Meny

Høyre-landsmøtet parkerte pelsdyrnæringa i Norge

STOPPET: Høyre-delegat Jan Erik Tuen fra Rogaland hadde forberedt seg på å argumentere for støtte til pelsdyrnæringa. Men landsmøtet ville ikke diskutere forslaget. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Høyres landsmøte ville ikke engang diskutere forslaget om å redde pelsdyrnæringa.

GARDERMOEN (ABC Nyheter): Landets pelsdyrbønder ventet med spenning på denne helgens landsmøte i Høyre.

De håpet at landmøtet skulle slutte seg til forslag fra Rogaland og Trøndelag Høyre, om å reversere beslutningen om å avvikle hele pelsdyrnæringa i Norge.

Den ble fattet i regjeringsplattformen fra Jeløya som følge av krav fra Venstre. Både stortingsflertallet, Høyre og Frp er selv for å bevare næringa.

Men Høyre-landsmøtet avviste i det hele tatt å behandle forslaget.

Pelsdyrbøndenes framtid forsvant ned i sluket av resolusjonsforslag som landsmøtet ikke fant tid til å behandle.

Dermed fikk partileder og statsminister Erna Solberg det slik hun signaliserte på forhånd.

Sjokket ble ikke leget

– Jeløyaerklæringa kom som et sjokk på oss. Bare ett år tidligere ble vi veldig letta da Stortinget vedtok å opprettholde pelsdyrnæringa, sa Svein Arne Øye og Jon Arne Nordang til ABC Nyheter da vi møtte dem i hjembygda Øye i Ørsta.

De hadde håpet Høyre ville snu på landsmøtet:

– Mister miljøvennlig bruk

– For meg er dette snakk om forutsigbarhet i næringspolitikk. Vi har stortingsvedtak og landsmøtevedtak i fjor om bærekraftig videreføring av pelsdyrnæringa. Da syns vi det blir for enkelt å forhandle vekk en hel næring over natta i regjeringsforhandling, sier Jan Erik Tuen til ABC Nyheter.

Han er landsmøtedelegat fra Rogaland og leder i Hå Høyre.

I Hå kommune er det stor produksjon av fôr til pelsdyr i Hå.

– Det er miljøvennlig bruk av fiske- og slakteriavfall og gir alene 25 årsverk i kommunen vår. Blir pelsdyrnæringa borte, er det ikke noe bra miljøvennlig alternativ å bruke dette avfallet til i Norge, sier Tuen.

Setter sin lit til KrF

– Hva sier du til at landsmøtet har avvist å i det hele tatt behandle forslagene til resolusjon om å bevare pesldyrnæringa?

– Nå har vi i Rogaland Høyre sagt vår mening. Vi håper ledelsen legger merke til det.

– Er slaget med dette tapt for landets pelsdyrbønder?

– Nei. Vi har sagt hva vi mener om dette. Et landsmøtevedtak ble gjort i fjor. Jeg håper spørsmålet kan komme opp igjen hvis det blir regjeringsforhandlinger med KrF. Forhåpentlig kommer KrF inn i forhandlingene, og de er for næringen. Når tre partier er for, skal da et fjerde velte lasset? repliserer han.

– Ingen tok engang ordet for å forsvare behandling av forslaget om pelsdyr på landsmøtet?

– Det er vanskelig å få opp spørsmålet om en enkelt næring, sammenliknet med mange andre forslag til resolusjoner med bredere spenn, som heller ikke kommer opp til behandling, svarer Jan Erik Tuen.

–  Høyres holdning til næringen ble behandlet i fjor, og var positiv, landsmøtet har ikke uttalt noe annet syn enn dette. Så håper vi at vi blir hørt ved eventuelle videre regjeringsdialoger, legger han til.

Populært