Ap stopper ikke konsesjonssøknaden til EU-sponset NorthConnect-kabel til Skottland

Se video:  Konsesjonssøknaden til NorthConnect ble tatt opp i Stortinget torsdag.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeiderpartiets Runar Sjåstad slo fast allerede som 2. taler i debatten om Rødts forslag, at partiet vil stemme det ned.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Striden om NorthConnect

Stortinget åpnet i 2016 gjennom endringer i energiloven for at private kan drifte kraftkabler til utlandet. I mars 2017 søkte NorthConnect om konsesjon til å bygge og drive en sjøkabel mellom Skottland og Sima i Eidfjord kommune i Hordaland.

NorthConnect regnes som et privat initiativ, selv om aksjonærene er ulike offentlig eide selskaper.

Konsesjonssøknaden ligger nå til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), samtidig som viktige konsekvenser av denne og de to statlige utenlandskablene som er under bygging (NordLink til Tyskland og NSN Link), ikke er utredet.

Norges nest største eksportnæring er kraftkrevende industri. For smelteverk og aluminium utgjør innkjøp av kraft om lag 40 prosent av kostnadene. Det er derfor ingenting som betyr mer for ryggraden i norsk industri enn langsiktig tilgang på elektrisk kraft til konkurransedyktig pris.

Arbeiderpartiet satte som forutsetning for å overlate suverenitet til EUs tredje energipakke, at det skal høstes erfaringer med allerede eksisterende og vedtatte kabler, før man tar stilling til NorthConnect.

Rødts forslag om at Stortinget skal instruere regjeringen til å avslutte behandlingen av konsesjonssøknaden til NorthConnect, møter sterk motbør i Stortinget.

Trass i fagbevegelsens bekymring for å bygge enda en utenlandskabel, NorthConnect, gjorde Arbeiderpartiets Runar Sjåstad klart at partiet vil stemme imot Rødts forslag.

NorthConnect er en planlagt, 655 km lang kraftkabel fra Vestlandet til Skottland, som blir medfinansiert av EU.

– Bedre enn løsrevne forslag

Sjåstad viste til at Arbeiderpartiet og MDG i forbindelse med EUs tredje energipakke, der ACER inngår, inngikk en avtale med regjeringspartiene.

– Beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme, og det skal høstes erfaringer av kabler før nye vurderes. Statnett skal eie og drive alle mellomlandsforbindelser, sa Sjåstad torsdag formiddag og konkluderte:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Avtalen vi inngikk, er en bedre måte å håndtere disse spørsmålene på, enn løsrevne forslag. Arbeiderpartiet vil derfor ikke støtte Rødts forslag.

– Støvsuger Vestlandet for kraft

Forslagsstiller Bjørnar Moxnes gikk ut mot Ap's holdning til forslaget:

– I dag har Arbeiderpartiet muligheten til å sikre sitt eget vedtak om at NorthConnect ikke skal vurderes før erfaringene med tidligere kabler er innhentet. Det gjør de ikke, sa han.

Moxnes viste til at Norges kraftkrevende industri eksporterer for 118 milliarder kroner i året.

– Hvis NorthConnect-kabelen skal bygges, vil den støvsuge Vestlandet for kraft. Hydro sier at kraftprisen da vil øke. Industrien kan møte 600 millioner kroner i økte kraftkostnader. En annen virkning er økt press på norsk natur, sa Rødt-lederen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Nå lar Arbeiderpartiet og regjeringen industrisamfunn og arbeidsplasser sveve i usikkerhet. Regjeringa vil ikke gi garanti på at vi skal vente lenge nok med avgjørelsen om utenlandskabelen NorthConnect, til at vi faktisk har erfaringer fra kablene under utbygging. Ap grep ikke sjansen til å få et stortingsvedtak til å fastslå at vi skal høste erfaringer som fagbevegelsen har bedt om, sier Moxnes til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– MDG sier nei til formålsløs nedbygging av norsk natur. Vi vil ikke ha utbygging av naturødeleggelse av hensyn til mer krafteksport. Norge kan heller effektivisere og bygge vindkraft til havs, sa MDGs Per Espen Stoknes i debatten, mens KrFs Tore Storehaug (KrF) varslet at partiet vil stemme mot Rødts og andre forslag.

– Det beste med vannkraft er at den er regulerbar. Det er også viktig å huske at vi i det nordiske kraftsamarbeidet utveksler strøm med Danmark, som nå vurderer eksport til Storbritannia, sa Storehaug.

Søviknes: – Sikres i konsesjonsbehandlingen

– Rødts forslaget viser til mulige samfunnsmessige konsekvenser av at NorthConnect utbygges, og at disse må vurderes før konsesjonsbehandling. Dette er nettopp spørsmål som vurderes gjennom den ordinære konsesjonsbehandlinga, sa olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Han slo fast at regjeringa vil gjennomføre konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Regjeringa er opptatt av balanse mellom utbygging av ny, fornybar kraft, og utenlandskabler. Norge er i en særstilling i produksjonen av fornybar kraft. Det gir oss et konkurransefortrinn for den kraftkrevende industrien, men også nye næringer som datasentre, sa statsråden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I konsesjonsbehandlinga stiller man krav til en vurdering av alle samfunnsmessige forhold. En høring om NorthConnect har vært gjennomført med frist 15.4. Men jeg er kjent med at Statnett har bedt om en forlengelse av fristen med to måneder, fortalte Søviknes.

Uklart om eierskap og tid

I avtalen Arbeiderpartiet og MDG inngikk med regjeringspartiene om betingelse for å støtte norsk tilslutning til ACER, går ett punkt ut på at alle framtidige utenlandskabler skal eies og drives av Statnett.

– Vil lovendringen bli gitt tilbakevirkende kraft slik at Statnett skal overta NorthConnect? ville Senterpartiets Ole André Myhrvold vite.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han fikk ikke svar.

– Vi behandler søknaden etter nåværende regler. Framtidige prosesser vil jeg ikke gå inn på nå. Det kan tenkes at de får konsesjon, det kan tenkes at de ikke får konsesjon, svarte Terje Søviknes.

SVs Lars Haltbrekken spurte hvordan forutsetningen om å vurdere virkningen av de nye kablene til England og Tyskland før en beslutning, med ønsket om en rask avklaring av North Connect.

– Tidsramma for behandlingen av NorthConnect vil bli avgjort av når NVE føler de har nok kunnskap til å gjøre en vurdering. Vi skal ha et bredt og godt grunnlag for å ta en avgjørelse, var svaret han fikk.

– Det hjelper lite med en to måneders utsatt høringsfrist, når det trengs tre år for å vurdere virkningen av kablene til England og Tyskland, fulgte Bjørnar Moxnes opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det kommer ikke til å bli gitt noe eksakt tidspunkt for sluttbehandling av denne søknaden fra min side nå, gjorde statsråden klart.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Frykten for eksporten

Frykten fra Rødt og fagbevegelsens side, er at en stadig voksende kapasitet til å handle kraft med utlandet, vil føre til økte strømpriser i Norge.

Det vil foruten å ramme husholdningene, forverre industriens konkurranseevne.

Av Rødts dokument går det fram at Norges utvekslingskapasitet i dag tillater en effekt på 6.000 MW (megawatt), som etter planen vil øke til 8.800 MW når Statnetts to nye kabler til Tyskland og England kommer i drift.

Dersom NorthConnect-prosjektet blir realisert, vil kapasiteten komme opp i 10. 200 MW.

Statnetts to kabler og NorthConnect vil til sammen øke utvekslingskapasiteten med 70 prosent.

Noen ganger har Norge bruk for import av kraft av hensyn til forsyningssikkerheten i tørrår. Importen har ikke noe år overskredet 12 TWh (milliarder kWh).

Eksportrekorden ble satt i 2016, med vel 22 TWh.

Allerede i 2000 eksporterte Norge over 20 TWh, mens utvekslingskapasiteten på den tiden var 4 500 MW.