Regionreformen:Fylkes-sammenslåinger utløser full strid om vannkraft-formuer

KRAFT-KAMP: Fylker som har store verdier i kraftselskaper , ønsker å ta grep for å beholde verdiene lokalt før de blir slått sammen med fattigere nabofylker.
KRAFT-KAMP: Fylker som har store verdier i kraftselskaper , ønsker å ta grep for å beholde verdiene lokalt før de blir slått sammen med fattigere nabofylker. Foto: Berit Keilen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Et problem som ikke ble vurdert før Stortinget vedtok fylkes-sammenslåinger er: Hvordan skal verdiene av kraftressursene deres fordeles? Sogn og Fjordane går til rettssak.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Milliardverdier i form av vannkraftressurser, opparbeidet lokalt i kommunene, står på spill når en rekke fylker skal slå seg sammen.

Spørsmålet er om fylker som eier store vannkraftressurser bare skal overlate verdiene til det nye storfylket, der naboen kanskje har atskillig mindre å legge i potten, eller sørge for at formuen blir igjen lokalt.

– Det er i seg selv en hovedinnvending mot reformprosessen at betydningen av eierskapet til vannkraftnæringen knapt nok er nevnt i noe dokument, sier ordfører i Åmot kommune i Hedmark, Ole Gustav Narud, til ABC Nyheter.

Åmot og fylket har større eiendeler i ett av landets største kraftselskaper, Eidsiva, enn Oppland som de skal slå seg sammen med.

ABC Nyheter er kjent med at det ble avholdt et stormøte i Gjøvik torsdag for alle kommunene i Oppland med eierandeler i ett av landets største kraftselskaper, Eidsiva Energi.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Mer om det siden. Forut for det nye Vestland fylke er situasjonen langt mer opphetet.

Les også: Disse to småkommunene må si opp 600 avtaler fordi de slår seg sammen

Bergensopprør mot Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune er blant dem som ønsker at verdiene skal forbli hos kommunene i fylket som har utviklet kraftressursene gjennom lang tid.

Fylket er majoritetseier i Sogn og Fjordane Energi (SFE), som nylig kunngjorde 193 millioner kroner i resultat for 2017.

De besluttet å fordele eierskapet på kommunene før de skal slå seg sammen med Hordaland.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men det skaper reaksjoner hos forloveden Hordaland.

Deres dominerende kraftselskap BKK eier nemlig en minoritetsandel av aksjene i SFE og finner seg ikke i overføringen av aksjer fra Sogn og Fjordane fylke til kommunene i fylket.

Les også: Vedum: – Regjeringen har forsøkt å svekke folkets mening

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sogn og Fjordanes skrekkscenario

BKK påberoper seg en aksjonæravtale og vedtektene for SFE, som sier at de nåværende aksjonærer har forkjøpsrett dersom aksjer selges.

I så fall står Sogn og Fjordane i en skvis:

Enten må de bringe hele sin vannkraftformue inn i ekteskapet med Hordaland, ellers risikerer de at Hordalands-selskapet BKK overtar kontrollen med krafta i Sogn og Fjordane.

Skrekkscenariet har ført til at Sogn og Fjordane har reist en sak for retten for å avklare om BKK har forkjøpsrett eller ikke.

BKK har frist til kommende tirsdag, 17. april, med et tilsvar til retten.

Les også: Kommunene får selv velge kommunevåpen

– I hurtigtogsfart

Hør bare hva konserdirektøren for kommunikasjon i BKK, Tonny Nundal, sier til ABC Nyheter:

– Vi mener forkjøpsretten følger av aksjeloven, aksjonæravtalen og SFE sine vedtekter. Selv om Sogn og Fjordane fylkeskommune ønsker å ta saken til retten, vil jeg understreke at vi har en god dialog med dem.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nundal kan ikke kommentere om BKK vil levere tilsvar til retten, eller hva det i så fall vil inneholde.

Les også: Rapport: – En risiko for at mange velgere ikke forstod konsekvensene av egen stemmegivning

Artikkelen fortsetter under annonsen

I Hedmark trekker ordfører Ole Gustav Narud opp sitt prinsipielle syn:

– Eierskapet til energiselskapene er en av de viktige oppgavene fylkeskommunene rundt omkring i landet har løst. Det har en historisk forklaring. Da krafta ble bygd ut i landet, stilte kommunene seg i spissen for kraftforsyning i sine kommuner. Fylkeskommunene ble etterhvert et fellestiltak ordførerne samarbeidet om. Noen kommuner har beholdt eierskapet til kraftselskapet, noen har gått sammen med andre i fylkeskommunen, sier han.

– Det er rimelig at verdiene må forbli lokalt. Å håndtere dette i hurtigtogsfart nå, er i seg selv kritikkverdig og uforsvarlig. Dette skulle vært utredet og alle som er involvert, burde få tid til å si sin mening, sier Narud.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Slik kan aksjene bli fordelt:

I det som skal bli Innlandet fylke, eier Hedmark 22 prosent av aksjene i Eidsiva, det vil si 1,7 millarder kroner av egenkapitalen. Opplands eierpost er på 9,27.

Hva skjer så andre steder i landet?

I den vedtatte giganten Viken bestående av Østfold, Akershus og Buskerud har Buskerud fylkeskommune vedtatt å fordele sine aksjer i kraftselskapet Vardar vederlagsfritt til fylkets kommuner.

Fordelingen der skal vektes ut med 50 prosent ut fra folketall, 50 prosent ut fra kraftomsetningen i de enkelt kommunene.

Om Østfold og Akershus vil finne seg i dette, gjenstår å se.

De to trøndelagsfylkene, som er først ute og ble slått sammen fra nyttår, er det blitt enighet.

I Nord-Trøndelag ble aksjene fordelt etter 75 prosent ut fra folketallet og 15 prosent etter produksjonsanlegg, mens 10 prosent deles ut likt til alle kommuner.