Hadia åpner for nei til nytt EU-byrå

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, her under markering av streik for renholdere i jernbanen tidligere i år
Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik, her under markering av streik for renholdere i jernbanen tidligere i år Foto: Tore Meek/NTB Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Uenighet om EUs nye arbeidsmarkedsbyrå kan bli en ny Acer-sak for Arbeiderpartiet. Nå vil Hadia Tajik ta initiativet i debatten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Stortinget kommer for sent på banen i viktige EØS-saker. Når debatten begynner i Norge er debatten ferdig i EU. Derfor må vi si klart fra nå: Norge vil si nei til EUs arbeidsmarkedsbyrå hvis det svekker vår evne til å regulere arbeidslivet selv. Vi forventer at regjeringen formidler dette klart og tydelig på de europeiske arenaene nå, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

I mars lanserte EU-kommisjonen planene om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå, European Labour Authority (ELA). Det nye byrået skal kunne håndheve felles EU-regler for arbeidslivet i saker som gjelder flere land.

Allerede har forslaget ført til splittelse i norsk fagbevegelse og sterk debatt i andre land, der man frykter at forslaget kan gå ut over nasjonal selvråderett i arbeidslivet.

Les også: Spleiser mot Acer

Forslag i Stortinget

- Vi legger nå fram forslag for Stortinget, der vi ber regjeringen avklare om EUs arbeidsmarkedsbyrå kan innebære en svekkelse av norsk evne til selv å regulerer forhold i arbeidslivet, enten gjennom lovverket eller trepartssamarbeidet. Hvis arbeidsmarkedsbyrået innebærer en slik svekkelse, mener Arbeiderpartiet at Norge må reservere seg mot dette direktivet, sier Tajik.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Senterpartiet har allerede lagt fram et repesentantskapsforslag der Stortinget ber regjeringen bruke EØS-avtalen for å påse at norsk lovgiving får forrang foran forpliktelser ELA-byrået vil medføre.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Acer igjen

Debatten om EUs energibyrå Acer delte Arbeiderpartiet på midten, og førte blant annet til at Tajik ble nektet å holde 1. mai-tale av LO i Nord-Rogaland. Flertallet i Arbeiderpartiet vedtok tilslutning til Acer, mens store deler av fagbevegelsen var mot.

Nå kan rollene være snudd i det som kan bli en ny Acer-hodepine for Arbeiderpartiet. YS-leder Jorunn Berland kom med støtte til EUs arbeidsbyrå-planer i Dagsavisen tidligere i vår. Hun mente at byrået kan bli viktig i kampen mot sosial dumping.

– Arbeidslivskriminalitet stanser ikke på landegrensen. At vi her kan få et organ som kan bidra til å avdekke og bekjempe slik kriminalitet, synes jeg er positivt, sa Berland, og oppfordret fagbevegelsen til å støtte opp om EU-byrået.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er for lite oppmerksomhet omkring de positive initiativene for å styrke arbeidstakernes rettigheter som kommer fra Brussel, uttalte Berland til Dagsavisen.

Les også: YS: EUs arbeidsmarkedsbyrå vil styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet

Skeptisk

Tajik er likevel forbeholdent skeptisk til byråplanene:

– Arbeidskriminaliteten blir grovere og mer organisert, og går ofte over landegrensene. Et EU-byrå som vil bedre samarbeidet her vil være etterlenget. Det vi ikke vil ha er et overeuropeisk tilsyn som setter norske lønns- og arbeidsvilkår under press, sier Tajik.

– Vi har en høy standard på lønns- og arbeidsvilkår i Norge, vi bidrar gjerne til å bedre vilkårene for europeiske arbeidsfolk, men vi vil ikke akseptere et europeisk arbeidsmarkedsbyrå som senker standarden i Norge. Om EUs arbeidslivsbyrå fjerner makt og myndighet fra det norske tillitsbaserte trepartsssamarbeidet for lønnsdannelse og arbeidslovgiving, er vi imot.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fellesforbundets leder Jan Eggum har også uttrykt skepsis til EU-byrået, og LO har satt ned en arbeidsgruppe for å utrede hva arbeidsmarkedsbyrået kan bety for Norge. Arbeiderpartiet har også bestilt en utredning fra Stortingets utredningsseksjon.

Les også: – Vi må snakke til folks hjerter. Da tror jeg oppslutningen vil øke

Brennhet

– Vi ser likheter med Acer i hvor brennhet denne debatten kan bli, medgir Tajik.

– Men Acer-debatten kom altfor seint. Mulighetene til å innholdet i Acer var sterkt begrenset da debatten kom i Norge. Derfor er det viktig for oss å komme tidlig på banen i ELA-saken for å kunne forme det endelige resultatet i EU.

- Er det bra for Arbeiderpartiet å ta en lignende debatt nå rett etter Acer? Risikerer dere ny splittelse i partiet?

- Det er en sak som er viktig for Norge. Derfor er det viktig for Arbeiderpartiet. Det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet av strategiske partihensyn å skygge unna en debatt som er viktig for norske arbeidsfolk. Derfor fremmer vi dette forslaget. Jeg er ikke redd for at dette vil bli splittende. Vi kan få til gode diskusjoner om dette.

Artikkelen fortsetter under annonsen


- Hva vil du si til YS og andre i fagbevegelsen som støtter EU-planene for arbeidsmarkedsbyrå?
- Vi er enige om at dette kan være positivt. Vi må også bære enige om at dette i verste fall kan gripe inn i vår regulering av arbeidslivet i Norge, så vi kan samarbeide for unngå at det skjer.

- Sier vi fra tidlig, kan vi sende et signal til EU om hvor grensen går for Norge, og bidra til at de europeiske landene finner en løsning som er god for Norge. Vi regner med at EU ser merverdien i å ha med seg Norge, et land med lang erfaring i å utvikle bærekraftige løsninger i arbeidslivet.

(Artikkelen er først publisert i Dagsavisen)