Meny

KrF-krav til regjeringen: Avliv «dødsgebyret»

KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad setter seg torsdag ned til budsjettforhandlinger med regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre Foto: Håkon Mosvold Larsen / NPK
«Dødsgebyret» må skrotes, barnehagenormen følges opp med 100 millioner i år og lærernormen få løfter om penger i 2019, krever KrF i revidert-forhandlingene.

Partiet finslipte kravlisten på sitt gruppemøte onsdag ettermiddag, dagen før forhandlingene starter.

– Det såkalte dødsgebyret må vi stoppe før den i det hele tatt blir innført, er den kontante beskjeden fra KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Avgiften på 1.130 kroner for utstedelse av skifteattest, kjent som «dødsgebyret» blant motstanderne, skal gi staten inntekter på 40 millioner kroner.

Regjeringen står i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett fast på å innføre avgiften, men har et flertall av KrF, Ap, Sp og SV mot seg i Stortinget.

– KrF støtte avgifter som fremmer miljø, helse eller andre gode formål, men en avgift som kommer etter at man er død, rammer alle likt og er usosial. Vi mener utgifter til skifteattest må tas over skatteseddelen, sier Ropstad til NTB.

Les også: KrF avslutter navnekrig

Normer til besvær

En annen viktig sak i forhandlingene kommer til å bli de to store normene om bemanning i skoler og barnehager.

Når det gjelder barnehagenormen, krever KrF at det settes av 100 millioner ekstra til å finansiere den på 2018-budsjettet.

– Dette er ett av våre største pengekrav i forhandlingene, sier Ropstad.

KS har vist til at bemanningsnormen er underfinansiert med 1 milliard kroner, men KrFs finanspolitiske talsmann understreker at et beløp av denne størrelsen ikke må være på plass før i 2020/2021.

Når det gjelder lærernormen, er KrF først og fremst ute etter et klart løfte fra regjeringspartiene om å legge nok penger på bordet i 2019 og fordele dem på samme måte som for 2018.

– Vi har bedt om, men ikke fått noe anslag for hva det er behov for neste år, sier Ropstad.

Les også: Kristen skepsis til å endre på helligdagene

Sukker og netthandel

KrF har måttet tåle mye kritikk for å ha sørget for at en kraftig økt sukkeravgift ble en del av budsjettavtalen i fjor høst. Anklagen fra bransjen er at avgiften rammer norske arbeidsplasser, fører til kraftig økt grensehandel og ikke bidrar til redusert sukkerforbruk.

Ropstad erkjenner at dagens avgift på drikkevarer treffer dårlig, og med seg inn i revidert-forhandlingene har han et ønske om å utrede en annen innretning på den. Han viser til at Finland, Storbritannia og Irland har innført en lignende avgift som differensierer på sukkerinnholdet.

KrF ønsker dessuten primært å få fjernet momsfritaket på netthandel fra utlandet for inntil 350 kroner. Ropstad håper å få regjeringspartiene med på å utrede å fjerne fritaket, som kritikerne mener har ført til økt grensehandel.

Les også: Røykelovens far ber MDG-Lan blåse i kritikken

Passkontorer

KrF kommer også til å flagge motstand mot forslaget om å kutte kraftig ned på antall passkontorer i Norge. Partiet har tidligere foreslått at 90 prosent av befolkningen bør ha under 45 minutters reisevei til et passkontor.

Regjeringen mener et passkontor bør behandle 4.000-5.000 saker årlig, av hensyn til kvalitet, sikkerhet og brukertilgjengelighet. I dag utsteder mer enn 100 passkontorer under 5.000 pass i året, og Politidirektoratet har foreslått 72 utstedelsessteder.

– Et for drastisk kutt i antall, mener Ropstad.

KrF har i sitt budsjettopplegg lagt opp til en oljepengebruk som ligger omkring 200 millioner kroner under regjeringens nivå. Ropstad vil imidlertid ikke ut med hvor KrF ser for seg å hente inntekter for sine påplussinger.

Populært