Meny

Frp om integrerings-rapport: – Bærer preg av politisk aktivisme

Jon Helgheim (Frp) Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Justisdepartementet ba forskere se på hvordan integrering påvirkes av familieinnvandringspolitikken i ulike land. Konklusjonen er håpløs, mener Fremskrittspartiet. 

En streng politikk for familieinnvandring er med på å hemme integrering, ifølge ny studie.

Studien ble først omtalt av NRK og senere ABC Nyheter. 

– I hele Europa innføres det stadig strengere vilkår for familieinnvandring. Hovedargumentet er at det skal føre til integrering, men oppsiktsvekkende nok er det svært lite dokumentasjon som tyder på at strenge vilkår bedrer integreringen, sa Helga Eggebø, seniorforsker ved Nordlandsforskning, på Politisk Kvarter onsdag. 

– Det vil i mange tilfeller utsette integreringsprosessen, og det hindrer også integrering, sa Eggebø.

Les hele rapporten her.

– Rapporten viser at strenghet ikke fungerer, sa Venstre-topp Abid Raja til ABC Nyheter onsdag.

Han gledet seg over funnene.

Les saken: Raja: – På tide at Ap og Frp avslutter sin usmakelige konkurranse

Frp: – Politisk aktivisme

Sammen med migrasjonsforsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning har Eggebø gjennomgått flere større analyser av sammenhengen mellom familiegjenforening og integrering fra blant annet Nederland, Belgia, Storbritannia, samt USA og Australia.

Rapporten ble bestilt på oppdrag av justisdepartementet, som styres av Fremskrittspartiet. Rapporten er ikke nevnt av regjeringen på sine hjemmesider etter den ble publisert. 

Innvandringspolitisk talsperson for Frp på Stortinget, Jon Helgheim, reagerer sterkt på konklusjonen i rapporten. 

Jon Engen-Helgheim (Frp). Foto: Ole Berg-rusten / NPK

– Rapporten bærer preg av politisk aktivisme. De sier det ikke hjelper med streng innvandringspolitikk, men det er veldig snevert, sier Helgheim til ABC Nyheter.

– De har ikke sett på hva det har å si at mange kommer. Det er helt åpenbart negativt at så mange kommer. Konklusjon er håpløs. Uttalelsene fra Eggebø til NRK tyder mer på politisk aktivisme enn forskning, sier Helgheim.

Heggebø: – Ikke en del av vårt oppdrag

Helga Eggebø ved Nordlandsforskning og Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning står bak kunnskapsgjennomgangen.

– Jeg og Brekke står inne for den faglige kvaliteten på kunnskapsgjennomgangen og drøftingene i rapporten. Vi har redegjort grundig og redelig for alle studiene, og presentert våre drøftinger på bakgrunn av dette. Rapporten er dessuten kvalitetssikret av to andre nordiske eksperter på feltet familieinnvandring. Departementet har også lest og kommentert før ferdistilling av rapporten, sier Eggebø som ønsker debatten om rapporten velkommen.

– Hva vi har gjort, hvilken studier og metoder vi har brukt er nøye beskrevet i rapporten. Det kan folk gå etter i sømmene. 

Å belyse konsekvensene av antallet innvandrerer var ikke en del av dette oppdraget, sier Eggebø til ABC Nyheter.

– Det er ikke en problemstilling rapporten belyser, sier hun. 

I fjor mottok regjeringen en rapport fra Brochman-utvalget, som beskrev de langsiktige konsekvensene for høy innvandring. 

Les mer her: Rapport: Innvandring kan true oppslutningen om velferdsstaten

Familieinnvandring

Familiegjenforening gjelder dem som allerede har familie i Norge og ønsker å bli forent i Norge, mens familieetablering gjelder dem som ønsker å bli en familie i Norge.

I regjeringsplattformen står det følgende om familiegjenforening:

«Regjeringen vil legge til grunn at ved familieinnvandring til Norge må man kunne forsørge seg selv, eller bli forsørget av den man gjenforenes med.»

– Hårreisende slutning fra Raja

Han mener Abid Raja trekker en hårreisende slutning.

– Det at Abid Raja konkluderer med at det ikke fungerer med en streng politikk er en hårreisene slutning. Vi kan selvfølgelig ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere. Er vi strenge, har det selvfølgelig med antallet som kommer. Og det er det beste vi kan gjøre for å passe at det ikke går galt, sier Helgheim og påpeker at Norge ikke kan fremstå «snillere» enn våre naboland. 

– Vellykket integrering handler om hvor mange arbeidsplasser vi faktisk har. Tar vi imot flere flyktninger enn vi har mulighet til å sette i arbeid, er det dårlig integrering. Det at forskerne peker på at noen føler seg alene er en lite drivende faktor i det store bildet. Det er mer på det personlige plan og handler ikke om det store bildet. Alle forstår at det er kjipt, men vi må stille krav til inntekt og at man kan forsørge seg selv, sier Helgheim. 

– Hva baserer du dette på?

– Det baserer jeg på sunn fornuft og observasjoner fra andre land. Antallet innvandrere er den viktigste faktoren for å lykkes med integrering. Noen har åpenbart utdannet seg bort fra enhver sunn fornuft, svarer Frp-toppen. 

Les også: Lysbakken: Frp og Listhaugs politikk gjør innvandring utfordrende

Les også: Forventer kraftig økning i antallet som søker om familiegjenforening

SE VIDEO: Her blir familie gjenforent etter 35 år

Populært