Meny

Frp-profil fikk likestillings-refs: Dette sier eksperten etter utspillet

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Jon Helgheim. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix
Frp-profil Jon Helgheim mener «kjønnskvotering, fedrekvoter og andre tåpelige påfunn er meningsløst».

– Dette viser jo at kjønnskvotering, fedrekvoter og andre tåpelige påfunn er meningsløst. Det er biologiske forskjeller som gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn. Det kan ikke være stort annet enn kvinners frie valg som forklarer de fleste forskjeller i arbeidslivet. La oss derfor kutte ut alt tøyset og ønske kvinner velkommen til å jobbe mer, sjefe mer og tjene mer, dersom de ønsker det, skrev Frp-profil Jon Helgheim på Facebook tirsdag. 

I innlegget lenket han til en kommentar fra TV2-programleder Linn Wiik.

«Norge har verdens høyeste sykefravær. I verdens rikeste og lykkeligste land har vi altså de sykeste menneskene. Og sykest av alle er vi kvinner. Vi har 66 prosent høyere sykefravær enn menn. Og forskningen viser at det egentlig ikke er noen god grunn til det.» skrev Wiik. 

Les hele innlegget her: – Det handler om holdninger

Helgheim utdypet overfor Dagsavisen:

– Menn er mer opptatt av karriere, jobber mer, tjener mer og ser mer verdi i det, mens kvinner ser mer verdi i andre valg, som jeg mener kan være veldig gode valg, for eksempel at kvinner velger å jobbe noe mindre og bruke mer tid hjemme. Jo mer likestilt et samfunn er, jo mer tradisjonelt velger kvinnene, sa Helgheim, og viste til at Norge har et ganske kjønnsdelt arbeidsmarked på tross av likestillingen.

Det fikk flere profilerte politikere til å reagere. 

Les reaksjonene: Helleland sjokkert

Les også: – Likestilte menn har høyere sykefravær

Forsker: – Ingen enkle svar

Helgheims utspill får ikke støtte fra faglig hold. 

– Bak kjønnsforskjellene i de enkle sykefraværstallene som jevnlig presenteres, ligger det et komplekst bilde av biologiske kjønnsforskjeller, stereotype kjønnsroller, sosiale strukturer og et sterkt kjønnssegregert arbeidsmarked, sier seniorforsker Solveig Osborg Ose i Sintef til ABC Nyheter.

Hun har blant annet forsket på kvinners sykefravær. 

«Dårlige holdninger, lav arbeidsmoral, dobbeltroller eller for mange krav eller forventninger til kvinner ‐ ser i liten grad ut til å være det som forklarer kjønnsforskjeller i sykefraværet» konkluderte Osborg Ose i rapporten om kvinners sykefravær.

Hele rapporten kan du lese her

– Helgheim tar altså feil når han sier at «det ikke kan være stort annet enn kvinners frie valg som forklarer de fleste forskjeller i arbeidslivet?»

– Det er ikke noen enkle svar på dette, men det er viktig å vite at kvinner og menn i stor grad arbeider i ulike yrker. Belastningen er forskjellig i ulike yrker, men det er lite forskning på typiske kvinneyrker. Vi vet at mange kvinner arbeider deltid fordi de ikke klarer å stå i full stilling, for eksempel i kommunale førstelinjetjenester. Det er ikke tradisjon for deltidsarbeid i de mannsdominerte næringene, men det burde kanskje endres. I mannsyrkene går man ofte helt ut dersom en får helseproblemer, mens kvinneyrkene typisk er mer fleksibel i forhold til arbeidstilbud, sier forskeren. 

Les mer: – Dårligere arbeidsmiljø og større tidspress gir høyere sykefravær for kvinner

Skogen Lund: Alle skal ha like muligheter

NHO-direktør Kristin Skogen Lund har følgende kommentar til innlegget fra Helgheim:

NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi har et felles mål om full likestilling, og skal vi nå det, så er vi nødt til å ta de riktige valgene slik at vi klarer å skape endring. Nylig fikk vi gjennomslag for en tredeling av fedrekvoten, en sak NHO har jobbet for i mange år. Vi mener dette er viktig for at alle dyktige kvinner og menn skal ha like muligheter og forutsetninger i arbeidslivet.

SE VIDEO: Tankevekkende reklame vil knuse myten om «ekte menn»

Helse og livsstil
Populært