SV og Sp inviterer til høring på Fremskrittspartiets kontor

– Frp nekter pensjonistene å bli hørt, men de skal ikke få slippe unna

<p>PENSJONIST-LØFT: Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, SV-leder Audun Lysbakken og SVs Solfrid Lerbrekk.</p>
PENSJONIST-LØFT: Senterpartiets Per Olaf Lundteigen, SV-leder Audun Lysbakken og SVs Solfrid Lerbrekk. Foto: Mads Fremstad/ABC Nyheter

SV og Senterpartiet mener Frp har sviktet pensjonistene, og bevisst unngår å stille til debatt om trygdeoppgjøret. Nå inviterer de til høring om trygdeoppgjøret - i Frps sitt eget møterom. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

STORTINGET (ABC Nyheter): Pensjonistene har fått svekket i kjøpekraft i fire år på rad i trygdeoppgjørene.

Helt i strid med hva som var tanken i pensjonsforliket i 2011, hevder Sp og SV.

Nå krever de to partiene at regjeringen og Frp stiller opp og forsvarer sin politikk.

– Mens det er full fest for den økonomiske eliten i landet, må pensjonistene for fjerde året på rad avfinne seg med at pensjonister flest får redusert kjøpekraft. Det skjer med Frp i spissen, som alltid har påstått at de er et parti for de eldre. De er med på milliardgaver til de på toppen i samfunnet, sier SV-leder Audun Lysbakken til ABC Nyheter.

Han mener pensjonistene må kompenseres umiddelbart, og at regjeringen tar fra de gamle og gir til de rike.

Dette får pensjonistene

De fleste norske pensjonister må også i 2018 belage seg på å få mindre å rutte med enn de hadde i fjor.

Minstepensjonistene får om lag 5.500 kroner mer, mens uføre med en uføretrygd på cirka 300.000 får drøyt 10.000 kroner mer.

Øvrige pensjonister vil få en nedgang på om lag 0,2 prosent, gitt at prisveksten blir det som er prognosen.

«Øvrige» er de som har mer enn minstepensjon eller uføre – altså de aller fleste pensjonistene.

Kilde: NTB og regjeringen

Arrangerer høring i Frps hule

Derfor arrangerer SV og Sp 13. juni en uformell høring på Stortinget, slik at pensjonistene blir hørt.

– Fremskrittspartiet og regjeringen nekter å la pensjonistene bli hørt, men de skal ikke få slippe unna, sier Lysbakken.

Sp-veteran Per Olaf Lundteigen og SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Mads Fremstad/ABC Nyheter
Sp-veteran Per Olaf Lundteigen og SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Mads Fremstad/ABC Nyheter

Sp og SV inviterer alle organisasjonen som er med i trygdeoppgjøret: Pensjonistforbundet, Senior Norge, Forsvarets seniorforbund, Landsforbundet for offentlige pensjonister, Funksjonshemmedes felles­organisasjon, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, LO, YS, Unio og Akademikerne.

– Den aller største bekymringen er knyttet til de pensjonistene som ligger akkurat over grensen til minstepensjonen. Mange som har stått et helt arbeidsliv i lavtlønte yrker kommer dårlig ut. Frp er avslørt som eliteparti for de som har minst makt og minst rikdom i det norske samfunnet. Eldrepartiet Frp er en bløff, sier Lysbakken.

I tillegg til organisasjonene inviteres hele arbeids- og sosialkomiteen, og møtet blir gjennomført som en vanlig høring.

– Så får vi se om Frp og de andre partiene møter opp og forsvarer den usosiale fordelingspolitikken, sier Solfrid Lerbekk, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen for SV.

– Helt feil at Frp ikke kan gjøre noe

SV har foreslått at organisasjonene skal få forhandlingsrett og at trygdeoppgjøret skal behandles i Stortinget, som en egen sak, slik det ble under forrige regjering.

– Stortinget har ved lov slått fast at alderspensjon skal underreguleres. Det skjedde under den rødgrønne-regjeringen. Ble det ikke som tenkt?

– Det er helt feil som Frp sier at de ikke kan gjøre noe. Regjeringen står helt fritt til å kompensere pensjonistene de årene det går dårligere. Underreguleringen er bare en liten del av pensjonssystemet. Siv Jensen og Erna Solberg sitter på helheten, sier Lerbrekk.

Høringen har partiene lagt til et av Fremskrittspartiets møterom.

– Kanskje de føler seg trygge nok til å møte opp, da. De finner i alle fall veien, sier Lerbrekk.

Rasende pensjonister

Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen. Foto: Johnny Syversen
Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen. Foto: Johnny Syversen

Trygdeoppgjøret ble lagt frem 24. mai, og Pensjonistforbundet har vært rasende.

De krever forhandlingsretten tilbake som de hadde før pensjonsreformen i 2011.

I tillegg ønsker de at trygdeoppgjøret skal behandles i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– Vi mener vi har krav på å bli behandlet som voksende folk, sa Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen etter trygdeoppgjøret var klart.

Stridens kjerne: Derfor underreguleres pensjonistene

Etter pensjonsreformen ble innført i 2011 blir regulering av alderspensjon regulert opp med et gjennomsnitt av lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Det har gjort at alderspensjonistene har tapt kjøpekraft de fire siste årene.

Da Arbeiderpartiets sentralstyre støttet pensjonsreformen i 2009, satt pensjonistforbundets leder Jan Davidsen i styret og hadde direkte makt.

Flere hevder pensjonsreformens intensjon ikke følges - at pensjonen skal følge utviklingen ellers i samfunnet.

Vil ha trygdeoppgjøret tilbake i Stortinget

I tillegg til at forhandlingsretten er borte, kommer ikke trygdeoppgjøret til Stortinget slik praksis var før.

Lysbakken, Lerbrekk og Lundteigen vil nå endre systemet slik at trygdeoppgjøret blir behandlet i Stortinget.

– Trygdeoppgjøret er blitt avpolitisert, og kjøres av regjeringen igjennom som et teknisk regnestykke uten forhandlinger, sier Sp-veteran Per Olaf Lundteigen.

– På den måten kan Stortinget rette opp eventuelle skjevheter og etterleve egne vedtak, legger Lundteigen til og trekker paralleller til jordbruksforhandlingene.

Aktuelt: – Det er utvilsomt et «pensjonsran»

– Frp nekter å møte SV i debatt

Lysbakken mener Frp helt bevisst forsøker å lure seg unna debatten om trygdeoppgjøret.

– Nettopp fordi dette er så vanskelig for Frp, nekter de å diskutere det med SV. Jeg prøvde hele forrige uke å få noen i Frp til å stille i debatt på NRK om trygdeoppgjøret, men ingen vil!

NRK journalist Astrid Randen la ut følgende Twitter etter trygdeoppgjøret:

Under landsmøtetalen til Pensjonistforbundet tirsdag kom leder Davidsen med stikk til regjeringen.

– Det er skuffende at regjeringspartiene ikke vil møte oss i media og at Stortinget ikke vil møte Pensjonistforbundet til en åpen høring om årets trygdeoppgjør. Det er ikke vilje til å diskutere eller lytte til våre argumenter.

Han ønsker høringen på Stortinget velkommen.

– Gledelig er det imidlertid at Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti arrangerer frivillig høring i Stortinget 13. juni, sa Davidsen.

I fjor raste pensjonistene: – Vi er sinte, forbanna og skuffet

Frp: – Stuntet er totalt useriøst

Erlend Wiborg leder arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Frp.

– Dette stuntet er totalt useriøst av SV og Sp og blir litt som at pyromanen skal kritisere brannvesenet, sier Wiborg til ABC Nyheter.

Han mener de to partiene selv har ansvaret for at kjøpekraften til pensjonistene svekkes.

– SV og Sp var sammen med Arbeiderpartiet hovedarkitektene bak pensjonsreformen da den ble vedtatt i 2011 etter forslag fra den rødgrønne regjeringen. Frp var det eneste partiet som stemte imot da vi er motstandere av at pensjonistene skal få underregulert sin pensjon. Siden partiene bak pensjonsforliket har massivt flertall har Frp sett på andre måter vi kan styrke pensjonistenes økonomi på, noe om har resultert i mer enn syv milliarder kroner ekstra til pensjonistene med Frp i regjering, sier Wiborg.

Han avviser at Fremskrittspartiet vil møte opp i høringen i regi av Sp og SV.

Pensjonister bør ha forhandlingsrett

– Jeg har ofte møter med flere av pensjonistenes organisasjoner og tar gjerne nye møter, men ikke som et stunt i regi av SV og Sp, sier Frp-politikeren.

Wiborg mener pensjonistene bør ha forhandlingsrett i trygdeoppgjørene.

– Frp har alltid vært for at pensjonistene skal ha forhandlingsrett, men den ble fjernet av SV, SP og de øvrige partiene da de inngikk pensjonsforliket som FrP stemte imot.

– Ønsker dere trygdeoppgjøret til behandling i Stortinget?

– Stortinget får hver høst en egen Stortingsmelding om pensjoner, inntektsutvikling og så videre. Ønsker man å gjøre endringer må det tas i forbindelse med statsbudsjettet. Det er sånn vi har bevilget over 7 milliarder ekstra til pensjonistene. I pensjonsforliket vedtok de øvrige partiene at reguleringen hvert år skal baseres på lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent. Dette har de vedtatt gjennom lov og forskrift og man må følge loven frem til den eventuelt blir endret, svarer Wiborg.

Erlend Wiborg (Frp) er leder i arbeids- og sosialkomiteen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Erlend Wiborg (Frp) er leder i arbeids- og sosialkomiteen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Pensonistforbundet: – Bryter forutsetninger

Tirsdag varslet Jan Davidsen at Pensjonistforbundet vil foreta en juridisk gjennomgang av lovligheten ved de fire siste trygdeoppgjørene.

– Da Stortinget vedtok pensjonsreformen, var det med forutsetning at alderspensjonene skulle reguleres med et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Det har aldri vært hensikten at alderspensjonene skulle reguleres lavere enn prisveksten, sa Davidsen i sin tale til landsmøtet.

For en pensjon som var 250 000 kroner i 2014 har de samlede pensjonsutbetalingen i årene 2015, 2016, 2017 og 2018 blitt 24 000 kroner mindre enn den ville vært dersom pensjonen hadde fulgt prisveksten, ifølge Pensjonforbundets beregninger.

Les også:

Pensjonsvalg på feil grunnlag kan koste dyrt!

AFP – et verdifullt gode om man oppfyller kravene

Det finnes en viss rød tråd i «pensjonsgalskapen»

Personvernpolicy