Meny

Ap varsler omkamp: Vil endre omstridt pensjonsordning

NYTT FORSØK: Arbeiderpartiet og Hadia Tajik vil gjøre et nytt forsøk på å endre et sentrale element i pensjonsreformen. Foto: Mads Fremstad/ABC Nyheter
Hadia Tajik og Arbeiderpartiet håper KrF vil gi flertall i Stortinget til å endre ordningen som har gjort at pensjonister har gått i minus de tre siste lønnsoppgjørene. 

STORTINGET (ABC Nyheter): SV og Sp har hatt et råkjør mot regjeringen, og krever trygdeoppgjøret tilbake i Stortinget og at pensjonistene ikke lenger mister kjøpekraft. 

Nå kaster Arbeiderpartiet og nestleder Hadia Tajik seg inn i debatten og varsler overfor ABC Nyheter at de står klare for å gjøre endringer for pensjonistene. 

Arbeiderpartiet vil endre den omstridte ordningen hvor pensjonistene reguleres 0,75 prosent under lønnsveksten, få trygdeoppgjørene tilbake i Stortinget og gi pensjon fra første krone.

– I strid med Stortingets vedtak

Forslagene er i tråd med prinsippet om gjennomsnittsberegning og innenfor pensjonsreformens rammer, mener partiet. 

Bakgrunnen er at pensjonister flest de fire siste årene har fått redusert kjøpekraft. 

– Pensjonsreformen forutsatte en regulering under lønn, men det vi har opplevd er en regulering under pris. Det er i strid med Stortingets vedtak, sa leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, til ABC Nyheter fredag.

Arbeiderpartiet ønsker å innføre en ordning hvor pensjonene hver år justeres ut i fra et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

– Urettferdig at pensjonistene går i minus

Det er den samme løsningen partiet lanserte i fjor, men da ble det stemt ned i Stortinget. Nå håper Tajik at KrF skal vippe flertallet i favør av de rødgrønne. 

VIL ENDRE: Hadia Tajik og Arbeiderpartiet. Foto: Mads Fremstad/ABC Nyheter

– KrF er nå et reelt opposisjonsparti, og jeg tror og håper de vil være med å endre det slik at pensjonistene ikke mister kjøpekraft. Det er urettferdig at pensjonistene går i minus når resten av landet går i pluss, sier Ap-nestlederen til ABC Nyheter. 

Her er et eksempel på hvordan ordningen kan slå ut:

Hvis rammene for et oppgjør for arbeidstagerne gir 0,8 prosent reallønnsvekst, får pensjonistene 0,4 prosent reallønnsvekst. Er reallønnsveksten 0,4 prosent for arbeidstagere vil pensjonistene få 0,2 prosent.

Jens Stoltenbergs hjertebarn

Pensjonsreformen fra 2005, som Frp og SV stemte imot, regnes som Jens Stoltenbergs hjertebarn.

I sin biografi skrev Stoltenberg: «Ingen andre reformer i moderne tid er i nærheten av å være like stor som pensjonsreformen».

Nå vil Tajik og Arbeiderpartiet fjerne den omstridte reguleringen som var en del av reformen.

Stridens kjerne: Derfor underreguleres pensjonistene

Etter pensjonsreformen ble innført i 2011 blir regulering av alderspensjon regulert opp med et gjennomsnitt av lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Det har gjort at alderspensjonistene har tapt kjøpekraft de fire siste årene.

Da Arbeiderpartiets sentralstyre støttet pensjonsreformen i 2009, satt pensjonistforbundets leder Jan Davidsen i styret og hadde direkte makt.

Flere hevder pensjonsreformens intensjon ikke følges - at pensjonen skal følge utviklingen ellers i samfunnet. 

– Den er helt i tråd med hensikten i pensjonsreformen og pensjonsforliket. Det er bare en mindre endring, som like fullt blir viktig når vi ser at regjeringen for fjerde året på rad svekker pensjonistenes kjøpekraft. Det var reformens hensikt at pensjonistene skulle reguleres under lønn, ikke under pris, sier Tajik.

– Det er bare bløff

Hun mener at Frp bør støtte endringer.

– Det er bare bløff at de kan skylde på de rødgrønne. De har eldreministeren og finansministeren og hvis de ønsker å endre systemet, står opposisjonen klare, sier Tajik til ABC Nyheter. 

De fire siste årene har reallønnsveksten vært omtrent som prisstigningen, altså rundt null. Det betyr at pensjonistene har fått kutt i kjøpekraft.

– Landets rikeste får stadig mer, samtidig som landets pensjonister og vanlige arbeidsfolk får stadig mindre. Det er klart folk begynner å merke resultatene at vi har tre høyrepartier i regjering, sier Tajik. 

Erna Solberg kommenterte forslag fra Ap slik i fjor:

– Vi har vurdert dette forslaget flere ganger, men beregninger viser at det vil kunne gi en dårligere utvikling for pensjonister. Jeg er åpen for forslaget, men jeg er imot en endring som gir pensjonistene mindre enn dagens system, skrev Solberg på sine egne nettsider.

Hun viste til prognoser fra Norges Bank og tror forslaget vil kunne gi pensjonistene et bedre oppgjør neste år, men klart mindre uttelling de to påfølgende årene.

Altså: Om det går bra i Norge får pensjonistene mindre. Går det dårlig, får de mer.

Ønsker oppgjøret tilbake i Stortinget

Frem til 2016 ble trygdeoppgjøret behandlet i Stortinget, men regjeringen fikk fjernet det som en egen sak i stortinget. 

Etter pensjonsforliket har Stortinget fått saken til behandling i samme tidsrom som revidert nasjonalbudsjett. 

Dette får pensjonistene

De fleste norske pensjonister må også i 2018 belage seg på å få mindre å rutte med enn de hadde i fjor.

Minstepensjonistene får om lag 5.500 kroner mer, mens uføre med en uføretrygd på cirka 300.000 får drøyt 10.000 kroner mer.

Øvrige pensjonister vil få en nedgang på om lag 0,2 prosent, gitt at prisveksten blir det som er prognosen.

«Øvrige» er de som har mer enn minstepensjon eller uføre – altså de aller fleste pensjonistene.

Kilde: NTB og regjeringen

Siden det er en teknisk beregning, mener regjeringen at dette kan behandles sammen med revidert nasjonalbudsjett.

– Arbeiderpartiet ønsker respekten for trygdeoppgjøret tilbake. Derfor vil vi ha oppgjøret tilbake i Stortinget, sier Tajik. 

Også i denne saken håper hun på støtte fra KrF. Fra før av står Rødt, Sp og Sv klare til å stemme for endringen. 

– Trygdeoppgjøret omhandler inntekten til nesten én million pensjonister i Norge. For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at en så viktig sak skal forelegges Stortinget, med analyser av inntektsutvikling og fordelingsprofil, sier Tajik.

Pensjon fra første krone

I dag er det valgfritt for private arbeidsgivere å betale inn pensjon for inntekter under 1G, som er på om lag 94 000 kroner. 

I tillegg holdes de under 20 år, de med små stillingsbrøker og de som ikke er i samme jobb mer enn i 12 måneder unna pensjonsopptjening. Det betyr at de med de laveste inntektene i samfunnet kommer dårligst ut, ifølge Arbeiderpartiet. 

– Vi kan ikke gjøre de som har minst i samfunnet vårt til pensjonstapere. Arbeiderpartiet foreslår at alle tjener pensjon fra første krone. Får vi det på plass, har vi et system for tjenestepensjoner som er likt for alle. Det er mest rettferdig, sier Tajik.

Arbeiderpartiets beregninger viser at opptjening fra første krone kan bety opp mot 10 000 kroner mer i årlig utbetaling knyttet til obligatorisk tjenestepensjon for en med ca. 400 000 kroner i årslønn.

– Vi vil ta opp kampen for at også kvinner, yngre medarbeidere og midlertidig ansatte skal få pensjon av hver eneste krone de tjener. Slik ordningen er i dag er den både usosial og urettferdig, sier Tajik.

Privatøkonomi
Populært