Rasende på Frp i Color Line-saken: – De burde aldri bruke ord om at de er til for folk flest

Andre nestleder i Stortingets næringskomité Terje Aasland (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.
Andre nestleder i Stortingets næringskomité Terje Aasland (Ap). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Sp og Ap med massiv kritikk av Frp i forbindelse med Color Lines planlagte utflagging.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stortingets næringskomité ble ikke enige om ny utsettelse i saken om Color Lines planlagte utflagging av Kiel-fergene. Men regjeringen må redegjøre for saken.

– Dette gir nytt håp om at vi kan redde jobbene til 700 norske sjøfolk, sier Geir Pollestad (Sp) som leder næringskomiteen.

Arbeiderpartiet forslo i mars å be regjeringen vente med å innføre en forskrift som lar rederiet overføre de to fergene til NIS (Norsk internasjonal skipsregister). To ganger har komiteen utsatt å komme med en innstilling, men torsdag ble det ikke flertall for forslaget – og saken ble heller ikke utsatt på nytt, skriver Sysla.

De 700 jobbene står i fare dersom skipene flyttes fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) til NIS-registeret. Andre nestleder i næringskomiteen, Terje Aasland (Ap), er misfornøyd med at partiet hans ikke fikk gjennomslag.

– Siden vi ikke fikk flertall er det mange ting vi ikke får tilstrekkelig kunnskap om i forhold til en så viktig sak når det gjelder norske sjøfolk. Det ble flertall for en merknad, og det er forsåvidt greit. Det betyr at vi får et pusterom, sier han.

Les også: – Vi har huslån, et nyfødt barn og begge jobber i Color Line

Frp gikk ikke mot egen regjering

I merknaden sår flertallet tvil om det beslutningsgrunnlaget som gjelder for saken. Flertallet peker også på at saken slik den nå står ikke har vært på høring, og det blir sådd tvil om habiliteten til en aktør som har levert beslutningsgrunnlag.

– Det er bra at Stortinget nå pålegger statsråden å komme tilbake til Stortinget med en samlet gjennomgang av saken. Og at dette nå samlet skal tilbake til Stortinget, sier Pollestad.

Etter lengre tids om og men endte Frp med ikke å gå imot egen regjering. Partiet vil heller at regjeringen skulle se nærmere på grunnlaget det såkalte Fartsområdeutvalget la til grunn for sin innstilling. Det partssammensatte utvalget dannet mye av grunnlaget for regjeringens maritime politikk.

– Vi har fått en del opplysninger om Color Line-saken og Fartsområdeutvalget som vi ikke var klar over tidligere, og som ikke ser helt fint ut, har Frps næringspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen tidligere sagt til Klassekampen.

Han hevdet det har vært sammenblanding av roller og ensidig innhenting av fakta i saken.

Frp stilte seg likevel ikke bak merknaden om det samme som flertallet i komiteen ble enige om, da flertallet påpekte at det er reist spørsmål om habiliteten til en ekstern aktør som bidro med deler av Fartsområdeutvalgets materiale.

«Flertallet tar ikke stilling til disse påstandene, men mener det er naturlig at regjeringen ettergår dem og informerer Stortinget om sine konklusjoner i habilitetsspørsmålet», heter det i komiteens innstilling.

Morten Ørsal Johansen nekter på sin side å uttale seg om saken torsdag, og henviser til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Les også: – Frp dolker sjøfolk i ryggen

– Store i kjeften i media

Både Pollestad og Aasland retter skarpt skyts mot Frp, som de mener står langt nærmere styrtrike skipsredere enn sjøfolk flest.

– Jeg opplever at Frp i denne saken er store i kjeften i media, men når det gjelder blir de plutselig nikkedukker for Høyre, sier Pollestad.

– Nå viser de sitt sanne ansikt. De burde aldri bruke ord om at de er til for folk flest, er Aaslands konkusjon.

Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi mener kritikken er urimelig.

– Fremskrittspartiet er, og vil alltid være, sjøfolkenes parti. Norsk maritim kompetanse er viktig på sokkelen, og vi er opptatt av at vi også i fremtiden skal ha norske sjøfolk, både i våre egne farvann og i utenriksfart, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

– Representantforslaget til Arbeiderpartiet har vi ikke villet gå inn for. Siste ord er imidlertid ikke sagt om hva vi vil gjøre for sjøfolkene. Dette blir sikkert et tema for diskusjon i revidert budsjett, skriver han.

Les også: – Noe er i gjære, men vi vet ikke hva

Dette er flertallsmerknaden Ap, SV, Sp og KrF kom fram til:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, viser til at i februar i år varslet Nærings- og fiskeridepartementet en endring av fartsområdeforskriften for passasjerferger i utenriksfart som vil gjøre det mulig å flagge om fartøyer fra Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) til NIS. Dette er i tråd med anbefalingene fra Fartsområdeutvalget, men flertallet registrerer at de forutsetningene som Fartsområdeutvalget la til grunn for sine konklusjoner i 2014 er blitt vesentlig endret fram til i dag. Valutakursene, som utgjorde en betydelig konkurranseulempe for rederier med NOR-registrerte fartøyer i 2014, utgjør i dag et langt mindre problem ved at den norske kronen har svekket seg kraftig mot andre valutaer.

Refusjonsordningene for rederier med NOR-registrerte fartøyer er også betydelig styrket i årene etter 2014. Det kan dermed reises spørsmål om hvorvidt konkurranseulemper ved å ha fartøyer registrert i NOR som enkelte aktører påberopte seg i 2014, helt eller delvis er bortfalt.

Flertallet har videre merket seg at det fra flere hold er blitt reist spørsmål ved habiliteten til en ekstern aktør som leverte deler av grunnlagsmaterialet for Fartsområdeutvalgets anbefalinger. Flertallet tar ikke stilling til disse påstandene, men mener det er naturlig at regjeringen ettergår dem og informerer Stortinget om sine konklusjoner i habilitetsspørsmålet. Videre er flertallet gjort kjent med at det i høringsprosessen i forbindelse med den varslede endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger ble gjort substansielle endringer etter at høringsrunden var avsluttet. Rent konkret besto endringen i at minimum seilingslengde mellom norsk og utenlandsk havn for å kunne registrere fartøyer i NIS ble endret fra 175 til 300 nautiske mil. Det vises her til utredningsforskriftens § 3-3 andre ledd, der det heter:

«Hvis høringsuttalelsene eller andre forhold fører til vesentlige endringer i forslaget, skal det reviderte forslaget legges ut på ny høring».

Regjeringen har, så langt flertallet har brakt i erfaring, ikke gjennomført en slik ny høringsrunde.

Ut fra en samlet vurdering mener flertallet derfor at det er naturlig at regjeringen foretar en samlet gjennomgang av forutsetningene som er blitt lagt til grunn for den varslede endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger, og legger frem resultatene for Stortinget på en egnet måte før en eventuell endring blir foretatt.

Les også: Nytt håp for 700 Color Line-ansatte

Frp-representant ønsker mytteri i regjeringen Color Line-utflaggingen: 700 risikerer å miste jobben

Denne saken ble først publisert i Dagsavisen.no

Personvernpolicy