Raja vil at stortingspolitikere skal «adoptere» samvittighetsfanger