russland.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Likevel ser prosjektet ut til å rulle fram.

Det eneste som gjenstår, er at Danmark gir sin tillatelse til at røret kan legges forbi Bornholm - og spørsmålet om EU-kommisjonen klarer å finne et juridisk smutthull som begrunnelse for å stoppe prosjektet.

Kommisjonen fremmet 17. november 2017 et forslag om å utvide EUs gassmarkedsdirektiv til å gjelde også utenfor EUs grenser, i dette tilfellet fra Russland til Tyskland. Det ville rammet Nord Stream 2.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men det bulgarske formannskapet i EU ba i januar 2018 om en juridisk utredning om dette. 26. mars i år konkluderte Ministerrådets juridiske kontor i et dokument ABC Nyheter sitter på, at noe sånt ville stride mot FNs havrettskonvensjon UNCLOS, som tillegger kyststatene myndighet i deres økonomiske sone.

Kyststatenes makt over til Brussel?

Skal Polen få gjennom sin stans av prosjektet, ser det dermed ut til å innebære at de og andre kyststater i EU må overføre sin suverenitet over havbunnen til EU.

Det er også professor Bent Ole Gram Mortensen i Danmark klar over:

«Danmark har selv interesse i at være velforbunden med omverdenen på både el- og gasområdet. Vil vi overlade det til EU-Kommissionen for fremtiden at forhandle om Danmarks muligheder for at blive sammenkoblet med lande uden for EU, at give EU-Kommissionen en de facto vetoret? Det er konsekvensen af den foreslåede ændring af naturgasdirektivet.», skriver han på nettstedet Altinget.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
I GRENSELAND: Slik skal gassrørledningen Nord Stream 2 gå fra Ust-Luga i Russland til Greifswald i Tyskland. EU skulle gjerne stoppet den, men har ikke juridisk grunnlag for det, idet Gassdirektivet gjelder bare fra gassen krysser grensa til EU, ikke på vei dit. Foto: Gazprom
I GRENSELAND: Slik skal gassrørledningen Nord Stream 2 gå fra Ust-Luga i Russland til Greifswald i Tyskland. EU skulle gjerne stoppet den, men har ikke juridisk grunnlag for det, idet Gassdirektivet gjelder bare fra gassen krysser grensa til EU, ikke på vei dit. Foto: Gazprom

Bak lukkede dører

Også Norge deltar altså i samtaler om Nord Stream 2. Men lite eller ingenting lekker ut.

– Energisikkerhet og Nord Stream 2 var ett av flere temaer som ble diskutert da utenriksministrene møttes i Stockholm 19. juni, der statssekretær Audun Halvorsen deltok fra norsk side, skriver kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartmentet på spørsmål fra ABC Nyheter.

– Planene om bygging av Nord Stream 2 har som kjent skapt betydelig debatt i Europa, blant annet fordi prosjektet kan ha viktige utenrikspolitiske og økonomiske konsekvenser for flere land, fortsetter hun.

TYSKLAND+RUSSLAND: Den tyske forbundskansleren Angela Merkel og daværende russiske president Dimitij Medvedev da de åpnet den første Nord Stream-gassledningen 8. november 2011. Nå er Merkels forgjenger, sosialdemokraten Gerhard Schröder styreleder i Nord Stream 2 AG. Foto: Jens Koehler / AP/NTB scanpix
TYSKLAND+RUSSLAND: Den tyske forbundskansleren Angela Merkel og daværende russiske president Dimitij Medvedev da de åpnet den første Nord Stream-gassledningen 8. november 2011. Nå er Merkels forgjenger, sosialdemokraten Gerhard Schröder styreleder i Nord Stream 2 AG. Foto: Jens Koehler / AP/NTB scanpix

Men der stopper det. Hva som der ble sagt fra norsk og andres side, avslår UD å si noe som helst om.

– Store politiske kostnader

Like taust var det ikke da ABC Nyheter dagen før overvar debatt nettopp om Nord Stream 2 i Warszawa.

Der kom lederen for internasjonale økonomiske forhold og energipolitikk i Det polske utenrikspolitiske instituttet, Aleksandra Gawlikowska-Fyk, med kraftige advarsler om den politiske virkningen av denne russisk-tyske gassforbindelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Polen mener Nord Stream 2 vil ha store politiske kostnader. Det kan til og med skape en militær trussel i Østersjøområdet fordi dette dreier seg om stor sikkerhetsrisiko, sier hun til ABC Nyheter.

Det var budskapet hennes på konferansen, som var arrangert av tidsskriftet Visegrad Insight, Heinrich Böll-stiftelsen og Stiftelsen for polsk-tysk samarbeid 18. juni.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Der fikk hun tilslutning fra en av lederne for De grønnes europeiske parti, tyske Reinhard Bütikofer.

– Dette prosjektet har en politisk kostnad for Tyskland. Vi vil bli anklaget for å underminere Ukrainas stabilisering og skape dyp splittelse i EU i en tid da EU trenger så mye enhet vi bare kan klare, advarte han der.

Polakkene fortviler

– Nord Stream 2 vil forverre, ikke styrke konkurransen på gassmarkedet. Kan det stoppes? spurte viseadministrerende direktør i det polske energi- og gruveslskapet PGNiG, Maciej Wozniak, på konferansen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det ser ikke bra ut. USA ser ut til å nøle med å innføre sanksjoner, konkluderer han og oppsummerer:

– Det bulgarske lederskapet i EU gjør ingenting. Og det østerrikske presidentskapet som overtar 1. juli vil gjøre mindre enn ingenting. Byggingen er allerede i gang. Danmark er det siste landet som kan blokkere dette prosjektet.

– Vil militarisere Østersjøen

MOTSTANDERE: Tyske Reinhard Bütikofer (til venstre) mener Nord Stream 2 vil militarisere Østersjøen og svekke Ukraina, polske Maciej Wozniak at det vil styrke russiske Gazproms markedsmakt i Europa. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
MOTSTANDERE: Tyske Reinhard Bütikofer (til venstre) mener Nord Stream 2 vil militarisere Østersjøen og svekke Ukraina, polske Maciej Wozniak at det vil styrke russiske Gazproms markedsmakt i Europa. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

I Finland, Sverige og Danmark har prosjektet vakt debatt. Rørledningen passerer deres økonomiske soner. Finland ga sin tillatelse tidligere i år.

Den svenske regjeringen sa motvillig ja 7. juni, fordi den anser at et nei ville være i strid med havrettstraktaten UNCLOS.

Danmark vurderer nå søknaden ut fra spørsmålet om prosjektet har sikkerhetspolitiske virkninger.

– Nord Stream 2 er til for å underminere den økonomiske stabiliteten i Ukraina. Deres inntekter fra gassrørledningen som krysser deres territorium, vil bli rammet. Gazprom har sagt at de ønsker å avslutte den, sa Reinhard Bütikofer.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis vi ønsker å lede Ukraina inn i den europeiske familien, er det å underminere deres økonomi ødeleggende, sa De grønnes representant.

Ifølge ham har gassrørledningen også store sikkerhets-virkninger:

– Hvis 80 prosent av russisk gass går gjennom Østersjøen, gir det Russland grunn til å militarisere Østersjøen.

Les også: Danmark åpner for å si nei til russisk gassrør

Det koker i EU

I Tyskland for øvrig er det tilslutning til Nord Stream 2.

Under ligger blant annet en misnøye med leveransesikkerheten gjennom Ukraina, med deres transittavgifter, manglende vedlikehold og tvil om hvor pengene fra transitten egentlig havner.

Tenketanken CEPS i Brussel har også i en rapport der de spør om russisk gass vekker energisikkerheten i Europa, argumentert for at flere rørledninger vil sikre gassforsyningen i tilfelle driftsstans.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men de får kraftig motbør. Hvor heftig spørsmålet om Nord Stream 2 er, blir synliggjort ved at et søk hos EU-parlamentet gir hele 374 treff.

«Nord Stream 2-prosjektet går mot målene for Energiunionen, skader solidariteten EU-stater i mellom og bør vurderes fra et geopolitisk så vel som økonomisk perspektiv.».

Det sa EU-parlamentarikere (ABC Nyheters oversettelse) senest 21. juni i en debatt med EU-kommisjonens klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete.

Judaskyss fra USA?

I USA er Nord Stream behandlet med stor indignasjon en rekke ganger i Kongressen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I mars skrev en gruppe senatorer til Trump-administrasjonen med oppfordring til å bruke alle tilgjengelige midler for å stoppe Russlands nye gassrørledning til Tyskland.

Men den tyske grønne parlamentarikeren Reinhard Bütikofer mener et slikt utspill fra USA i dagens situasjon, ville drepe all motstand mot Nord Stream 2 i Tyskland:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hvis Trump innfører sanksjoner, tror jeg det vil ha nøyaktig motsatt virkning. I en tid han underminerer Nato-solidariteten, forlater Parisavtalen og Iranavtalen, vil ensidige amerikansk tiltak mot Nord Stream 2 ødelegge for oss i tysk opinion.

Les også: Trump refser Tyskland for å finansiere russisk gassrør

Fra verdens største leverandør

NORD STREAM-SJEFEN: – Den nye gassrørledningen vil gi forbrukerne milliardbesparelser og støtte bærekraftmålene om å erstatte kullkraft i EU, sa Nord Streams finansdirektør Paul Corcoran i Oslo. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
NORD STREAM-SJEFEN: – Den nye gassrørledningen vil gi forbrukerne milliardbesparelser og støtte bærekraftmålene om å erstatte kullkraft i EU, sa Nord Streams finansdirektør Paul Corcoran i Oslo. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

På konferansen i Warszawa var ingen innledere som støtter det tyskrussiske gassprosjektet invitert.

På den europeiske gasskonferansen som blir avholdt hvert annet år, European Gas Conference 29. mai, denne gang i Oslo med ABC Nyheter i salen, var imidlertid Nord Stream-selskapet på podiet.

– Nord Stream 2 vil styrke europeisk energisikkerhet, understreket selskapets britiske finansdirektør Paul Corcoran.

– Produksjonen i Europa faller, og det er voksende behov for import. Nord Stream 2 vil øke forsyningssikkerheten fra verdens største gassreserver. Større kapasitet på transporten vil øke konkurransen, og gass støtter bærekraftsmålene, framholdt han.

Nord Stream 2 blir 1230 km lang, har hovedkontor i Zug, Sveits, 220 ansatte fra 20 land. Prislappen blir 9,5 milliarder euro. 25 land leverer varer og tjenster.

Corcoran viser til en rapport som hevder at Nord Stream 2 fra 2020 vil gi kundene besparelser på 7,9-24,4 milliarder euro i året.