Meny

Opposisjonen stemte ned privatisering av eiendomsmåling

Norge vil fortsatt være et av få land i Europa der oppmåling av eiendom er kommunenes oppgave. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Et flertall på Stortinget setter foten ned for regjeringens forslag om at eiendomsoppmåling ikke lenger skal være en kommunal tjeneste.

Stortinget behandlet torsdag regjeringens forslag til endringer i matrikkelloven. Endringene ville medført at eiendomsoppmåling skulle konkurranseutsettes og baseres på privat tjenesteyting, ikke være en kommunal tjeneste som nå.

Målet var at fri prisdannelse skulle gi rimeligere tjenester. Flertallet sa nei. I sin motstand vektlegger stortingsflertallet at oppmålingstjenester skal prises etter selvkost og går inn for at det innføres en autorisasjonsordning for landmålere.

En analyse fra Menon Economics har gjort for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, viste i fjor at samfunnet kunne spare 650 millioner kroner over 20 år, hvis kommunenes monopol på oppmåling av eiendom legges ut på anbud.

178 av de 204 høringsinstansene gikk mot forslaget, men regjeringen valgte å se bort fra den store motstanden og tok forslaget videre. Allerede før behandlingen torsdag var det klart at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og KrF ville gå sammen om å stanse endringene og sørge for videreføring av dagens ordning. Sp innkasserer det som en seier for partiet.

Motstanden har kommet fra instanser som jordskifterettene, fylkesmennene, interesseorganisasjoner og faglige organisasjoner.

Populært