Meny

Siv Jensen får kritikk fra Stortinget i SSB-saken

Finansminister Siv Jensen (Frp)s rolle i SSB-konflikten er tema for undersøkelsene i kontroll- og konstitusjonskomiteen som er nær en avklaring tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Mot stemmene til Høyre og Frp får finansminister Siv Jensen (Frp) refs av Stortingets kontrollkomité for sin rolle i den betente SSB-konflikten.

– Vi har landet på at det er grunn til å fremme kritikk for håndteringen av saken. Der er det et flertall både i komiteen og i stortingssalen, sier lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

– I tillegg er jeg glad for at en enstemmig komité slår fast at det ikke bør legges opp til endringer i Statistisk sentralbyrå før det har vært en demokratisk debatt om det. Og hvor vi forutsetter at det kommer en sak til Stortinget, sier Andersen.

Snakker sant?

SV mente i utgangspunktet det var grunnlag for å gi finansministeren sterk kritikk for SSB-håndteringen, men valgte å følge flertallet i kontrollkomiteen som nøyer seg med «bare» kritikk av Jensen.

– Det var viktig for oss å få et flertall i komiteen som klart og tydelig refser finansministeren for måten hun har forholdt seg til SSB og Stortinget på, og hvordan hun har opptrådt som statsråd, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til NTB.

Fakta om SSB-konflikten

* Christine Meyer gikk av som sjef for Statistisk sentralbyrå (SSB) 12. november i fjor. I forkant av beslutningen hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

* Noe av bakgrunnen for konflikten var interne stridigheter i SSB og bekymring knyttet til en pågående omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået.

* 10. januar holdt kontrollkomiteen på Stortinget åpen høring om Jensens håndtering av SSB-saken. Sentralt sto spørsmålet om Meyer hadde støtte i departementet for sin omorganisering av SSB.

* Jensen og Meyer har høyst ulike versjoner av saken. Jensen mener hun advarte mot omorganiseringsprosessen i flere møter, noe Meyer avviser.

* Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vedtok 20. mars kritikk mot Siv Jensen for hennes rolle i konflikten.

– Det er høyst uklart om vi har en finansminister som snakker sant, sier Fylkesnes.

Les også: Jensen avviser at interne SSB-dokumenter ble manipulert

To høringer

Striden om omorganiseringen av SSB har ført til ført til to åpne og en lukket høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget – i tillegg til en rekke spørsmål og svar i brevs form mellom komiteen og Jensen.

Blant ingrediensene er hemmeligstemplede møtenotater som ble påført håndskrevne merknader etter at de var arkivert.

I tillegg har det vært strid om hvor langt en statsråd kan gå i å detaljstyre en underliggende etat – i dette tilfellet en finansminister overfor et uavhengig Statistisk sentralbyrå (SSB). Og ikke minst uklarhet om holdbarheten i statsrådens løypemeldinger til Stortinget.

Kontrollsaker kan ende med ulike grader av kritikk av den ansvarlige statsråd, eller det kan i ytterste konsekvens bli fremmet mistillitsforslag.

Les også:

Meyer og Jensen i full konfrontasjon om SSB-prosessen

Jensen gir ikke innsyn i møtenotater

– Statsråder har måtte gå på tynnere grunnlag

Populært