Meny

Utlendinger som utsettes for vold i husstanden skal få opphold

– Å forhindre vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Regjeringen vil utvide bestemmelsen som i dag gir opphold til en utlending kun dersom vedkommende er blitt utsatt for mishandling i samlivsforholdet.

Endringen innebærer at opphold også skal gis dersom mishandlingen er utført av andre medlemmer av husstanden enn søkerens samlivspartner.

– I dag får man kun opphold hvis volden utøves av samlivspartneren. Vi vet at det i mange tilfeller ikke bare er samlivspartneren som står bak mishandlingen eller den negative sosiale kontrollen. Derfor foreslår vi at bestemmelsen om opphold på selvstendig grunnlag som følge av vold i nære relasjoner også skal gjelde når mishandlingen utøves av andre medlemmer i husstanden eller av svigerfamilien, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Forslaget er en oppfølging av tiltak 5 i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Les også:

Wara på plass igjen på Stortinget

Justisminister Tor Mikkel Wara finnes ikke i folkeregisteret

Wara avviser påstand om forsøk på å få journalist til å tie

Populært