Wara tillater bevæpnet politi i Oslo for å begrense terrorangrep

Se video: Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara kunngjorde under Stortingsmøtet at han tillater midlertidig bevæpning i Oslo.

Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) tillater midlertidig bevæpning i Oslo for å forebygge og forebygge skadene ved eventuelle terrorangrep.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samtidig varsler han at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om permanent bevæpning av politiet «så snart det lar seg gjøre».

Wara fikk tverrpolitisk støtte for å tillate midlertidig bevæpning etter redegjørelsen i Stortinget torsdag kveld, men tiltaket ble også møtt med en viss skepsis og uro fra blant andre KrF, SV og Senterpartiet.

Ingen konkret trussel

Wara understreket at den midlertidige bevæpningen ikke er et tiltak mot gjengene som herjer i deler av hovedstaden og som det har vært stor oppmerksomhet rundt de siste dagene. Det er heller ikke en konkret terrortrussel som ligger bak Politidirektoratets anmodning.

Wara viste i redegjørelsen til flere terroranslag i europeiske byer de siste årene. Han pekte på at bevæpnet politi har begrenset skadeomfanget og stanset pågående angrep, blant annet under terrorhendelsen i London i fjor sommer.

Les også: Bacon med bismak

Symbolbygg og folk

Justisministeren viste til den gjeldende trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som peker ut en del områder i sentrale deler av Oslo sentrum som det er særlig viktig å beskytte.

– Disse områdene kjennetegnes ved at de har stor tetthet av symbolbygg, viktige samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, samt alminnelige tilgjengelige områder med tett ansamling av mennesker og begrensede fluktmuligheter, sa Wara.

For en drøy uke siden rettet Riksrevisjonen krass kritikk mot regjeringens manglende terrorsikring av spesielt utsatte bygninger i Oslo. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har innkalt både statsminister Erna Solberg (H), Wara og hans forgjengere i justisministerstolen til høring på Stortinget om terrorsikring mot slutten av august.

Les også: Syv av ti nordmenn engster seg for flåttsykdommer

Ukjent antall

Den midlertidige bevæpningen skal i første omgang gjelde for tre måneder, opplyste Wara, som ikke tallfestet hvor mange patruljer det kan være aktuelt å utstyre med våpen.

– Det vil være politimesteren i Oslo som bestemmer antall patruljer som skal være bevæpnet, basert på trusselbildet og andre relevante kilder som tilgjengelig etterretningsinformasjon og risiko- og sårbarhetsanalyser, sier Wara.

Punktbevæpning

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa at han ikke er glad for justisministerens tiltak, men at han støtter det ut fra at Politidirektoratet har bedt om midlertidig bevæpning.

For bare en uke siden slo stortingsflertallet fast at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet og med framskutt lagring av våpen i bilene som i dag. Samtidig ble det åpnet for såkalt punktbevæpning, altså knyttet opp mot helt spesielle objekter.

– Hva er nytt fra en uke tilbake som nå gjør det nødvendig å utvide dette til ikke bare objekter, men også områder, spurte Ropstad – uten å få svar.

Les også: Derfor maler de veien rød

Ønsker permanent

Petter Eide (SV) frykter at vi ser starten på en snikinnføring av permanent bevæpning av politiet i Oslo, og understreket at det i så fall vil være mot stortingsflertallets vilje. Han spurte også hvordan Wara har tenkt å komme seg ut av midlertidigheten.

– Det blir ikke enkelt for justisministeren å komme tilbake til Stortinget om tre måneder eller senere og si at den aktuelle situasjonen har opphørt, sa Eide.

Wara opplyste da at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om kort tid med et forslag til lovendring som tillater permanent bevæpning – eller «situasjoner av tidsubegrenset karakter» – som han formulerte det.

Les også: Bøhler ber Listhaug være «ærlig»: – Frp-statsrådene har oversett advarslene fra Arbeiderpartiet

Personvernpolicy